jt baner top uzn-2023


Erasmus+ programmas projekts Nr.2019-1-EE01-KA102-051387 “Profesionālā attīstība izmantojot Erasmus+ mobilitātes”

Divas nedēļas, no 2019.gada 28.oktobra līdz 8.novembrim, Jelgavas Tehnikumā praksē uzturējās divi jaunieši un pasniedzējs no Vana Vigalas Tehnikas un pakalpojumu skolas. Viesi apguva jaunas prasmes apdares darbu tehniķa profesijā. Uzturēšanās laikā jaunieši veica praktiskus uzdevumus, izklaidējoties un iepazīstoties ar Latviju apmeklēja arī Jelgavas pilsētas ievērojamākās vietas un devās ekskursijā uz Cinevillu. Uzturēšanās Jelgavas Tehnikumā tika īstenota ieviešot Vana Vigalas Tehnikas un pakalpojumu skolas Erasmus+ programmas projektu Nr.2019-1-EE01-KA102-051387 “Profesionālā attīstība izmantojot Erasmus+ mobilitātes”. Paldies skolotājām Ritai Kokorēvičai un Zigrīdai Devjakovičai par viesu uzņemšanu un praktisko nodarbību vadīšanu.

Vana Vigalas tehnikums

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022