jt baner top uzn-2023


„Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU"

esf_eu1

Līguma Nr. 2009/0283/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/006

 

Projekta mērķis ir profesionālās izglītības pedagogu prasmju atjaunošana, izmantojot e-vidi apmācību procesā, kā arī sniegt iespēju praktizēties ražojošos uzņēmumos.

Mērķa auditorija: profesionālā izglītībā iesaistītie pedagogi. Projekta ietvaros atbalsts tiks sniegts 130 pedagogiem.

Aktivitātes:

1.  E-vides izveide

2.  Kvalitātes kritēriju izstrāde e-materiāliem

Projekta ietvaros LLU izstrādās tālākizglītības kursus profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšanai profesionālās pilnveides jomā un vispārizglītojošo priekšmetu blokā, nodrošinot trīs moduļu apmācību:

3. Tālākizglītības kursu izstrāde un īstenošana vispārizglītojošo priekšmetu blokā

1.modulis: Vispārizglītojošo priekšmetu bloks
Moduļa apjoms 36 stundas, tai skaitā:
6 stundas - IKT (informāciju komunikāciju tehnoloģiju) prasmju uzlabošana,
10 stundas - novitātes pedagoģijā,
10 stundas - psiholoģijas aspekti mācību procesā,
10 stundas - didaktika, audzināšanas darbs.

4. Tālākizglītības kursu izstrāde un īstenošana profesionālās pilnveides jomā.

            2.modulis Profesionālā apmācība sekojošiem nozaru pedagogiem:

Nozares profesionālās apmācības moduļa apjoms ir 42 stundas, tai skaitā:
6 stundas - e-vides iepazīšana,
5. stundas - profesionālās svešvalodas terminoloģijas apguve (angļu un vācu valoda)

 • pakalpojuma serviss: ēdināšanas un viesmīlības,
 • pārtikas industrijas,
 • veterinārmedicīnas,
 • mežsaimniecības un kokapstrādes,
 • lauksaimniecības (lopkopība un agronomija),
 • lauksaimniecības tehnikas.

5. Pedagogu stažēšanās uzņēmumos

      3.modulis: Pedagogu stažēšanās uzņēmumos (prakse)
Moduļa kopējais apjoms 36 stundas.
Aktivitāte tiks ieviesta sadarbībā ar Latvijas Darba Devēju konfederāciju, izvēloties pedagogu stažēšanās potenciālās vietas (uzņēmumus).

6. Kontaktbiržas

Projekta īstenošanas laiks: 2010.gada 1. janvāris līdz 2012. gada 29. februārim

Projektā aktivitātēs piedalās sekojoši mūsu skolas pedagogi:

 

 1. Jānis Stankevičs;
 2. Māris Blumbergs;
 3. Andrejs Kopilovs;
 4. Gatis Frīdenbergs;
 5. Aivars Granskis;
 6. Ainārs Kreija;
 7. Jānis Grīnvalds;
 8. Andris Deiko;
 9. Zaiga Miķelsone;
 10. Natālija Loseva
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022