jt baner top uzn-2023


Erasmus+ 2019/2020
Seši Erasmus+ projekta mobilitātes dalībnieki guvuši pieredzi Polijā

 erasmus logo

Pieciem 308. grupas datorsistēmu specialitātes izglītojamiem un pedagogam no 2019. gada 8. decembra līdz 21. decembrim bija iespēja pilnveidot savas profesionālās prasmes Polijas profesionālās izglītības iestādē Zespół Szkół Ekonommmicznych w Wodzisławiu Śląskim. No mobilitātes prakses atgriezušies, izglītojamie uzskata, ka tā bijusi ļoti vērtīga pieredze, kas liek aizdomāties ne tikai par to, cik liela nozīme ir tehniskajam aprīkojumam un pedagogu profesionalitātei, bet arī pašu ieinteresētībai uzzināt kaut ko jaunu un būt gataviem pieņemt izaicinājumus. Izglītojamajiem bija iespēja, datorsistēmu jomas speciālista pavadībā, strādāt komandā ar Polijas skolas jauniešiem, tādējādi gūstot iespēju salīdzināt savas profesionālās prasmes ar viņu, kā rezultātā, Jelgavas Tehnikuma audzēkņi bija lepni par savu profesionālo sagatavotību. Jauniešiem visu mobilitātes laiku tika nodrošināts pavadošās personas atbalsts. Savukārt profesionālās izglītības skolotājai Daigai Dumpei bija iespēja, savu profesionālo prasmju pilnveides jomā, iepazīties ne tikai ar datorsistēmu jomas apguves specifiku Polijā, bet arī iepazīties ar skolas IT programmas saturu, tehnisko aprīkojumu un vērtēšanas sistēmu.
Sīkāk par piedzīvoto un veiktajām aktivitātēm mobilitātes laikā Polijā.

Lasīt tālāk...
 
Mobilitātes dalībnieki atgriezušies no Lielbritānijas

erasmus logo

Pēc divu nedēļu ilgas prakses Lielbritānijā no 27.10.2019. līdz 10.11.2019, Latvijā ir atgriezušies 6 Autotransporta programmas audzēkņi. Audzēkņiem bija iespēja gan vērot, kā norisinās darbs autotransporta jomas uzņēmumos, gan arī pildīt prakses vadītāju uzdotos uzdevumus. Mūsu skolas izglītojamajiem bija iespēja ne tikai pielietot skolā iegūtās teorētiskās zināšanas praksē, bet arī iegūt jaunas prasmes un iemaņas, strādājot auto servisos vairākos Lielbritānijas uzņēmumos. Kopā ar audzēkņiem pieredzes apmaiņā devās arī profesionālo priekšmetu skolotājs Aldis Moškanovs, kā arī skolotāja Intra Āboliņa un Jānis Grīnvalds. Jaunieši ir ļoti apmierināti gan ar piedāvātajiem dzīves apstākļiem, gan prasmēm un zināšanām, kas gūtas Lielbritānijas darba vidē. Jaunieši par lielāko ieguvumu mobilitātes laikā uzskata iespēju pārliecināties, ka viņu profesionālās prasmes autoremonta jomā ir konkurētspējīgas. Gan izglītojamie, gan skolotāji uzskata, ka šāda veida pieredzes apmaiņa ir ļoti noderīga ne tikai jauniešiem, bet arī skolotājiem, jo ir iespēja iepazīt profesionālās jomas darba vidi citur pasaulē un salīdzināt, tika gūta pieredze arī prakšu īstenošanas jomā, kas saistās ar praktikantiem piedāvātajām iespējām uzņēmumos.

 
Alitus studenti Jelgavas Tehnikumā

No 2019.gada 13.oktobra līdz 9.novembrim Jelgavas Tehnikumā viesojas pārstāvji no Alitus profesionālās izglītības centra . Seši jaunieši, kuri apgūst datorsistēmu tehniķa profesiju, iepazinās ar mūsu skolas īstenotajām mācību programmām, kā arī piedalījās skolā organisētajos pasākumos. Jaunieši jau ir novērtējuši skolas piedāvātās iespējas novusa spēles noteikumu un spēles tehnikas apguvei kā arī  izveidojuši pirmos darbus ar 3D printeri. Trīs nedēļas jauniešiem bija prakse Rīgas Tehniskajā universitātē. Paldies visiem pedagogiem, kuri palīdzēja jauniešu  uzturēšanos mūsu skolā veidot pilnvērtīgāku un interesantāku, jo īpaši metodiķei J.Poriķei.   Jauniešu uzturēšanās Latvijā tika veikta īstenojos Erasmus+ programmas projektu Nr.2019-1-LT-01-KA116-060313 “Kvalitatīva prakse – iespēja pilnveidoties”.

 
Erasmus+ programmas projekts Nr.2019-1-EE01-KA102-051387 “Profesionālā attīstība izmantojot Erasmus+ mobilitātes”

Divas nedēļas, no 2019.gada 28.oktobra līdz 8.novembrim, Jelgavas Tehnikumā praksē uzturējās divi jaunieši un pasniedzējs no Vana Vigalas Tehnikas un pakalpojumu skolas. Viesi apguva jaunas prasmes apdares darbu tehniķa profesijā. Uzturēšanās laikā jaunieši veica praktiskus uzdevumus, izklaidējoties un iepazīstoties ar Latviju apmeklēja arī Jelgavas pilsētas ievērojamākās vietas un devās ekskursijā uz Cinevillu. Uzturēšanās Jelgavas Tehnikumā tika īstenota ieviešot Vana Vigalas Tehnikas un pakalpojumu skolas Erasmus+ programmas projektu Nr.2019-1-EE01-KA102-051387 “Profesionālā attīstība izmantojot Erasmus+ mobilitātes”. Paldies skolotājām Ritai Kokorēvičai un Zigrīdai Devjakovičai par viesu uzņemšanu un praktisko nodarbību vadīšanu.

Vana Vigalas tehnikums

 
Sākusies Jelgavas Tehnikuma izglītojamo, pedagogu un administratīvā personāla pieteikšanās Erasmus+ praksei ārvalstīs 2019./2020. mācību gadam

Jelgavas Tehnikuma 3. un 4. kursa pilngadīgi izglītojamie, var pieteikties Erasmus+ ārvalstu praksē šādās valstīs: EU lidz ES Erasmus progr

Kvalifikācija

Prakses vietu skaits

Prakses vietas nodrošinātājs/Valsts

Mobilitātes periods

Proogrammēšanas tehniķis

2

Profesionālās izglītības iestāde Igaunijā

05.04.2020.-30.05.2020.

Automehāniķis

6

Uzņēmums Lielbritānijā

27.10.2019. – 10.11.2019.

Klientu apkalpošanas speciālisti

10

Uzņēmums Itālijā

02.02.2020. - 16.02.2020.

Viesmīlības pakalpojumu speciālisti

10

Uzņēmums Spānijā

12.01.2020. - 26.01.2020.

Datorsistēmu tehniķis

4

Profesionālās izglītības iestāde Polijā

08.12.2019.-21.12.2019.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā123NākamāBeigas »

2 lapa no 3

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022