jt baner top uzn-2023


2017./2018. mācību gadā Jelgavas Tehnikums īsteno projektu Nordplus programmas ietvaros

nordplus_logo

Šī gada augustā Jelgavas Tehnikums un Dānijas zinātnes un augstākās izglītības aģentūra parakstīja sadarbības līgumu par projekta “Labāka apmācība pieaugušajiem – Ziemeļvalstu pieredze” NPAD-2017/10090 īstenošanu NORDPLUS programmas ietvaros. Projekta aktivitātes paredz Jelgavas Tehnikuma un Kristianstedas Tautas universitātes pasniedzēju pieredzes apmaiņu pieaugušo izglītības jomā, īpašu uzsvaru liekot uz izglītības iespēju nodrošināšanu migrantiem un izglītības darba organizēšanu šai mērķa grupai.

Laikā no 15.- 21. oktobrim pieredzes apmaiņas braucienā dosies 2 Jelgavas Tehnikuma darbinieki, plānotās sarunu tēmas ir mērķa grupai pieejamais sociālais atbalsts, starpkultūru saskarsme, izglītības sistēmas piedāvātās iespējas, konfliktsituāciju risināšana, karjeras atbalsts. Pēc atgriešanās no pieredzes apmaiņas brauciena ar iegūto pieredzi tiks iepazīstināti citi Jelgavas Tehnikuma pasniedzēji un administrācijas darbinieki.
Sadarbības partneru atbildes vizīte plānota 2018.gada pirmajā ceturksnī.

Publicēšanas datums 01/09/2017

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022