jt baner top uzn-2023


 Jelgavas Amatniecības vidusskola turpina īstenot ESF projekta 4. aktivitāti un piedāvā Jelgavas skolu 8.-9. klašu skolēniem apmeklēt Interešu profesionālos pulciņus
Pirmdiena, 10 janvāris 2011 13:10

esf_eu1

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta pasākumu
īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”
Vienošanās Nr. 2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042


Jelgavas Amatniecības vidusskolas
Interešu profesionālo pulciņu

8.- 9. klases skolēniem

 

Nr.

p.k.

Pulciņa nosaukums

(Kvalifikācija)

Nories periods

Skolnieku skaits grupā

Norises laiks

Norises vieta

2011. gada

janvāris - marts

 1.  

Viss par datoru

(Datorsistēmu tehniķis)

1 reizi nedēļā pirmdienās

8-12

plkst. 15.20 – 17.00

Dobeles iela 43, 1.5.telpa

 1.  

Jaunais profesionālis

(Apdares darbu tehniķis)

1 reizi nedēļā – otrdienās

8-12

plkst. 15.20 – 17.00

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Apdares darbu darbnīca

 1.  

Koka meistars

(Mēbeļu galdnieks)

1 reizi nedēļā – otrdienās

8-12

plkst. 15.20 – 17.00

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, 231. telpa

 1.  

Viesnīcas saimnieks

(Viesmīlības pakalpojumu speciālists)

1 reizi nedēļā – trešdienās

8-12

plkst. 15.20 – 17.00

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, 214., 216., 220. telpa

 1.  

Sekretārs

(Sekretārs)

1 reizi nedēļā – otrdienās

8-12

plkst. 15.20 – 17.00

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, 303. telpa

 1.  

Mans auto

(Automehāniķis)

1 reizi nedēļā – otrdienās

8-12

plkst. 15.20 – 17.00

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, 228. telpa, Auto laboratorijas

 • Praktiskās nodarbības vada Jelgavas Amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības pedagogi.
  Jelgavas Amatniecības vidusskola piedāvā ēdnīcas pakalpojumus no plkst. 15.00 – 15.30.
 • Pirmā tikšanās reize 2011. gada 17. janvārī, Jelgavas Amatniecības vidusskolā, aktu zālē, plkst. 15.10.
 • Reģistrēties par dalību Interešu pulciņā pie Jelgavas Amatniecības vidusskolas sekretāres – tālr. 63025605, 63025628, e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv (piesakoties, lūdzu norādīt skolēna vārdu, uzvārdu, skolas nosaukums, izvēlētā pulciņa nosaukums un tālruņa numurs)
 •  
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022