jt banner  top


Pasākumu plāns 2023. gada janvāris

Datums

Laiks

Pasākums

Norises vieta Telpas Nr.

Atbildīgie

4.01.

1000

Metodisko komisiju vadītāju sanāksme

JT Konferenču zāle

B. Lukaševiča

N.Jakušova

9.-13.01.

 

Izglītojamo instruktāža, Rīk. 1-8/3 Audzināšanas stundās

Mācību klases

Grupu audzinātāji

11.01.

1530

Matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

L. Peipiņa

B. Lukaševiča

N.Jakušova

12.01.

1520

Audzēkņu Domes sanāksme II semestra pasākumi

211.

N.Bergfelde

15.01.

1530

Klientu apkalpošanas speciālistu un datorsistēmu tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

J. Poriķe

B. Lukaševiča

N.Jakušova

15.01.

1530

Humanitāro un sociālo zinību metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

G.Alksne

B.Lukaševiča

N.Jakušova

17.01.

1530

Apdares darbu tehniķu un inženierkomunikāciju tehniķu metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

J.Sutens

B.Lukaševiča

N.Jakušova

S.Beļajevskova

18.01.

1530

Automehāniķu metodiskās komisijas sanāksme

211.A

V. Tomsons

B. Lukaševiča

N. Jakušova

S.Beļajevskova

20.01.

 

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena. Audzināšanas stundas

Mācību klases

Grupu audzinātāji

20.01.

1100

1991.gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums 1.kuram

JT Aktu zāle

 

24.01.

1530

Mēbeļu galdnieku metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

M. Blumbergs

B. Lukaševiča

N. Jakušova

25.01.

1530

Viesmīlības pakalpojumu speciālistu metodiskās komisijas sanāksme

JT Konferenču zāle

Z. Miķelsone

B. Lukaševiča

N. Jakušova

26.01.

1530

Metodisko komisiju vadītāju sanāksme

JT Konferenču zāle

B. Lukaševiča

N.Jakušova

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022