jt baner top uzn-2023


Jelgavas Tehnikuma projekts sadarbībā ar VIAA

 ESF EU with slogan

2013./2014.mācību gadā Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar VIAA projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās numurs - 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001, īsteno divas izglītības programmas:

 

1. izglītības programma Autotransports, kvalifikācija Autoatslēdznieks, īstenošanas ilgums 1 gads – 18 izglītojamie (izglītojamo skaits uz 30.08.2013.), izglītojamo skaits uz 01.01.2014.gada – 15 izglītojamie;

2.     izglītības programma Restorānu pakalpojumi, kvalifikācija Bārmenis, īstenošanas ilgums 1,5 gadi – 14 izglītojamie (izglītojamo skaits uz 30.08.2013.), izglītojamo skaits uz 01.01.2014.gada – 14 izglītojamie.

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022