jt baner top uzn-2023


Stipendijas
Par stipendijas piešķiršanas komisijas sastāvu 2022./2023.

2022./2023. mācību gada stipendijas piešķiršanas komisijas sastāvs:pdf tr

Komisijas priekšsēdētāja -ㅤdirektores vietniece audzināšanas jo Nadežda Bergfelde;
Komisijas priekšsēdētājas vietniece -ㅤdirektores vietniece izglītības jomā Nona Jakušova;
Komisijas locekļi -ㅤ
profesionālās izglītības skolotājas Sigita Brakovska, Zaiga Miķelsone un galvenās grāmatvedes vietniece Ilze Kļaviņa;
Audzēkņu domes pārstāvji -ㅤ
210.grupas izglītojamais Roberts Jansons un 310.grupas izglītojamā Evelīna Frīdenberga-Tomaša.

 
Par stipendijas piešķiršanas komisijas sastāvu

2021./2022. mācību gada stipendijas piešķiršanas komisijas sastāvs:

Komisijas priekšsēdētāja – direktores vietniece audzināšanas jomā Nadežda Bergfelde;
Komisijas priekšsēdētājas vietniece – direktores vietniece izglītības jomā Nona Jakušova;
Komisijas locekļi – profesionālās izglītības skolotājas Sigita Brakovska, Zaiga Miķelsone un galvenās grāmatvedes vietniece Ilze Kļaviņa;
Audzēkņu domes pārstāvji – 405.grupas izglītojamais Tomass Lakotko un 406.grupas izglītojamā Diāna Agnete Vēja.

 
Par grozījumiem “Stipendiju piešķiršanas nolikums”

Veikt grozījumus “Stipendiju piešķiršanas nolikums” ar 2021. gada 25. februāri:
1. Grozīt Nolikuma 3.2.punkta tabulu:

 

Vidējais vērtējums ballēs

Paaugstinātās stipendijas apmērs*, t.sk., piemērojot koeficientu, ko nosaka stipendiju fonda ietvaros

4,0 līdz 4,4

no 16 līdz 20 euro

4,5 līdz 4,9

no 21 līdz 25 euro

5,0 līdz 5,4

no 26 līdz 30 euro

5,5 līdz 5,9

no 31 līdz 40 euro

6,0 līdz 6,4

no 41 līdz 50 euro

6,5 līdz 6,9

no 51 līdz 60 euro

7,0 līdz 7,4

no 61 līdz 70 euro

7,5 līdz 7,9

no 71 līdz 80 euro

8,0 līdz 8,4

no 81 līdz 90 euro

8,5 līdz 8,9

no 91 līdz 110 euro

9,0 līdz 9,4

no 111 līdz 130 euro

9,5 līdz 10,0

no 131 līdz 150 euro

 Un izteikts šādā redakcijā:

Vidējais vērtējums ballēs

Paaugstinātās stipendijas apmērs*, t.sk., piemērojot koeficientu, ko nosaka stipendiju fonda ietvaros

4,0 līdz 4,9

16 euro

5,0 līdz 5,9

26 euro

6,0 līdz 6,9

41 euro

7,0 līdz 7,9

61 euro

8,0 līdz 8,9

81 euro

9,0 līdz 9,4

101 euro

9,5 līdz 10,0

130 euro


Direktore                                                                                                                    J.Rudzīte

 

 
STIPENDIJU PIEŠĶIRŠANAS NOLIKUMS

APSTIPRINĀTS

ar Jelgavas tehnikuma

direktores p.i. N.Jakušovas

2021. gada 20. janvāra rīkojumu Nr. 1-8/11

 

 

Stipendiju piešķiršanas nolikums

 

Izdots saskaņā ar

Ministru kabineta 2004.gada 24.augusta

Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” 27. punktu

 

I. Vispārīgie jautājumi

 

1. Nolikums nosaka paaugstinātas stipendijas piešķiršanas apmēru un kritērijus atbilstoši mācību rezultātiem un aktivitātei izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē izglītojamiem, kuri klātienē apgūst profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas (izglītības programmas īstenošanas ilgums ir vismaz viens gads). 

2. Paaugstinātas stipendijas izmaksas tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumi Nr.740 “Noteikumi par stipendijām” (turpmāk – noteikumi) un šis nolikums.

Lasīt tālāk...
 
Stipendijas 2018./2019. mācību gadā

1.kursa 107.grupa, izglītības programma – Autotransports, izglītības programmas kods 32a 525 01 1, kvalifikācija ­ – Autoatslēdznieks:

 

Nr.

p.k.

Mēnesis

Izglītojamo
skaits

Summa

Rīkojuma Nr.

11.

Mērķstipendijas pārrēķins

14

4200.00

6.1.-ESF-N-2-2/22, 28.06.2019.

10.

Jūnijs

14

1585.00

6.1.-ESF-N-2-2/21, 28.06.2019

9.

Maijs

14

1260.00

6.1.-ESF-N-2-2/18, 03.06.2019

8.

Aprīlis

14

1260.00

6.1.-ESF-N-2-2/16, 07.05.2019

7.

Marts

15

1260.00

6.1.-ESF-N-2-2/12, 02.04.2019.

6.

Februāris

15

1170.00

6.1.-ESF-N-2-2/7, 06.03.2019.

5.

Janvāris

15

1330,00

6.1.-ESF-N-2-2/3, 04.02.2019.

4.

Decembris

15

1050,00

6.1.-ESF-N-2-2/30, 21.12.2018.

3.

Novembris

15

1050.00

6.1.-ESF-N-2-2/29, 05.12.2018.

2.

Oktobris

15

980.00

6.1.-ESF-N-2-2/26, 05.11.2018.

1.

Septembris

15

910,00

6.1.-ESF-N-2-2/25, 08.10.2018.


6.1.-ESF-N-2-2/26, 05.11.2018.
 
« SākumsIepriekšējā12NākamāBeigas »

1 lapa no 2

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022