jt baner top uzn-2023


Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar VIAA ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”

 

Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar VIAA  ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekta ietvaros (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2)

2014./2015. mācību gadā tiek īstenotas trīs profesionālās izglītības programmas:

  1. izglītības programma Autotransports, kvalifikācija Autoatslēdznieks, īstenošanas ilgums 1 gads, iepriekšējā izglītība 9 klases no 17 gadu vecuma – 7 izglītojamie (izglītojamo skaits uz 01.09.2014.), izglītojamo skaits uz 01.10.2014.gada – 7 izglītojamie;
  2. izglītības programma Restorānu pakalpojumi, kvalifikācija Bārmenis, īstenošanas ilgums 1,5 gadi, iepriekšējā izglītība 12 klases – 10 izglītojamie (izglītojamo skaits uz 01.09.2014.), izglītojamo skaits uz 01.10.2014.gada – 9 izglītojamie;
  3. izglītības programma Nekustāmā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana , kvalifikācija Namu pārzinis, īstenošanas ilgums 1,5 gadi, iepriekšējā izglītība 12 klases – 6 izglītojamie (izglītojamo skaits uz 01.09.2014.), izglītojamo skaits uz 01.10.2014.gada – 6 izglītojamie.

Šajās izglītības programmās uzņemam atbilstoši šīm prasībām:

  • Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.
  • Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos, kuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālajās izglītības programmās.

Izglītojamie , kuri ir iesaistīti projektā:

  • Saņem stipendiju 70 – 115 eiro mēnesī ar nosacījumu, ka izglītojamais ir sekmīgs visos mācību priekšmetos un nav neattaisnotu kavējumu. Izglītojamais, kurš ieguvis profesionālo kvalifikāciju un ir mācījies visu mācību periodu bez neattaisnotiem kavējumiem un ir sekmīgs, tad tiek veikts pārrēķins - izmaksājamā summa viengadīgajā programmā – 305 eiro; pusotrgadīgajā – 405 eiro.
  • Var iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba tirgū.
  • Nodrošinātas prakses un kvalifikācijas prakses vietas.
  • Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.
 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022