jt baner top uzn-2023


Baltic Skills
BalticSkills noslēguma konference

ballticskills eu

2021. gada 16. jūnijā, tiešsaistes platformā Zoom, norisinājās projekta “Profesionālo prasmju konkurss “Baltic Skills” – iespēja jaunai pieredzei” noslēguma konference. Konferencē piedalījās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas izglītības sistēmas, kā arī metālapstrādes, elektriķu un kokapstrādes uzņēmumu pārstāvji. Konferences ietvaros dalībnieki tika informēti par projekta īstenošanas laikā veiktajiem pasākumiem, organizētajiem profesionālās meistarības konkursiem un to nozīmi profesionālās izglītības popularizēšanā un attīstībā.
Konferencē piedalījās Jelgavas tehnikuma pedagogi Māris Blumbergs, Jānis Stankevičs un Andrejs Kopilovs. Pateicamies pedagogiem par ieguldīto darbu projekta īstenošanā!

Projekts Nr.2019-1-LT01-KA202-060744 “Profesionālo prasmju konkurss “Baltic Skills” – iespēja jaunai pieredzei” sadarbībā ar Alitus profesionālās izglītības centru, sadarbības partneriem no Tartu un Liepājas tika īstenots, pateicoties programmas Erasmus+ finansiālajam atbalstam.

Informācija sagatavota 2021. gada 16. jūnijā

 
Balticskills konkurss Jelgavas tehnikumā

ballticskills eu

2021.gada 26. un 27.maijā Jelgavas tehnikumā notika konkurss “Balticskills” kvalifikācijā “Mēbeļu galdnieks”. Konkursā Jelgavas tehnikumu pārstāvēja divi otrā kursa izglītojamie: Daniels Kārkliņš un Ralfs Donis un trešā kursa izglītojamais Iļja Kuļiks. Konkursa uzdevums tika pildīts divas dienas, konkursa nolikumu,  uzdevumu, vērtēšanas kritērijus projekta īstenošanas laikā sagatavoja Jelgavas tehnikuma pedagogi Māris Blumbergs, Jānis Stankevičs un Andrejs Kopilovs. Darbu vērtēšanā piedalījās Jelgavas tehnikuma administrācijas pārstāvis direktores vietnieks Uldis Sokolovs, SIA “Urbix” pārstāvis Normunds Štefenhāgens un SIA “Marks M” pārstāvis Alvis Začs. Maksimālais konkursā iegūstamais punktu skaits bija 161. Pirmo vietu pēc žūrijas vērtējuma ar 161 punktu ieguva Daniels Kārkliņš, otrās vietas ieguvējs Ralfs Donis ieguva 153 punktus, bet trešo vietu novērtējumā ieņēma Iļja Kuļiks iegūstot 149 punktus. Paldies pedagogiem Mārim Blumbergam, Jānim Stankevičam un Andrejam Kopilovam par ieguldīto darbu konkursa dokumentu sagatavošanā un Mārim Blumbergam par jauniešu sagatavošanu konkursam un konkursa norises uzraudzīšanu.

Projekts Nr.2019-1-LT01-KA202-060744 “Profesionālo prasmju konkurss “Baltic Skills” sadarbībā ar Alitus profesionālās izglītības centru, sadarbības partneriem no Tartu un Liepājas tiek īstenots pateicoties programmas Erasmus+ finansiālajam atbalstam.

Informācija sagatavota 2021.gada 27.maijā

 
Balticskills konkurss Jelgavā

Īstenojot projekta Nr.2019-1-LT01-KA202-060744 aktivitātes, 2021.gada 26.un 27.maijā Jelgavas Tehnikumā notiek profesionālo prasmju konkurss “BalticSkills”. Jelgavas tehnikumu konkursā pārstāv trīs jaunieši: Iļja Kuļiks, Daniels Kārkliņš, Ralfs Donis, kuri savas prasmes apgūst mēbeļu galdnieka profesijā. Jauniešu uzdevums būs divu dienu laikā izgatavot galdu pēc Jelgavas tehnikuma pedagogu izstrādāta rasējuma, pierādot mācībās iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas. Gatavo izstrādājumu vērtēšanā piedalīsies Jelgavas tehnikuma sadarbības partneru – uzņēmumu - pārstāvji no SIA “Urbix” un SIA “Marks M”. Arī vērtēšanas kritērijus ir izstrādājuši Jelgavas tehnikuma pedagogi sadarbībā ar partneriem no Alytus profesionālās izglītības centra.

 
Gatavošanās konkursam Balticskills
 

2021.gada pavasarī ir noslēdzies darbs pie konkursa “Balticskills”  metodisko dokumentu sagatavošanas, ir izstrādāti konkursa uzdevumi un vērtēšanas kritēriji vairākās profesionālajās jomās: metālapstrādē (metināšanā), kokapstrādē (mēbeļu  galdniecība) u.c.
Covid-19 ieviesis korekcijas arī projekta īstenošanā, diemžēl, nebūs iespēja klātienē organizēt konkursa norisi: kokapstrādes jomā paredzēts, ka dalībnieki darbus veiks savas skolas darbnīcās un sūtīs vērtēšanai uz Lietuvu. Konkursa norise plānota maija beigās, bet rezultāti tiks prezentēti projekta noslēguma  konferencē jūnijā. Šī projekta īstenošana pandēmijas apstākļos ir bijis izaicinājums arī projektā iesaistītajiem cilvēkiem: plānoto klātienes pasākumu vietās nācās darbus organizēt un sadarboties attālināties, toties tas sniedza jaunu pieredzi, ļaujot izvērtēt arī attālinātās sadarbības priekšrocības, piemēram, laika ietaupījumu ceļošanai.            
Projekts Nr.2019-1-LT01-KA202-060744 “Profesionālo prasmju konkurss “Baltic Skills” sadarbībā ar Alitus profesionālās izglītības centru, sadarbības partneriem no Tartu un Liepājas tiek īstenots pateicoties programmas Erasmus+ finansiālajam atbalstam.

Informācija sagatavota 2021.gada 26.aprīlī

 
Izstrādāti materiāli testa veikšanai
  Īstenojot projektu Jelgavas Tehnikuma pedagogiem jāizstrādā praktiskais uzdevums, uzdevuma vērtēšanas kritēriji un ānosaka dalībnieku atlases principi konkursam “BalticSkills”. Jelgavas Tehnikuma pedagogi darba uzdevumu un vērtēšanas kritērijus sagatavoja konkursam mēbeļu galdniecības profesionālajā programmā. Citi projekta partneri (Alitus, Tartu, Liepājas profesionālās izglītības iestādes) veic līdzīgu metodisko darbu elektriķu un metinātāju profesionālajām programmām. Pēc metodisko materiālu izstrādes materiāls tiek nodots citam projekta partnerim testēšanai. Jelgavas tehnikuma pedagogu izstrādātos metodiskos materiālus testēs Alitus profesionālās izglītības centrs, novērtējot vai produkta izstrādei atvēlētais laiks ir pietiekams, vērtēšanas kritēriji godīgi un saprotami. Pēc metodiku saskaņošanas un, nepieciešamības gadījumā, uzlabošanas, paredzēts organizēt prasmju konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Šobrīd partneri vēl nav vienojušies vai konkurss notiks klātienē vai attālināti, viss atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas Baltijas valstīs.Saistībā ar COVID-19 pandēmiju projekta aktivitāšu ieviešana ir nedaudz aizkavējusies un šobrīd projekta noslēguma termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 30.jūnijam.   
       
Informācija sagatavota 2020.gada 30.septembrī   
 
« SākumsIepriekšējā12NākamāBeigas »

1 lapa no 2

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022