jt baner top uzn-2023


2019./2020. mācību gadā Jelgavas Tehnikums īsteno projektu Erasmus+ programmas ietvaros

EU lidz ES Erasmus progr

 

Šī gada jūnijā Jelgavas Tehnikums un VIAA parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana” Nr. 2019-1-LV01-KA102-060229 īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt izglītojamo, kuri apgūst “Klientu apkalpošanas speciālists”, “Datorsistēmu tehniķis”, “Programmēšanas tehniķis”, “Viesmīlības pakalpojumu speciālists”, “Automehāniķis” kvalifikāciju, profesionālo kompetenču attīstību un profesionālo priekšmetu pedagogu, kuri pasniedz profesionālos priekšmetus iepriekšminēto kvalifikāciju ietvaros, kompetenču attīstību, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu un projektā iesaistītās mērķgrupas, t.s., Tehnikuma, konkurētspējas veicināšanu. Katru mobilitātes grupu pavadīs viena pavadošā persona (strādājoša Jelgavas Tehnikumā).

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas īstermiņa mobilitātes:

1.profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma automehāniķu profesijas 6 audzēkņiem nozaru uzņēmumos Lielbritānijā, sadarbībā ar TRAINING VISION LTD Apvienotajā Karalistē. Mobilitātes ilgums – 15 dienas ar ceļu;

2.profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma klientu apkalpošanas specialitātes 10 audzēkņiem nozaru uzņēmumos Itālijā, sadarbībā ar SISTEMA TURISMO S.R.L. socio Unico Itālijā. Mobilitātes ilgums – 15 dienas (ar ceļu);

3.profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma viesmīlības pakalpojumu speciālistu specialitātes 10 audzēkņiem nozares uzņēmumos Spānijā, sadarbībā ar TRIBEKA TRAINING LAB S.L.U. Spānijā. Mobilitātes ilgums – 14 dienas ( ar ceļa dienām);

4.profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma datorsistēmu tehniķu specialitātes 4 audzēkņiem Polijas izglītības iestādē, sadarbībā ar Zespol Szkol Ekonomicznych w Wodzislawiu Slaskim profesionālās izglītības iestādi Polijā. Mobilitātes ilgums – 14 dienas (ar ceļu);

5.profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma 5 pedagogiem Itālijā, Spānijā, Lielbritānijā un Igaunijā. Visiem pedagogiem mobilitātes ilgums ir paredzēts piecas dienas bez ceļa.

 

Projekta ietvaros paredzēts īstenot šādas ilgtermiņa mobilitāti:

1.profesionālās pieredzes pilnveidošana Jelgavas Tehnikuma programmēšanas tehniķu specialitātes 2 audzēkņiem Igaunijas profesionālās izglītības iestādē, sadarbībā ar Viljandi Kutseõppekeskus profesionālās izglītības iestādi Igaunijā. Mobilitātes ilgums – 56 dienas ar ceļu;

 

P.S. Mobilitātei paredzētais ceļa ilgums (laiks) ir divas dienas.

Projekta īstenošanas rezultātā Jelgavas Tehnikuma 32 audzēkņiem un 5 pedagogiem būs iespējams pilnveidot savas profesionālās iemaņas, integrēt tās mācību procesā, uzlabot izglītības programmu un mācību satura kvalitāti, veicinot katra dalībnieka konkurētspēju un dzīves līmeņa palielināšanu nākotnē. Projekta plānotais īstenošanas termiņš ir 14 mēneši

 

Publicēšanas datums 03/09/2019

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022