001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Apmācības skolotājiem

No 2020.gada 23.-27.novembrim četri Jelgavas tehnikuma pedagogi un bibliotekārs piedalījās Erasmus+ programmas finansētā projekta Nr.2019-1-PL01-KA201-065421 “Efektīvas lasīšanas stratēģijas jauniešu izglītībā”  organizētajās apmācībās. Sākotnēji mācības bija plānotas Gižicko pilsētā (Polija), bet COVID -19 pandēmija vica savas korekcijas. Pēc vairākkārtīgas mācību termiņu atlikšanas, cerot uz labāku epidemioloģisko situāciju,  projekta partneri vienojās mācības īstenot attālināti. Projekta mērķis ir lasītprasmes veicināšana, tāpēc arī tēmas saistītas ar lasīšanas popularizēšanu. Pirmajās divās dienās pedagogi tika iepazīstināti ar vairākām tēmām: satura radīšana, autortiesību ievērošana, jauno tehnoloģiju un programmu izmantošana. Pedagogiem bija iespēja gan papildināt zināšanas par jau zināmu programmu lietošanu, gan iepazīties ar jaunu programmu izmantošanu mācību procesā. Turpmākajās dienās Polijas partneri iepazīstināja ar pedagogu un bibliotēku darba organizāciju īstenojot grāmatu lasīšanas veicināšanas un popularizēšanas aktivitātes savās izglītības iestādēs.  

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020