jt baner top uzn-2023


Pasākumu plāns 2024. gada februārī

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

1.02.

1530

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmu tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

408.telpa

J. Poriķe

B. Lukaševiča

N.Jakušova

01.02.

800

Reģionālās “AMI” centra volejbola sacensības jaunietēm

Saldus tehnikums

K. Osipenko

2.02.

1000

Matemātikas olimpiāde - 2.kārta

ZRKAC

E.Ērmane

5.02.

1000

MUZEOBUSS -mobils muzejs

(pēc grafika I kursi)

JT

N.Bergfelde

06.02.

800

Republikas “AMI” centra finālsacensības jaunietēm

Rīgas Stila un modes tehnikums

K. Osipenko

6.02.

1000

Ģeogrāfijas olimpiāde - 2.kārta

ZRKAC

S.Vaice

6.02.

1400

Informācijas diena

S.Vaice

8.02.

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2024pusfināls nominācijā - Flīzēšana, Krāsošana un dekoratīvā apdare

Latgales Industriālais tehnikums

U. Sokolovs

R. Kokorēviča

8.02.

1520

Audzēkņu domes sapulce

211.

N.Bergfelde

Audzēkņu Dome

09.02.

900

AMI” centra Kurzemes un Zemgales reģiona darbinieku sacensības

Saldus tehnikums

G. Veinbergs

12.02.

1530

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

L. Peipiņa

B. Lukaševiča

N.Jakušova

12.02.

1530

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

G.Alksne

B.Lukaševiča

N.Jakušova

13.02.

800

Reģionālās “AMI” centra volejbola sacensības jauniešiem

Saldus tehnikums

K. Osipenko

14.02.

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2024pusfināls nominācijā - Mēbeļu izgatavošana

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums

U. Sokolovs

M. Blumbergs

14.02.

1530

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

211.A

V. Tomsons

B. Lukaševiča

N. Jakušova

S.Beļajevskova

15.02.

1200

1800

Pasākums “POP iela”

Diskotēka

JT

Aktu zāle

Audzēkņu dome

Grupu audzinātāji

19.02.

1530

Jelgavas tehnikuma florbola sacensības jauniešiem

JT

G. Veinbergs

20.02.

1530

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT

205.A telpa

J.Sutens

B.Lukaševiča

N.Jakušova

S.Beļajevskova

21.02.

800

Republikas “AMI” centra finālsacensības jauniešiem

Rīgas Valsts tehnikums

Rīgas Stila un modes tehnikums

K. Osipenko

22.02.

1530

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

M. Blumbergs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

22.02.

1530

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

JT

Konferenču zāle

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

22.02.

1100

Konkurss “Young Car Mechanic” 2024 otrā kārta

Starptautiskais izstāžu centrs “Ķīpsala”

U. Sokolovs

A.Granskis

26.02.

1530

Jelgavas tehnikuma novusa sacensības jaunietēm

JT

G. Veinbergs

26.02.

1530

Metodisko komisiju vadītāju sanāksme

JT

Konferenču zāle

B. Lukaševiča

N.Jakušova

27.02.

Nacionālais jauno profesionāļu meistarības konkurss SkillsLatvia 2024pusfināls nominācijā - Inženiersistēmas, Sausā būve un apdare

Rīgas Celtniecības koledža

U. Sokolovs

R. Kokorēviča

J. Sutens

29.02.

SkillsLatvia 2024 nomināciju “Web tehnoloģijas” un “Datortīklu administrēšana” pusfināla konkurss

JT

Mācību telpas

U. Sokolovs

J.Poriķe

1.02.-29.02

Fotogrāfu grupas ceļojošā izstāde

“Ar vējiem krēpēs”

JT

bibliotēka

I.Arone

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022