jt baner top uzn-2023


ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

izg_ministesf_eu1

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 
Projekta 5.posms: 2011.gada septembris - decembris

 

 

Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra
„Jelgavas Amatniecības vidusskola” skolotāju saraksts

1.      Uldis Sokolovs – 4.pakāpe
2.      Aivars Granskis - 3. pakāpe
3.      Tadeušs Baikovskis –3.pakāpe
4.      Māris Blumbergs – 3.pakāpe
5.      Laura Skoromka – 3.pakāpe
6.      Margarita Mākule – 3.pakāpe
7.      Zaiga Miķelsone – 3.pakāpe
8.      Rita Kokorēviča – 3.pakāpe
9.      Zigrīda Devjakoviča – 3.pakāpe
10.  Vladimirs Judins – 3.pakāpe
11.  Inita Blumberga – 3.pakāpe
12.  Natālija Loseva – 2.pakāpe
13.  Andrejs Kopilovs  - 2.pakāpe

Nnovērtēšanas komisijas sastāvs:
  • direktora vietniece mācību darbā Nona Jakušova – komisijas priekšsēdētāja;
  • direktora vietniece audzināšanas darbā Nadežda Bergfelde – komisijas priekšsēdētāja vietnieks;
  • direktora vietnieks arodmācību darbā Uldis Sokolovs – komisijas loceklis;
  • izglītības metodiķe Baiba Lukaševiča – komisijas locekle;
  • struktūrvienības vadītāja Judīte Poriķe – komisijas sekretāre.
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022