001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Pasākumu plāns 2020. gada oktobris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

5.10.2020.

 

800

Pārsteigums skolotājiem “Skolotāju diena”

JT konferenču zāle

N.Bergfelde

Audzēkņu dome

5.10.2020.

1100

1300

Teātra izrāde – “Gleznas ārpus rāmjiem”

Skolas somas ietvaros

JT aktu zāle

N.Bergfelde

5.10.2020.

1515

Grupu audzinātāju sanāksme

JT aktu zāle

N.Bergfelde

05.– 9.10. 2020.

7-8 stunda

Filmas – “Pilsēta pie upes”, “Mans mīļākais karš”. Skolas somas ietvaros

Mācību klases

Grupu audzinātāji

6.10.2020.

1530

Profesionālie interešu pulciņu sanāksme

JT aktu zāle

U. Sokolovs

7.10.2020.

1515

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

J. Grīnvalds

B. Lukaševiča

S. Beļajevskova

N. Jakušova

8.10.2020.

1515

Audzēkņu domes sapulce

JT audzēkņu dome

Audzēkņu dome

12.10.2020.

1515

Mēbeļu galdnieku metodiskā sanāksme

JT

Skolotāju istaba

J. Stankevičs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

19.10.2020.

1515

Klientu apkalpošanas speciālistu, datorsistēmu tehniķu un programmēšanas tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

J. Poriķe

B. Lukaševiča

N. Jakušova

19.-24.10. 2020.

 

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kokapstrādes nozares profesiju 28. profesionālās meistarības konkurss “Krēsls 2020”

JT

Kokapstrādes darbnīca

M. Blumbergs

J. Stankevičs

20.10.2020.

1515

Viesmīlības pakalpojumu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Skolotāju istaba

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

22.10.2020.

1515

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

G. Alksne

N. Jakušova

B. Lukaševiča

22.10.2020.

1530

Stipendijas piešķiršanas sēde

JT konferenču zāle

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

26.10.2020.

1515

Matemātikas un dabaszinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

L. Cekula

B. Lukaševiča

N. Jakušova

27.10.2020.

1515

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

B. Lukaševiča

S. Beļajevskova

N. Jakušova

29.10.2020.

 

1515

Audzēkņu domes sēde:

Gatavošanās valsts svētku organizēšanai

Tikšanās ar Jelgavas Tehnikuma direktori

JT konferenču zāle

Audzēkņu dome

30.10.2020.

900

Kursi: "Profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo un profesionālo mācību priekšmetu sadarbība kompetenču pieejas īstenošanā"

 

JT aktu zāle

 

 

U. Sokolovs

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020