001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Pasākumu plāns 2020. gada martā

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

3.03.

1510

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT Skolotāju istaba

J. Grīnvalds, B. Lukaševiča

4.03.

1520

Audzēkņu domes sapulce

211. telpa

N. Bergfelde, Audzēkņu dome

5.03.

1510

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT Skolotāju istaba

Z. Devjakoviča, B. Lukaševiča

5.03.

1400

MISS un MISTERS JT 2020

JT Aktu zāle

Audzēkņu dome, N.Bergfelde

Grupu audzinātāji, Pulciņu skolotāji

9.03.

800

Pasākums, veltīts 8. martam

JT

Konferenču zāle

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

9.03.

1510

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmu tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

J. Poriķe

B. Lukaševiča

9.03-

13.03.

 

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu profesiju nedēļa

JT mācību telpas

Z. Devjakoviča

B. Lukaševiča

10.03.

1510

Matemātikas, dabaszinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

L. Cekula

B. Lukaševiča

 

10.03.

900

Tautas deju skates mēģinājums

Jelgavas pilsētas Kultūras nams   

 

Audzēkņu dome, N.Bergfelde

S.Laganovska

10.03.

1400

Karjeras izglītības pasākums

Jelgavas 6. vidusskola

S.Pekarska

11.03.

900-1200

Gatavošanās TD koncertam

“Saule vija zelta rotu ”

Jelgavas pilsētas Kultūras nams   

 

N.Bergfelde

S.Laganovska

12.03.

1510

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

Skolotāju istaba

G. Gronska

B. Lukaševiča

12.03.

1330

Karjeras izglītības pasākums

Jelgavas Ozolnieku vidusskola

S. Pekarska

17.03.

1000 – 1415

 

Centralizētais eksāmens – angļu valoda (rakstu daļa)

Mācību telpas

204.D., 205.D., 206.D., 207.D., 208.D., 210.D.,

211.D

 

N. Jakušova, M. Blumbergs

A. Granskis, S. Tretjaka

N. Bergfelde, B. Lukaševiča

L. Cekula, L. Falaļejeva

17.03.

1530

 

Centralizētais eksāmens – angļu valoda (mutvārdu daļa)

Mācību telpas

214., 215., 216.

N. Jakušova, I. Āboliņa

A. Mihailova, D. Kraukle-Pīpiņa

18.03.

900

 

Centralizētais eksāmens – angļu valoda (mutvārdu daļa)

Mācību telpas

2013., 214., 215., 216.

N. Jakušova, I. Āboliņa

A. Mihailova, D. Kraukle-Pīpiņa

I. Gode

19.03.

900

 

Centralizētais eksāmens – angļu valoda (mutvārdu daļa)

Mācību telpas

214., 215., 216.

N. Jakušova, I. Āboliņa

A. Mihailova, D. Kraukle-Pīpiņa

19.03.

1000 – 1415

Centralizētais eksāmens – krievu valoda (rakstu daļa)

Mācību telpas

210.D., 208.D., 209.D., 211.D

 

N. Jakušova, M. Blumbergs

A. Granskis, S. Tretjaka

L. Cekula

19.03.

1530

 

Centralizētais eksāmens – krievu valoda (mutvārdu daļa)

Mācību telpas

210.D., 209.D., 301.

N. Jakušova, T. Kjapsņa

I. Baikova

19.03

1000-1415

Centralizētais eksāmens – krievu valoda (mutvārdu daļa)

209.D., 210.D.

N. Jakušova, A. Sidoruka

T.   Kjapsņa

19.03.

1510

 

Viesmīlības pakalpojumu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

23.03.

1510

Stipendiju piešķiršanas komisijas sēde

207.

N. Bergfelde

23.-27. 03.

 

Klientu apkalpošanas speciālistu, programmēšanas un datorsistēmu tehniķu profesijas nedēļa

JT mācību telpas

J. Poriķe

B. Lukaševiča

23.03. - 27.03.

830-1600

Informācijas dienas Jelgavas Tehnikumā

Mācību klases

Konferenču zāle

S.Pekarska

24.03.

900-1700

Starptautiskais profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkurss

“Inženierkomunikāciju tehniķis”

Inženierkomunikāciju laboratorija

U. Sokolovs, G. Janmers

24.03.

1510

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

JT Skolotāju istaba

J. Stankevičs, B. Lukaševiča

 

26.03.

1300

Konkurss “O FAKTORS”

Ogre

I.Feldmanis

N.Bergfelde

27.03.

1100-1300

Teātris “Gleznas ārpus rāmja”

JT Aktu zāle

N.Bergfelde  

Grupu audzinātāji

30.03- 3.04.

 

Automehāniķu profesijas nedēļa

JT mācību telpas

 

J. Grīnvalds

B. Lukaševiča

 

31.03.

 

Karjeras izglītības pasākums

Jelgavas 4. vidusskola

S.Pekarska

2.-31.03.

Pēc

grafika

Lekcija “Atkarība”

JT Konferenču zāle

N. Bergfelde, S. Apsīte

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2016