001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Reading Strategies
Apmācības skolotājiem

No 2020.gada 23.-27.novembrim četri Jelgavas tehnikuma pedagogi un bibliotekārs piedalījās Erasmus+ programmas finansētā projekta Nr.2019-1-PL01-KA201-065421 “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā”  organizētajās apmācībās. Sākotnēji mācības bija plānotas Gižicko pilsētā (Polija), bet COVID -19 pandēmija vica savas korekcijas. Pēc vairākkārtīgas mācību termiņu atlikšanas, cerot uz labāku epidemioloģisko situāciju,  projekta partneri vienojās mācības īstenot attālināti. Projekta mērķis ir lasītprasmes veicināšana, tāpēc arī tēmas saistītas ar lasīšanas popularizēšanu. Pirmajās divās dienās pedagogi tika iepazīstināti ar vairākām tēmām: satura radīšana, autortiesību ievērošana, jauno tehnoloģiju un programmu izmantošana. Pedagogiem bija iespēja gan papildināt zināšanas par jau zināmu programmu lietošanu, gan iepazīties ar jaunu programmu izmantošanu mācību procesā. Turpmākajās dienās Polijas partneri iepazīstināja ar pedagogu un bibliotēku darba organizāciju īstenojot grāmatu lasīšanas veicināšanas un popularizēšanas aktivitātes savās izglītības iestādēs.  

 
Projekta vadības sanāksme Alitus

Jelgavas tehnikums 2020.gada 17.februārī piedalījās projekta vadības grupas sanāksmē, kurā tika runāts par projekta Nr.2019-1-PL01-KA-201-065421 “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā” īstenošanu. Tika risināti jautājumi par projekta finansējuma sadalījumu, plānoto apmācību organizēšanu, kā arī apmeklētas vairākas bibliotēkas Alitus pilsētā. Jelgavas Tehnikumu šajā projektā pārstāvēs 5 pedagogi: Terēza Kjapsņa, Guna Gronska, Intra Āboliņa, Diāna Kraukle Pīpiņa un Ingrīda Arone. Kā partneri no Latvijas projektā piedalās arī Rīgas Lietuviešu vidusskola un Rīgas 93.vidusskola.

Informācija sagatavota 2020.gada 19.februārī

 
Sadarbības projekts ar Poliju

Jelgavas tehnikums 2019.gada 15.oktobrī parakstīja sadarbības līgumu ar Gižicko pilsētas (Polija) Reģionālo izglītības attīstības centru par kopīgu projekta Nr.2019-1-PL01-KA-201-065421 “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā” īstenošanu. Projektā piedalās 9 partneri no Lietuvas, Polijas, Latvijas pārstāvot dažādas izglītības iestādes sākot no bērnu dārza līdz profesionālās izglītības centriem.  Projekta mērķis ir veicināt jauniešu lasīšanas paradumus, pedagogiem izstrādājot jaunas pedagoģiskās metodes un savstarpēji daloties ar šo pieredzi. Projekta laikā paredzētas kopumā 3 nedēļu ilgas apmācības Polijā, Lietuvā un Latvijā, kā arī metodisko materiālu izstrāde, viesošanās partneru skolās, lai iepazītos ar veiksmīgākajām metodēm lasīšanas veicināšanai.

Informācija sagatavota 2019.gada 21.oktobrī

 Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020