jt baner top uzn-2023


ESF - 8.3.4
Jauniešu iniciatīvu projekts “Kopā mēs varam”

ESFprojekts8.3.4

Jelgavas Tehnikums kopā Zemgales NVO centru 2019/2020. mācību gadā īsteno jauniešu iniciatīvu projektu “Kopā mēs varam”. Septembrī notika grupu saliedēšanas aktivitātes 1. kursu audzēkņiem oktobrī uzsākām kulinārijas darbnīcu aktivitātes. 28. oktobrī notika lietuviešu un igauņu ēdienu pēcpusdiena, ko vadīja brīvprātīgie no kaimiņvalstīm Marge Hein no Igaunijas un Živile Kaziukioniene no Lietuvas. Igauņu kaimiņi gatavoja kartupeļu-putraimu biezputru ar ceptu cauraudzīti un sīpolu rozītēm, desertā mēs garšojām kamas krēmu ar zemenēm. Viesi stāstīja, ka pamatēdiens- biezputra ir bijusi galdā vai ik katrā igauņu ģimenē jau no seniem laikiem, bet gaļa vairāk bijis svētku ēdiens. Veselīgie kamas milti sastāv no rupji maltiem un grauzdētiem kviešiem, miežiem, rudziem un zirņiem, un ir ļoti veselīgi. Lietuvieši cepa savas tradicionālās kartupeļu pankūkas. Atnākušie  dalībnieki bija ieinteresēti sadarboties, labprāt komunicēja ar viesiem, piedalījās ēdienu gatavošanā un dziedāja latviešu tautas dziesmas. Projekta finansējums tiek nodrošināts no Eiropas Sociālā fonda, īstenojot projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Informācija sagatavota 2019.gada 16.decembrī    

 
Projekts PUMPURS turpinās arī šajā mācību gadā

ESFprojekts8.3.4

Arī 2019/2020. mācību gadā Jelgavas Tehnikums turpina dalību  Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā PuMPuRS – skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanai. Individuālu atbalstu mācību stundās un ārpus tām 1. semestrī saņem 138 skolēni, kuriem ir risks nepabeigt skolu.
Vispirms tiek noskaidroti riski, kuru dēļ jaunietis varētu pamest skolu, tad sastādīts individuālais atbalsta plāns. Mūsu   skolā tiek izmantota iespēja saņemt individuālas konsultācijas mācību priekšmetos – visvairāk – latviešu, krievu un angļu valodā. Audzēkņiem ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu kompensācijām par sabiedriskā transporta biļetēm, naktsmītni un ēdināšanu.
Iesaistītie pedagogi novērtē, ka ar projekta palīdzību var sniegt papildus atbalstu audzēkņiem ne tikai mācību satura apguvē, bet arī psiholoģisku un emocionālu atbalstu.

Informācija sagatavota 2019.gada 15. novembrī

 
Jaunais mācību gads ar jauniem atbalsta pasākumiem

ESFprojekts8.3.4

Jau otro gadu Jelgavas Tehnikuma audzēkņiem, kuriem noteikts risks priekšlaicīgi  pamest mācības, ir iespēja saņemt ekonomisku atbalstu vai atbalstu individuālu mācību konsultāciju veidā. 2018./2019. mācību gada 1.semestrī individuālie atbalsta plāni tika sagatavoti 112 audzēkņiem, paredzot individuālās konsultācijas matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā, kā arī sniedzot ekonomisko atbalstu: transporta izdevumi segti 40 audzēkņiem, ēdināšanas izdevumi 67 audzēkņiem, bet izdevumi par uzturēšanos dienesta viesnīcā – 11 audzēkņiem. Šajā gadā jauniešu iesaistīšanās projektā ir kļuvusi aktīvāka arī sniegtā atbalsta iespējas ir paplašinājušās piesaistot jaunu pedagogu latviešu valodas konsultāciju nodrošināšanai un psihologu darbam ar riska grupas jauniešiem.      

Informācija sagatavota 2018. gada 20.decembrī    

 
Noslēdzies 2017./2018. mācību gads

ESFprojekts8.3.4

Noslēdzies pirmais mācību gads, kura laikā Jelgavas Tehnikuma audzēkņiem bija iespēja saņemt individuālu atbalstu gan konsultācijām, gan ēdināšanas, gan transporta izdevumu kompensācijai. Mācību gada laikā tika sagatavoti 87 individuālie plāni, dažiem audzēkņiem plāni turpinājās no pirmā semestra. Mācību gada otrajā semestrī tika sniegtas individuālas konsultācijas latviešu valodā, matemātikā, angļu valodā un profesionālajos priekšmetos. Finansiāls atbalsts tika sniegts sedzot transporta izdevumus un apmaksājot 2 636 pusdienas tehnikuma audzēkņiem.

Plānots, ka līdzīgas projekta aktivitātes tiks īstenotas arī nākošajā mācību gadā.

Informācija sagatavota 2018. gada 29.jūnijā

 
Jaunie plāni jaunajā semestrī

ESFprojekts8.3.4

Turpinot projekta aktivitāšu īstenošanu, Jelgavas Tehnikums 2018.gada janvārī uzsāka 57 plānu īstenošanu. Atbilstoši plānam paredzēts sniegt sekojošus atbalsta pasākumus: ēdināšana – 43 personām, dienesta viesnīcas izdevumu segšana – 18 personām, sabiedriskā transporta izdevumu segšana – 27 personām, individuālās konsultācijas mācību priekšmetos – 23 personām. Vispieprasītākais atbalsta pasākums ir ēdināšanas izdevumu segšana, kam seko transporta izdevumu segšana. Izmantojot individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, vairākiem audzēkņiem izdevies uzlabot vērtējumu un zināšanas tādos mācību priekšmetos kā lietišķā matemātika, matemātika, vācu valoda, materiālu mācība, latviešu valoda.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā1234NākamāBeigas »

3 lapa no 4

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022