001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Baltic Skills
Izstrādāti materiāli testa veikšanai
  Īstenojot projektu Jelgavas Tehnikuma pedagogiem jāizstrādā praktiskais uzdevums, uzdevuma vērtēšanas kritēriji un ānosaka dalībnieku atlases principi konkursam “BalticSkills”. Jelgavas Tehnikuma pedagogi darba uzdevumu un vērtēšanas kritērijus sagatavoja konkursam mēbeļu galdniecības profesionālajā programmā. Citi projekta partneri (Alitus, Tartu, Liepājas profesionālās izglītības iestādes) veic līdzīgu metodisko darbu elektriķu un metinātāju profesionālajām programmām. Pēc metodisko materiālu izstrādes materiāls tiek nodots citam projekta partnerim testēšanai. Jelgavas tehnikuma pedagogu izstrādātos metodiskos materiālus testēs Alitus profesionālās izglītības centrs, novērtējot vai produkta izstrādei atvēlētais laiks ir pietiekams, vērtēšanas kritēriji godīgi un saprotami. Pēc metodiku saskaņošanas un, nepieciešamības gadījumā, uzlabošanas, paredzēts organizēt prasmju konkursu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem. Šobrīd partneri vēl nav vienojušies vai konkurss notiks klātienē vai attālināti, viss atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas Baltijas valstīs.Saistībā ar COVID-19 pandēmiju projekta aktivitāšu ieviešana ir nedaudz aizkavējusies un šobrīd projekta noslēguma termiņš ir pagarināts līdz 2021. gada 30.jūnijam.   
       
Informācija sagatavota 2020.gada 30.septembrī   
 
Skolotāju mācības Tartu

Baltic Skills logo

 

No 15-17.janvārim pieci Jelgavas Tehnikuma pārstāvji piedalījās Tartu profesionālās izglītības centra organizētajās mācībās par profesionālo prasmju konkursu organizēšanu. Apmācību laikā Igaunijas pārstāvji iepazīstināja ar savu pieredzi organizējot starptautiskos konkursus, vēlāk, darba grupās tika izstrādāti vērtēšanas kritēriji konkursam “BalticSkills”, panākta vienošanās par konkursa dalībnieku atlases kritērijiem un dalībnieku skaitu. Apmācību dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar izglītības iestādes īstenotajām mācību programmām.

 

Lasīt tālāk...
 
Tiek parakstīts līgums par dalību jaunā Erasmus+ programmas projektā

Baltic Skills logo

2019.gada 28.oktobrī Jelgavas Tehnikuma direktore parakstīja sadarbības līgumu ar Alitus profesionālās izglītības centru par kopīgu projekta Nr.2019-1-LT01-KA202-060744 “Profesionālo prasmju konkurss “Baltic Skills” – iespēja jaunai pieredzei” ieviešanu. Projektu paredzēts īstenot līdz 2021.gada 31.martam, projekta mērķis ir organizēt profesionālo prasmju konkursu starp Baltijas profesionālās izglītības iestādēm. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt praktiskos uzdevumus, vērtēšanas kritērijus un praktiskos ieteikumus profesionālo prasmju konkursam kokapstrādes, elektronikas un metināšanas jomās. Jelgavas Tehnikuma pedagogi Māris Blumbergs, Jānis Stankevičs un Andrejs Kopilovs sagatavos praktiskos uzdevumus, vērtēšanas kritērijus un citu, ar konkursa organizēšanu saistīto dokumentāciju profesionālo prasmju konkursam kokapstrādes jomā.    

Projektu palīdz īstenot partneri no Liepājas Valsts tehnikuma un Tartu profesionālās izglītības centra. 2021.gada sākumā paredzēts konkurss “Baltic Skills”, kurā savas prasmes varēs demonstrēt arī Jelgavas Tehnikuma audzēkņi.  

Informācija sagatavota 2019.gada 30.oktobrī     

 

 

 Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020