jt baner top uzn-2023


Projekta PUMPURS īstenošana 2022./2023.mācību gadā

ESFprojekts8.3.4

2022./2023. mācību gada 1. semestrī ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros tika īstenoti 88 individuālā atbalsta plāni izglītojamajiem. Jaunieši saņēma gan ekonomisko atbalstu, gan izmantoja iespēju apmeklēt individuālās konsultācijas mācību priekšmetos. Kopumā 1. semestrī atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai saņēma 81 izglītojamais, dienesta viesnīcas izdevumu segšanai 5, bet transporta izdevumu segšanai 9 izglītojamie. Individuālās konsultācijas tika nodrošinātas 20 jauniešiem, no kuriem 14 apmeklēja konsultācijas matemātikā, 5 latviešu valodā un 1 vācu valodā.

Individuālā atbalsta plānu izvērtēšanas rezultātā secināms, ka projekta ietvaros saņemtais atbalsts ir palīdzējis samazināt izglītojamo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku. Ekonomiskais atbalsts ļāva jauniešiem pilnībā koncentrēties mācībām, neuztraucoties par finansiālām grūtībām, kas varētu likt jauniešiem izdarīt izvēli par labu darba attiecību uzsākšanai, lai nodrošinātu pamatvajadzības. Mācību priekšmetu konsultāciju apmeklēšanas rezultātā jauniešiem ir izdevies apgūt iekavēto mācību vielu un veiksmīgi nokārtot 2022./2023. mācību gada 1. semestri.

2022./2023. mācību gada 2. semestrī projekta ietvaros izglītojamajiem ir iespēja saņemt ekonomisko atbalstu. Šobrīd ir sagatavoti un jau tiek īstenoti individuālā atbalsta plāni 70 izglītojamajiem, pamatā ēdināšanas izdevumu segšanai. 9 izglītojamie saņem atbalstu arī dienesta viesnīcas izdevumu segšanai, bet 8 – transporta izdevumiem.

Informācija sagatavota 2023. gada 1. februārī

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022