jt baner top uzn-2023


Noslēgusies projekta PUMPURS ietvaros 2021./2022.mācību gada 2.semestrī īstenoto IAP izvērtēšana

ESFprojekts8.3.4

 

Ir noslēgusies Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros 2021./2022. mācību gada 2. semestrī īstenoto individuālā atbalsta plānu izvērtēšana. Kopumā tikuši sastādīti 99 individuālā atbalsta plāni Jelgavas tehnikuma izglītojamajiem.

Projekta ietvaros tika nodrošinātas individuālās konsultācijas 20 izglītojamajiem mācību priekšmetos “Latviešu valoda”, “Matemātika”, “Krievu valoda” un “Vācu valoda”. Izglītojamajiem tika sniegts arī ekonomiskais atbalsts. Atbalstu ēdināšanas pakalpojumiem talonu veidā izmantoja 89 izglītojamie, transporta izdevumu kompensāciju saņēma 10, bet dienesta viesnīcas izdevumu kompensāciju 11 Jelgavas tehnikuma izglītojamie.

Individuālās konsultācijas dod iespēju jauniešiem paaugstināt zināšanu līmeni, apgūt iekavēto vai neskaidro mācību vielu, kas samazina iespēju, ka nesekmības dēļ mācības varētu tikt pārtrauktas. Ekonomiskais atbalsts jauniešiem rada iespēju regulāri apmeklēt skolu, veicina motivāciju mācīties, kā arī samazina risku, ka jaunietis varētu uzsākt darba attiecības, lai pārvarētu finansiālas grūtības, kas varētu rezultēties ar izglītības iestādes pamešanu. Gan izglītojamie, gan viņu ģimenes un pedagogi atzīst, ka iesaiste projektā un sniegtais atbalsts būtiski samazina priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku.


Informācija sagatavota 2022. gada 15. jūlijā

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022