jt baner top uzn-2023


CEĻĀ UZ EKO PROFESIONĀLO SKOLU: NĀC UN SĀC!

nordpluss new logo

 Nordplus Junior 2022 NPJR-2022/10175   

Šī gada jūnijā, sadarbojoties piecām profesionālajām skolām - Jelgavas tehnikumam (LV), Jonišķu lauksaimniecības skolai (LT), Alītus profesionālās izglītības centram (LT), Sāremas reģionālajam mācību centram (EE) un Vana-Vigala Tehniskajai un servisa skolai (EE), tika uzsākts īstenot Nordplus Nordplus Junior 2022 NPJR-2022/10175 “CEĻĀ UZ EKO PROFESIONĀLO SKOLU: NĀC UN SĀC!” ar mērķi veicināt sadarbību izglītības jomā un sniegt ieguldījumu profesionālo skolu izglītojamo, pedagogu un darbinieku sagatavošanā zaļākai nākotnei.


Daloties zināšanās un pieredzē un apmainoties ar partnerorganizāciju labās prakses piemēriem, projekta mērķis ir veicināt izpratni par ilgtspējīgu attīstību un klimata pārmaiņām profesionālajā izglītībā Ziemeļvalstu/Baltijas reģionā, koncentrējoties uz ikviena profesionālās izglītības dalībnieka (izglītojamā, pedagoga, darbinieka utt.) ilgtspējīgu attieksmi pret vidi un īstenojot visas skolas pieeju.
Projekta ietvaros plānots:

Izstrādāt eko-profesionālās skolas koncepciju;
Izveidot skolu eko-padomes (ja tādas vēl nav). Eko-padomes sastāvs varētu būt 5-6 personas (skolēni, skolotāji, darbinieki, sociālie partneri);
Noteikt, ko skolas eko-padome varētu darīt, lai padarītu skolas zaļākas;
Izveidot un pilotēt projekta partnerskolu eko-padomju rīcības plānus;

Izplatīt ideju par eko-profesionālo skolu starp Ziemeļvalstu/Baltijas valstu profesionālajām skolām un saistīt to ar jaunizveidoto tīklu kopīgai rīcībai zaļākai nākotnei.
Turklāt partnerskolu izglītojamie veidos "zaļo sienu", kurā projekta ietvaros varēs audzēt garšaugus un zāļu tējas savām ikdienas vajadzībām.

Projekta galvenais rezultāts – sadarbības tīkls starp dažādām profesionālās izglītības iestādēm pieredzes apmaiņai un jaunu inovatīvu izglītības produktu radīšanai, kas saistīti ar atbildīgu attieksmi pret vidi.

Aktivitāšu rezultāts: aktualizēti vides un klimata pārmaiņu jautājumi profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo, pedagogu un darbinieku vidū, kā arī apzināti virzieni tālākai rīcībai ceļā uz eko-profesionālo skolu.

Projekta ilgums: 2022. gada jūnijs – 2023. gada decembris.
Kopējais finansējums: 45 800 EUR.
Projekta koordinators: Jelgavas tehnikums (Latvija).

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022