jt baner top uzn-2023


Erasmus+ 2019/2020
Noslēdzies Jelgavas Tehnikumā īstenotais projekts «Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana» Nr. 2019-1-LV01-KA102-060229

2019.gada septembrī sāktā projekta īstenošana Jelgavas Tehnikumā ir bijusi īpaša ar mobilitātes dalībnieku gūto jauno pieredzi dažādās profesionālajās jomās, kā arī ar to, ka izglītības iestādei izdevies atrast jaunus un ļoti perspektīvus projekta sadarbības partnerus.

Lasīt tālāk...
 
PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶI ATGIEŽAS NO PRAKSES ATĒNĀS, GRIEĶIJĀ
Sestdien, 31.jūlijā no Grieķijas atgriezās topošie programmēšanas tehniķi: Eduards Jakuška, Niks Milgrāvis, Sandis Smans un Oskars Vulfs, kas Erasmus+ projekta Nr. 2020-1-LV01-KA102-077243 “Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana” ietvaros izgāja praksi – darba vidē balstītu apmācību uzņēmumā MYNP3 (Next Generation Monoprosopi Ikesistemi Informatici) Atēnās. Prakse tiek īstenota sadarbībā ar profesionālajā izglītības iestādē DIEK AIGALEO (Dimosio institouto Epaegelmatikis Katartisis Aigaleo) un ilga divas nedēļas. Prakses laikā jaunieši padziļināja zināšanas un programmēšanas prasmes Microsoft Visual Studio vidē, C # valodā un SQL datu bāzēs. erasmus prakse griekija
Lasīt tālāk...
 
Topošie viesmīlības pakalpojumu speciālisti iziet praksi Igaunijā

Pirmdien 2.augustā četri izglītojamie, kas apgūst viesmīlības pakalpojumu speciālista kvalifikāciju: Daniela Barisova, Elīza Krūmiņa, Erīna Merkurjeva un Linards Miķelsons Erasmus+ projekta Nr. 2020-1-LV01-KA102-077243 “Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana” ietvaros uzsāk trīs nedēļu praksi Sāremā, Igaunijā viesnīcā Grand Rose SPA Hotel  https://grandrose.ee. Prakse tiek īstenota sadarbībā ar Kuresāres reģionālo mācību centru Kuressaare Ametikool.

Igaunija Saarema 02082021

Lasīt tālāk...
 
PROGRAMMĒŠANAS TEHNIĶI IZIET PRAKSI ATĒNĀS, GRIEĶIJĀ

Pirmdien 19. jūlijā četri 310.grupas izglītojamie, kas tehnikumā apgūst Programmēšanas tehniķa kvalifikāciju: Eduards Jakuška, Niks Milgrāvis, Sandis Smans un Oskars Vulfs uzsāka divu nedēļu praksi Atēnās, Grieķijā. Prakse ietvers darba vidē balstītu zināšanu un programmēšanas prasmju padziļināšanu Microsoft Visual Studio vidē, C # valodā un SQL datu bāzēs.
Prakse tiek īstenota sadarbībā ar profesionālajā izglītības iestādē DIEK AIGALEO (Dimosio institouto Epaegelmatikis Katartisis Aigaleo) Atēnās un norisinās uzņēmumā MYNP3 (Next Generation Monoprosopi Ikesistemi Informatici).
Kopā ar izglītojamiem, uz Atēnām devusies arī skolotāja Guna Alksne, lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci, iepazīstoties ar darba organizāciju ārvalstu profesionālās izglītības iestādē un uzņēmumā.
Gan izglītojamo, gan skolotājas mobilitāte tiek īstenota Erasmus+ projekta Nr. 2020-1-LV01-KA102-077243 “Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana” ietvaros.

erasmus griekija 19062021

 

 
Erasmus+ projekta mobilitātes dalībnieki guvuši pieredzi Spānijā

Desmit 405. grupas viesmīlības specialitātes izglītojamajiem un pedagogam no 2020. gada 13. janvāra līdz 25. janvārim bija iespēja pilnveidot savas profesionālās prasmes Spānijas uzņēmumos. No mobilitātes prakses atgriezušies, izglītojamie uzskata, ka tā bijusi ļoti vērtīga pieredze – jaunieši ne tikai ir uzlabojuši savas angļu valodas prasmes, bet arī guvuši pieredzi komunicēt ar citas kultūras pārstāvjiem. Kā atzīst paši izglītojamie, bija prieks iepazīt ne tikai citas kultūras pārstāvjus, bet arī strādāt citā vidē, iepazīt savas specialitātes specifiku ārvalstī. Jauniešiem visu mobilitātes laiku tika nodrošināts pavadošās personas atbalsts. Savukārt profesionālās izglītības skolotājai Evijai Graudušai bija iespēja gūt profesionālo pieredzi, iepazīstoties ar viesmīlības specialitātes apgūšanas specifiku Spānijas profesionālās izglītības iestādē.
Sīkāk par piedzīvoto un veiktajām aktivitātēm mobilitātes laikā Spānijā pievienotajā prezentācijā.

Lasīt tālāk...
 
Seši Erasmus+ projekta mobilitātes dalībnieki guvuši pieredzi Polijā

 erasmus logo

Pieciem 308. grupas datorsistēmu specialitātes izglītojamiem un pedagogam no 2019. gada 8. decembra līdz 21. decembrim bija iespēja pilnveidot savas profesionālās prasmes Polijas profesionālās izglītības iestādē Zespół Szkół Ekonommmicznych w Wodzisławiu Śląskim. No mobilitātes prakses atgriezušies, izglītojamie uzskata, ka tā bijusi ļoti vērtīga pieredze, kas liek aizdomāties ne tikai par to, cik liela nozīme ir tehniskajam aprīkojumam un pedagogu profesionalitātei, bet arī pašu ieinteresētībai uzzināt kaut ko jaunu un būt gataviem pieņemt izaicinājumus. Izglītojamajiem bija iespēja, datorsistēmu jomas speciālista pavadībā, strādāt komandā ar Polijas skolas jauniešiem, tādējādi gūstot iespēju salīdzināt savas profesionālās prasmes ar viņu, kā rezultātā, Jelgavas Tehnikuma audzēkņi bija lepni par savu profesionālo sagatavotību. Jauniešiem visu mobilitātes laiku tika nodrošināts pavadošās personas atbalsts. Savukārt profesionālās izglītības skolotājai Daigai Dumpei bija iespēja, savu profesionālo prasmju pilnveides jomā, iepazīties ne tikai ar datorsistēmu jomas apguves specifiku Polijā, bet arī iepazīties ar skolas IT programmas saturu, tehnisko aprīkojumu un vērtēšanas sistēmu.
Sīkāk par piedzīvoto un veiktajām aktivitātēm mobilitātes laikā Polijā.

Lasīt tālāk...
 
Mobilitātes dalībnieki atgriezušies no Lielbritānijas

erasmus logo

Pēc divu nedēļu ilgas prakses Lielbritānijā no 27.10.2019. līdz 10.11.2019, Latvijā ir atgriezušies 6 Autotransporta programmas audzēkņi. Audzēkņiem bija iespēja gan vērot, kā norisinās darbs autotransporta jomas uzņēmumos, gan arī pildīt prakses vadītāju uzdotos uzdevumus. Mūsu skolas izglītojamajiem bija iespēja ne tikai pielietot skolā iegūtās teorētiskās zināšanas praksē, bet arī iegūt jaunas prasmes un iemaņas, strādājot auto servisos vairākos Lielbritānijas uzņēmumos. Kopā ar audzēkņiem pieredzes apmaiņā devās arī profesionālo priekšmetu skolotājs Aldis Moškanovs, kā arī skolotāja Intra Āboliņa un Jānis Grīnvalds. Jaunieši ir ļoti apmierināti gan ar piedāvātajiem dzīves apstākļiem, gan prasmēm un zināšanām, kas gūtas Lielbritānijas darba vidē. Jaunieši par lielāko ieguvumu mobilitātes laikā uzskata iespēju pārliecināties, ka viņu profesionālās prasmes autoremonta jomā ir konkurētspējīgas. Gan izglītojamie, gan skolotāji uzskata, ka šāda veida pieredzes apmaiņa ir ļoti noderīga ne tikai jauniešiem, bet arī skolotājiem, jo ir iespēja iepazīt profesionālās jomas darba vidi citur pasaulē un salīdzināt, tika gūta pieredze arī prakšu īstenošanas jomā, kas saistās ar praktikantiem piedāvātajām iespējām uzņēmumos.

 
Alitus studenti Jelgavas Tehnikumā

No 2019.gada 13.oktobra līdz 9.novembrim Jelgavas Tehnikumā viesojas pārstāvji no Alitus profesionālās izglītības centra . Seši jaunieši, kuri apgūst datorsistēmu tehniķa profesiju, iepazinās ar mūsu skolas īstenotajām mācību programmām, kā arī piedalījās skolā organisētajos pasākumos. Jaunieši jau ir novērtējuši skolas piedāvātās iespējas novusa spēles noteikumu un spēles tehnikas apguvei kā arī  izveidojuši pirmos darbus ar 3D printeri. Trīs nedēļas jauniešiem bija prakse Rīgas Tehniskajā universitātē. Paldies visiem pedagogiem, kuri palīdzēja jauniešu  uzturēšanos mūsu skolā veidot pilnvērtīgāku un interesantāku, jo īpaši metodiķei J.Poriķei.   Jauniešu uzturēšanās Latvijā tika veikta īstenojos Erasmus+ programmas projektu Nr.2019-1-LT-01-KA116-060313 “Kvalitatīva prakse – iespēja pilnveidoties”.

 
Erasmus+ programmas projekts Nr.2019-1-EE01-KA102-051387 “Profesionālā attīstība izmantojot Erasmus+ mobilitātes”

Divas nedēļas, no 2019.gada 28.oktobra līdz 8.novembrim, Jelgavas Tehnikumā praksē uzturējās divi jaunieši un pasniedzējs no Vana Vigalas Tehnikas un pakalpojumu skolas. Viesi apguva jaunas prasmes apdares darbu tehniķa profesijā. Uzturēšanās laikā jaunieši veica praktiskus uzdevumus, izklaidējoties un iepazīstoties ar Latviju apmeklēja arī Jelgavas pilsētas ievērojamākās vietas un devās ekskursijā uz Cinevillu. Uzturēšanās Jelgavas Tehnikumā tika īstenota ieviešot Vana Vigalas Tehnikas un pakalpojumu skolas Erasmus+ programmas projektu Nr.2019-1-EE01-KA102-051387 “Profesionālā attīstība izmantojot Erasmus+ mobilitātes”. Paldies skolotājām Ritai Kokorēvičai un Zigrīdai Devjakovičai par viesu uzņemšanu un praktisko nodarbību vadīšanu.

Vana Vigalas tehnikums

 
Sākusies Jelgavas Tehnikuma izglītojamo, pedagogu un administratīvā personāla pieteikšanās Erasmus+ praksei ārvalstīs 2019./2020. mācību gadam

Jelgavas Tehnikuma 3. un 4. kursa pilngadīgi izglītojamie, var pieteikties Erasmus+ ārvalstu praksē šādās valstīs: EU lidz ES Erasmus progr

Kvalifikācija

Prakses vietu skaits

Prakses vietas nodrošinātājs/Valsts

Mobilitātes periods

Proogrammēšanas tehniķis

2

Profesionālās izglītības iestāde Igaunijā

05.04.2020.-30.05.2020.

Automehāniķis

6

Uzņēmums Lielbritānijā

27.10.2019. – 10.11.2019.

Klientu apkalpošanas speciālisti

10

Uzņēmums Itālijā

02.02.2020. - 16.02.2020.

Viesmīlības pakalpojumu speciālisti

10

Uzņēmums Spānijā

12.01.2020. - 26.01.2020.

Datorsistēmu tehniķis

4

Profesionālās izglītības iestāde Polijā

08.12.2019.-21.12.2019.

Lasīt tālāk...
 
2019./2020. mācību gadā Jelgavas Tehnikums īsteno projektu Erasmus+ programmas ietvaros

EU lidz ES Erasmus progr

 

Šī gada jūnijā Jelgavas Tehnikums un VIAA parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana” Nr. 2019-1-LV01-KA102-060229 īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt izglītojamo, kuri apgūst “Klientu apkalpošanas speciālists”, “Datorsistēmu tehniķis”, “Programmēšanas tehniķis”, “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, “Automehāniķis” kvalifikāciju, profesionālo kompetenču attīstību un profesionālo priekšmetu pedagogu, kuri pasniedz profesionālos priekšmetus iepriekšminēto kvalifikāciju ietvaros, kompetenču attīstību, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu un projektā iesaistītās mērķgrupas, t.s., Tehnikuma, konkurētspējas veicināšanu. Katru mobilitātes grupu pavadīs viena pavadošā persona (strādājoša Jelgavas Tehnikumā).

Lasīt tālāk...
 Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022