jt baner top uzn-2023


Sākusies Jelgavas Tehnikuma izglītojamo, pedagogu un administratīvā personāla pieteikšanās Erasmus+ praksei ārvalstīs 2019./2020. mācību gadam

Jelgavas Tehnikuma 3. un 4. kursa pilngadīgi izglītojamie, var pieteikties Erasmus+ ārvalstu praksē šādās valstīs: EU lidz ES Erasmus progr

Kvalifikācija

Prakses vietu skaits

Prakses vietas nodrošinātājs/Valsts

Mobilitātes periods

Proogrammēšanas tehniķis

2

Profesionālās izglītības iestāde Igaunijā

05.04.2020.-30.05.2020.

Automehāniķis

6

Uzņēmums Lielbritānijā

27.10.2019. – 10.11.2019.

Klientu apkalpošanas speciālisti

10

Uzņēmums Itālijā

02.02.2020. - 16.02.2020.

Viesmīlības pakalpojumu speciālisti

10

Uzņēmums Spānijā

12.01.2020. - 26.01.2020.

Datorsistēmu tehniķis

4

Profesionālās izglītības iestāde Polijā

08.12.2019.-21.12.2019.

Pieteikties drīkst izglītojamie, kuri atbilst šādiem kritērijiem:

  • izglītojamā angļu valodas vidējais vērtējums uz pieteikšanās brīdi nedrīkst būt zemāks par 6 ballēm;
  • izglītojamā vidējais vērtējums par iepriekšējo mācību periodu nedrīkst būt zemāks par 5,5 ballēm.

Kas tiek apmaksāts:

  1. Ceļa izdevumi;
  2. Uzturēšanas izdevumi prakses valstī (dzīvesvieta un ēšana);
  3. Dienas nauda.

 

Profesionālā kvalifikācija (prof. skolotājiem) un kopējais mobilitātes laiks

Mobilitātes prof. skolotājiem (vietu skaits, laika periods)

Pavadošās personas (vietu skaits, laika periods)

Datorsistēmas

Igaunija

(05.04.20. – 30.05.20.)

 

1. vieta (.......................)

 

1. vieta (...........)

1. vieta (...........)

Automehāniķis

UK

(27.10.19.-09.11.19.)

1. vieta (17.11.2019. – 23.12.2019.)

1. vieta (27.10.2019. – 02.11.2019.)

1. vieta (04.11.19.-10.11.19.)

Klientu apkalpošanas speciālisti

Itālija

(02.02.20.-16.02.20.)

1. vieta (02.02.20.-16.02.20.)

1. vieta (02.02.20.-16.02.20.)

1. vieta (10.02.20.-16.02.20)

Viesmīlības pakalpojumu speciālisti

Spānija

(12.01.20.-26.01.20.)

1. vieta (12.01.20.-18.01.20.)

 

1. vieta (12.01.20.-18.01.20.)

1. vieta (20.01.20.-26.01.20.)

Datorsistēmas

Polija

(08.12.19.-21.12.19.)

1. vieta (08.12.20.-14.12.19.)

1. vieta (15.12.19.-21.12.19.)

 

Lai pieteiktos, jāiesniedz:

CV angļu valodā,

Motivācijas vēstuli angļu valodā un aizpildīt un iesniegt pieteikuma anketu.

Pieteikuma anketa jāiesniedz personiski 221. kabinetā Jolantai Millerei.

Pieteikuma anketas: skolotājiem; izglītojamiem;

Laipni aicināti jautājumus gadījumā vērsties 221. kabinetā vai rakstot Mykoobā vai uz e-pastu - erasmus.jelgavastehnikums@gmail.com

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022