jt baner top uzn-2023


2003. gada absolventi

Izglītības programma „ Apdares būvdarbi ”

 1. Andris Baltiņš
 2. Armands Birovs
 3. Kaspars Bobrovs
 4. Nikolajs Čanižs
 5. Gatis Gaišprātis
 6. Edijs Geislers
 7. Aleksandrs Gura
 8. Andrejs Isakovs
 9. Māris Jansons
 10. Aleksejs Kuzņecovs
 11. Dainis Namnieks
 12. Guntars Ozols
 13. Dmitrijs Poludvorjaņins
 14. Pāvels Siļins
 15. Konstantīns Smeckojs
 16. Jānis Smelters
 17. Vitālijs Spets
 18. Andis Vēveris
 19. Eduards Zarovskis

 

 

Specialitāte „ Galdnieks ”

 1. Jānis Blūms
 2. Jānis Brūveris
 3. Seriks Buļikpajevs
 4. Jānis Butāns
 5. Sergejs Citovičs
 6. Gatis Gerts
 7. Viktors Gramotņevs
 8. Mārtiņš Jankausks
 9. Jānis Pakalns
 10. Māris Šaripo
 11. Mārtiņš Silovs
 12. Sergejs Vorobjovs
 13. Edgars Zariņš
 14. Ēriks Zellāns
 15. Edgars Ozoliņš
 16. Artūrs Glusjaks
 17. Oļegs Grišāns
 18. Aigars Makars
 19. Valērijs Purins
 20. Jānis Stikāns
 21. Mārtiņš Ameļčenko

 

Specialitāte „ Mēbeļu galdnieks ”

 1. Andris Bērziņš
 2. Raitis Boss
 3. Dmitrijs Čibisovs
 4. Vitālijs Doļegnovskis
 5. Artūrs Driķis
 6. Māris Dzenis
 7. Mario Eglītis
 8. Jānis Fiļimonovs
 9. Mareks Galuza
 10. Maksims Grigorjevs
 11. Dainis Kalniņš
 12. Raimonds Kozinda
 13. Edijs Kučers
 14. Artis Lukstiņš
 15. Jānis Mačevskis
 16. Armands Maklers
 17. Hedijs Ruskulis
 18. Ivars Striks
 19. Modris Švalbe
 20. Normunds Ungurs
 21. Aivars Valtenbergs

 

Specialitāte „Krāsotājs, tapešu līmētājs ”

 1. Artūrs Blaženko
 2. Aleksandrs Cinļins
 3. Gatis Čakste
 4. Viktors Devjatņikovs
 5. Romāns Gerasimenko
 6. Jānis Karkovskis
 7. Aleksandrs Kustovs
 8. Jānis Lablaiks
 9. Jevgeņijs Pavļikovs
 10. Juris Savickis
 11. Valerijs Smirnovs
 12. Aleksandrs Ciuļins

 

Izglītības programma „ Saimniecības vadīšana ”

 1. Inna Andrejeva
 2. Helēna Aure
 3. Kitija Blīna
 4. Anita Bušmane
 5. Linda Čepļauska
 6. Kristīne Gavrilka
 7. Līga Gūtmane
 8. Sanita Jeske
 9. Iveta Kopļarova
 10. Jeļena Ļešoka
 11. Elīna Matvejeva
 12. Jolanta Meinerte
 13. Anita Naļivaiko
 14. Baiba Oļševska
 15. Lasma Pirksta
 16. Marīte Rozenfelde
 17. Aija Skrulle
 18. Evita Skuja
 19. Kristīne Smoļina
 20. Ilze Sūna
 21. Svetlana Volkova
 22. Ilga Zvilna

 

Izglītības programma „ Iestāžu darba organizācija un vadība”

 1. Anna Alektorova
 2. Ilze Apsīte
 3. Jana Ālmane
 4. Daiga Butkus
 5. Iveta Cālberga
 6. Ruta Cire
 7. Arnita Dunavska
 8. Sarmīte Geidāne
 9. Kristīne Girucka
 10. Ginta Goļevska
 11. Aiga Grīnvalde
 12. Zane Klindžāne
 13. Alla Kozmika
 14. Aļiftina Markovska
 15. Marija Janševska
 16. Dace Oļševska
 17. Ieva Otomere
 18. Dace Ozola
 19. Ilze Ozola
 20. Līga Paeglīte
 21. Inese Rabša
 22. Jeļena Rozentāle
 23. Līga Šķilta
 24. Inga Tarabanovska
 25. Violeta Kraukle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022