jt baner top uzn-2023


Mobilitātes dalībnieki atgriezušies no Lielbritānijas

erasmus logo

Pēc divu nedēļu ilgas prakses Lielbritānijā no 27.10.2019. līdz 10.11.2019, Latvijā ir atgriezušies 6 Autotransporta programmas audzēkņi. Audzēkņiem bija iespēja gan vērot, kā norisinās darbs autotransporta jomas uzņēmumos, gan arī pildīt prakses vadītāju uzdotos uzdevumus. Mūsu skolas izglītojamajiem bija iespēja ne tikai pielietot skolā iegūtās teorētiskās zināšanas praksē, bet arī iegūt jaunas prasmes un iemaņas, strādājot auto servisos vairākos Lielbritānijas uzņēmumos. Kopā ar audzēkņiem pieredzes apmaiņā devās arī profesionālo priekšmetu skolotājs Aldis Moškanovs, kā arī skolotāja Intra Āboliņa un Jānis Grīnvalds. Jaunieši ir ļoti apmierināti gan ar piedāvātajiem dzīves apstākļiem, gan prasmēm un zināšanām, kas gūtas Lielbritānijas darba vidē. Jaunieši par lielāko ieguvumu mobilitātes laikā uzskata iespēju pārliecināties, ka viņu profesionālās prasmes autoremonta jomā ir konkurētspējīgas. Gan izglītojamie, gan skolotāji uzskata, ka šāda veida pieredzes apmaiņa ir ļoti noderīga ne tikai jauniešiem, bet arī skolotājiem, jo ir iespēja iepazīt profesionālās jomas darba vidi citur pasaulē un salīdzināt, tika gūta pieredze arī prakšu īstenošanas jomā, kas saistās ar praktikantiem piedāvātajām iespējām uzņēmumos.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022