jt baner top uzn-2023


Profesionālās prasmes Spānijā ir uzlabojuši seši Autotransporta programmas audzēkņi un viens profesionālās izglītības skolotājs.
Pēc divu nedēļu ilgas prakses Spānijā no 14.01.2019. līdz 31.01.2019, Latvijā ir atgriezušies 6 Autotransporta programmas audzēkņi. lidzfinanse EU Erasmus pr

 Audzēkņiem bija iespēja gan vērot, kā norisinās darbs autotransporta jomas uzņēmumos, gan arī pildīt prakses vadītāju uzdotos uzdevumus. Mūsu skolas izglītojamajiem bija iespēja ne tikai pielietot skolā iegūtās teorētiskās zināšanas praksē, bet arī iegūt jaunas prasmes un iemaņas, strādājot auto servisos par automehāniķiem trīs Spānijas uzņēmumos. Kopā ar audzēkņiem pieredzes apmaiņā devās arī profesionālo priekšmetu skolotājs Arsenijs Levics, kā arī skolotāja Guna Gronska. Jaunieši ir ļoti apmierināti ar prasmēm un zināšanām, kas gūtas Spānijas darba vidē, kā arī Spānijas profesionāļi ir atzinīgi novērtējuši mūsu jauniešu profesionālās prasmes, piedāvājot darbu savos uzņēmumos.

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022