jt baner top uzn-2023


ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana
izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

(Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001)

 

 

esf_eu1

 

No 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30.aprīlim projektā piedalās profesionālās izglītības skolotāji:


Nr.p.k. Vārds, uzvards
1. Sigita Paņkova
2. Baiba Lukaševiča
3. Uldis Sokolovs
4. Nona Jakušova

 

 

Jelgavas Amatniecības vidusskolas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija:

  • Direktore Janīna Rudzīte – komisijas priekšsēdētāja,
  • Direktora vietniece audzināšanas darbā Nadežda Bergfelde – komisijas priekšsēdētāja vietniece,
  • Profesionālās izglītības skolotājs Māris Blumbergs – komisijas loceklis.

 


 

No 2011. gada 1. janvāra līdz 2011. gada 30.aprīlim projektā piedalās profesionālās izglītības skolotāji:


Nr.p.k. Vārds, uzvards
1. Lāsma Svikule
2. Vija Sakoviča
3. Aivars Granskis
4. Jānis Grīnvalds
5. Dace Ragovska
6. Rita Kokorēviča
7. Zigrīda Devjakoviča
8. Harijs Sekste
9. Laura Skoromka
10. Krista Tabunova
11. Iveta Dūmiņa
12. Jānis Stankevičs
13. Viktors Fjodoros
14. Guna Gronska
15. Margarita Mākule
16. Judīte Poriķe
17. Svetlana Segliņa
18. Intra Āboliņa

 

Jelgavas Amatniecības vidusskolas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija:

  • Direktora vietniece audzināšanas darbā Nadežda Bergfelde – komisijas priekšsēdētāja,
  • Direktora vietniece mācību darbā Nona Jakušova – komisijas priekšsēdētāja vietniece,
  • Izglītības metodiķe Baiba Lukaševiča – komisijas locekle,
  • Izglītības metodiķe Sigita Paņkova – komisijas locekle,
  • Direktora vietnieks arodmācību darbā Uldis Sokolovs – komisijas loceklis.

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022