jt baner top uzn-2023


Noslēdzies Jelgavas Tehnikumā īstenotais projekts «Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana» Nr. 2019-1-LV01-KA102-060229

2019.gada septembrī sāktā projekta īstenošana Jelgavas Tehnikumā ir bijusi īpaša ar mobilitātes dalībnieku gūto jauno pieredzi dažādās profesionālajās jomās, kā arī ar to, ka izglītības iestādei izdevies atrast jaunus un ļoti perspektīvus projekta sadarbības partnerus.

«Mums ir bijusi ļoti veiksmīga sadarbība ar Polijas un Igaunijas profesionālās izglītības iestādēm, kurās Jelgavas Tehnikuma audzēkņiem tika dota lieliska iespēja redzēt, kā viņu apgūstamā profesija tiek mācīta un īstenota citās valstīs. Visatzinīgāk praksi novērtēja programmēšanas un viesmīlības specialitātes audzēkņi, uzsverot, ka prakses laikā ieguva tādas prasmes un kompetences, kas noderēs visā turpmākajā profesionālajā darbībā. Programmēšanas tehniķu specialitātes izglītojamajiem bija iespēja strādāt komandā ar Igaunijas programmēšanas uzņēmuma profesionāļiem, kopīgi izstrādājot interneta mājaslapu dizainus, savukārt viesmīlības specialitātes izglītojamie novērtēja iespēju iepazīt ēdināšanas servisa specifiku Spānijā,» pastāstīja projekta vadītāja Jolanta Millere.

Projekta mobilitātes dalībnieki ārzemēs pārstāvēja piecas Jelgavas Tehnikumā īstenotās profesionālās programmas, – viesmīlības pakalpojumi; datorsistēmas, datubāzes un datortīkli; autotransports; administratīvie un sekretāra pakalpojumi un programmēšana. Minēto mācību programmu 33 audzēkņi apmeklējuši prakses vietas Itālijā, Spānijā, Igaunijā, Lielbritānijā un Polijā. Viņu vidū bija seši topošie automehāniķi, kuriem prakses laikā uzņēmumos bija iespēja iepazīties ar autoremonta specifiku Lielbritānijā. Audzēkņi atzinīgi novērtēja iespēju dzīvot ģimenēs, kas pavēra iespēju īsā laika periodā iepazīt ne tikai Lielbritānijas kultūru, bet arī ikdienas dzīves specifiku. Savukārt desmit topošajām klientu apkalpošanas specialitātes pārstāvēm bija iespēja gūt pieredzi Itālijas viesnīcās un birojos, arī desmit viesmīlības pakalpojumu specialitātes audzēkņi guva neatsveramu pieredzi Spānijā, kur iemācījās uz vienas rokas nest paplāti ar piepildītām šampanieša glāzēm, bet pieci topošie datorsistēmu speciālisti iepazina izvēlētās profesijas apguves specifiku Polijas profesionālās izglītības iestādē, kā arī atzinīgi tika novērtētas viņu zināšanas datorsistēmu jomā. Divi programmēšanas programmas jaunieši, kuri izmantoja mobilitātes iespējas Igaunijā, apguva interneta mājas lapu dizaina veidošanu, kā arī jaunas programmēšanas valodas, piemēram, PHP un JS, kas paplašināja jauniešu zināšanas interneta veikalu izveidē.  Jauniešiem bija iespēja arī iepazīties ar mobilitātes valstu tautu kultūru un iegūt jaunus draugus. Projekta mobilitāšu veiksmīgu īstenošanu nodrošināja deviņas pavadošās personas, kuras rūpējās par audzēkņiem visu prakses laiku.
Kopā ar saviem audzēkņiem projektā pieredzi guva arī pieci Jelgavas Tehnikuma skolotāji. Atgriežoties no profesionālo prasmju pilnveidošanas mobilitātēm, pedagogi dalījās ar pieredzēto, kā arī iepazīstināja visus interesentus ar konkrētās specialitātes apmācību un prakšu īstenošanas specifiku mobilitātes valstī, kā rezultātā Jelgavas Tehnikumā tika pilnveidotas profesionālo mācību programmas, uzlabotas apmācību metodes un bagātināti mācību materiāli. Profesionālo prasmju pilnveidošanas iespējas Erasmus+ mobilitāšu ietvaros ir lieliska iespēja ne tikai gūt profesionālo pieredzi ārzemēs, bet arī novērtēt savas zināšanas un izglītības iestādes potenciālu, sagatavojot topošos speciālistus darba tirgum. Projekta īstenošanas laika posms no 2019. gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. oktobrim un tā kopējais budžets bija EUR 88259.00

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022