jt baner top uzn-2023


Projekta ietvaros ārzemju pieredzi savā profesionālajā jomā guva četras klientu apkalpošanas speciālistes un profesionālās izglītības skolotāja

Erasmus + projekta “Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidošana” Nr. 2018-1-LV01-KA102-046893 ietvaros no šā gada 10. februāra līdz 2. martam profesionālās prakses iespējas Klaipēdā izmantoja četras Klientu apkalpošanas speciālistes, kā arī viena profesionālās izglītības skolotāja.  Mūsu skolas audzēknēm bija iespēja strādāt Radisson Blu un Memel viesnīcās un gūt nenovērtējamu pieredzi darbā ar klientiem. Audzēknes uzskata, ka tas ir labākais veids, kā var teorētiskās zināšanas pielietot praksē, īpaši, ja ikdienas valoda ir svešvaloda. Dzīvošanas apstākļus, kā arī gūto pieredzi audzēknes novērtē atzinīgi un uzskata, ka katram būtu jāizmanto projekta piedāvātās iespējas.

Par mūsu audzēkņu drošību visu mobilitātes laiku rūpējās pavadošais skolotājs, kura pienākumos ietilpa rūpēties un atbalstīt mobilitātes dalībnieces visu prakses laiku. Savukārt profesionālās izglītības skolotāja guva pieredzi profesionālajā jomā, strādājot ar izglītojamajiem klientu apkalpošanas jomā. Mūsu Klaipēdas sadarbības partneri mobilitātes dalībniecēm piedāvāja arī interesantas ekskursijas uz Delfināriju un muzejiem.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022