jt banner  top


Pasākumu plāns 2023. gada maijs

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

2.05.

1530

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmu tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

J. Poriķe

B. Lukaševiča

N.Jakušova

8.05.

1350

Zemessardzes nozīme Latvijā

II kursiem

JT

Aktu zāle

N.Bergfelde

10.05.

930

Praktiskās darbības seminārs izglītības programmā “Būvdarbi” -⠀Fasāžu siltināšanas sistēmas (ETICS)

JT

Mācību laboratorija

R. Kokorēviča

10.05.

1530

Metodisko komisiju vadītāju sanāksme

JT

Konferenču zāle

B. Lukaševiča

N. Jakušova

13.05.

1300

Mātes dienai veltīts koncerts

JT

Aktu zāle

N.Bergfelde

15.05.

930

Centralizētais eksāmens – latviešu valoda (rakstu daļa)

JT

Mācību telpas

N.Jakušova

16.05.

1350

Zemessardzes nozīme Latvijā

II kursiem

JT

Aktu zāle

N.Bergfelde

16.05.

1600

Koncerts “Pavasaris Šēnbergā”

Deju kolektīvs

Skaistkalnes estrāde

N.Bergfelde

S.Laganovska

16.05.

900 – 1600

Informācijas diena

JT

S.Pekarska

16.05.

1530

Apdares darbu tehniķu, inženierkomunikāciju tehniķu un mērniecības tehniķa metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

J.Sutens

B.Lukaševiča

N.Jakušova

S.Beļajevskova

16.05.

1530

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

M. Blumbergs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

17.05.

1530

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

211A.

V. Tomsons

B. Lukaševiča

N. Jakušova

S.Beļajevskova

17.05.

1530

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

L. Cekula

B. Lukaševiča

N.Jakušova

18.05.

1530

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

G.Alksne

B.Lukaševiča

N.Jakušova

20.05.

Metodiskais pasākums “Metodisko darbu skate”

JT

Konferenču zāle

B. Lukaševiča

N. Jakušova

S.Beļajevskova

22.-26.05.

Konkurss “Krēsls 2023”

Rīgas Mākslas un mediju tehnikums

M.Blumbergs

25.05.

1530

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

26.05.

1600

Jelgavas pilsētas svētku gājiens

N.Bergfelde

Grupu audzinātāji

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022