jt baner top uzn-2023


ERASMUS 2017-2018
Meitenes dodas iepazīties ar pieredzi Bulgārijā
Pateicoties Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām, piecām Jelgavas tehnikuma 406.grupas audzēknēm bija iespēja iepazīties ar klientu apkalpošanas jomas īpatnībām Bulgārijā. Meitenes Bulgārijā uzturējās no 8.aprīļa līdz 21.aprīlim un kopumā bija apmierinātas ar iegūto pieredzi.

Erasmus+

Lasīt tālāk...
 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Kauņas Tehnisko profesionālās izglītības centru
9.aprīlī uz Kauņu devās piecas meitenes no klientu apkalpošanas programmas, brauciena mērķis bija iepazīties ar klientu apkalpošanas īpatnībām Lietuvā un to, kā klientu apkalpošanas prasmes tiek apgūtas pie sadarbības partnera. Meitenēm bija iespēja apmeklēt vairākas darba vietas: skaistumkopšanas salonu, viesnīcu u.c., iepazīties ar programmatūru, kāda tiek lietota Lietuvā klientu apkalpošanas jomā. Kā atzina meitenes, viena no sarežģītākajām lietām prakses laikā bija iepazīšanās ar sabiedriskā transporta sistēmu. Kopā ar jaunietēm uz Lietuvu devās arī mūsu pasniedzējs Jānis Rutkovskis, kurš iepazinās ar mācību programmas saturu inženierkomunikāciju tehniķiem un vēroja praktiskās nodarbības.

Erasmus+

Lasīt tālāk...
 
Mūsu skolas pārstāvji atgriežas no Francijas
Pēc divu nedēļu ilgas prakses Francijā, šonedēļ Latvijā atgriezušies septiņi autotransporta un seši kokizstrādājumu izgatavošanas programmu audzēkņi. Pirmajās brauciena dienās bija iespēja izbaudīt Parīzes gaisotni, tomēr vēlāk prakse notika Boulazac pilsētā. Audzēkņiem bija iespēja vērot kā norisinās darbs gan nelielos individuālos uzņēmumos pie senām iekārtām (mēbeļu restaurācijas darbnīca) gan arī lielāka izmēra modernos autotransporta uzņēmumos. Kopā ar audzēkņiem pieredzes apmaiņā devās arī vispārizglītojošo priekšmetu skolotāja Jolanta Millere, kura mobilitātes ietvaros iepazinās ar izglītības iestādes aktivitātēm komunikāciju jomā.

Erasmus+

Lasīt tālāk...
 
Jelgavas Tehnikuma audzēkņi dodas uz Igauniju
Šodien, 4. decembrī, septiņi apdares darbu tehniķi devās uz Igauniju, lai īstenotu praksi Ida – Virumaa Kutsehariduskeskus. Šajā skolā līdz 15. decembrim audzēkņi iepazīsies ar mācību un prakses metodēm ar kādām strādā citās izglītības iestādēs, demonstrēs savas prasmes, kas apgūtas mācību laikā. Šāda iespēja audzēkņiem radusies iesaistoties Erasmus+ projektā, piesakot savu kandidatūru un saņemot pozitīvas rekomendācijas no pasniedzējiem. Mācību gada otrajā pusē līdzīgas prakses iespējas tiks piedāvātas arī citu mācību programmu audzēkņiem.

Erasmus+

Lasīt tālāk...
 
Erasmus+

 
Sākusies Jelgavas Tehnikuma profesionālās izglītības skolotāju pieteikšanās Erasmus+ praksei ārvalstīs
Sākusies Jelgavas Tehnikuma profesionālās izglītības pedagogu pieteikšanās Erasmus+ praksei ārvalstīs.

Erasmus+

Lasīt tālāk...
 
Sākusies Jelgavas Tehnikuma izglītojamo pieteikšanās Erasmus+ praksei ārvalstīs
Jelgavas Tehnikuma 3. un 4. kursu izglītojamie, var pieteikties Erasmus+ ārvalstu praksē šādās valstīs:

Erasmus+

Lasīt tālāk...
 
2017./2018. mācību gadā Jelgavas Tehnikums īstenos projektu Erasmus+ programmas ietvaros

Erasmus+

Šī gada jūnijā Jelgavas Tehnikums un VIAA parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana” Nr. 2017 1 LV01 KA102 035357 īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros.

Lasīt tālāk...
 Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022