jt baner top uzn-2023


ESF projekti
Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar VIAA ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”

 

Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar VIAA  ESF darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2.kārtas projekta ietvaros (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2)

2014./2015. mācību gadā tiek īstenotas trīs profesionālās izglītības programmas:

  1. izglītības programma Autotransports, kvalifikācija Autoatslēdznieks, īstenošanas ilgums 1 gads, iepriekšējā izglītība 9 klases no 17 gadu vecuma – 7 izglītojamie (izglītojamo skaits uz 01.09.2014.), izglītojamo skaits uz 01.10.2014.gada – 7 izglītojamie;
  2. izglītības programma Restorānu pakalpojumi, kvalifikācija Bārmenis, īstenošanas ilgums 1,5 gadi, iepriekšējā izglītība 12 klases – 10 izglītojamie (izglītojamo skaits uz 01.09.2014.), izglītojamo skaits uz 01.10.2014.gada – 9 izglītojamie;
  3. izglītības programma Nekustāmā īpašuma tirdzniecība un apsaimniekošana , kvalifikācija Namu pārzinis, īstenošanas ilgums 1,5 gadi, iepriekšējā izglītība 12 klases – 6 izglītojamie (izglītojamo skaits uz 01.09.2014.), izglītojamo skaits uz 01.10.2014.gada – 6 izglītojamie.
Lasīt tālāk...
 
Jelgavas Tehnikuma projekts sadarbībā ar VIAA

 ESF EU with slogan

2013./2014.mācību gadā Jelgavas Tehnikums sadarbībā ar VIAA projektā „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras turpināšanai”, vienošanās numurs - 2010/0284/1DP/1.2.1.1.3/10/IPIA/VIAA/001, īsteno divas izglītības programmas:

 

Lasīt tālāk...
 
ESF līdzfinansēts projekts „Izglītības programmu „Enerģētika” un „Būvdarbi” mācību satura, metodiskā nodrošinājuma un praktisko mācību īstenošanas kvalitātes uzlabošana”
esf_eu1

ESF līdzfinansēts projekts
„Izglītības programmu „Enerģētika” un „Būvdarbi” mācību satura, metodiskā nodrošinājuma un praktisko mācību īstenošanas kvalitātes uzlabošana”
(Vienošanās Nr. 2010/0093/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/005)

Projektu īsteno: Zaļenieku arodvidusskola

Sadarbības partneri: Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs „Jelgavas Amatniecības vidusskola”
Apguldes arodvidusskola

http://www.apdaresdarbi.jav.lv/

 
ESF līdzfinansēts projekts „Izglītības programmu „Enerģētika” un „Būvdarbi” mācību satura, metodiskā nodrošinājuma un praktisko mācību īstenošanas kvalitātes uzlabošana”

esf_eu1

ESF līdzfinansēts projekts
„Izglītības programmu „Enerģētika” un „Būvdarbi” mācību satura, metodiskā nodrošinājuma un praktisko mācību īstenošanas kvalitātes uzlabošana”
(Vienošanās Nr. 2010/0093/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/005)

Projektu īsteno:
Zaļenieku arodvidusskola

Sadarbības partneri:
RPIC „Jelgavas Amatniecības vidusskola”
Apguldes arodvidusskola

http://zavprojekts.blogspot.com
 
Piektdiena, 06 janvāris 2012 11:03
 Eiropas Sociālā fonda projekta 

 “Sākotnējās profesionālās izglītības

pievilcības veicināšana”


 INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS DECEMBRIS, 2011.

logozurnalam

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 
ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

izg_ministesf_eu1

Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 
Projekta 5.posms: 2011.gada septembris - decembris

 

 

Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra
„Jelgavas Amatniecības vidusskola” skolotāju saraksts

Lasīt tālāk...
 
Arī šajā mācību gadā profesionālo skolu audzēkņi saņems Eiropas Sociālā fonda stipendijas

 

Arī šajā 2011./2012.mācību gadā 80 valsts, pašvaldību un privāto profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros varēs saņemt ESF mērķstipendijas. Šim mērķim šajā mācību gadā plānots izlietot 5,5 miljonus latu.

Lasīt tālāk...
 
Progresa pārskats par Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā projekta ieviešanu par pārskata periodu no 01.01.2011. līdz 31.03.2011.
Trešdiena, 20 aprīlis 2011 08:48
 
 Jelgavas Amatniecības vidusskola turpina īstenot ESF projekta 4. aktivitāti un piedāvā Jelgavas skolu 8.-9. klašu skolēniem apmeklēt Interešu profesionālos pulciņus
Pirmdiena, 10 janvāris 2011 13:10

esf_eu1

Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta pasākumu
īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā”
Vienošanās Nr. 2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042


Jelgavas Amatniecības vidusskolas
Interešu profesionālo pulciņu

8.- 9. klases skolēniem

Lasīt tālāk...
 
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kvalifikācijas celšana LLU"

esf_eu1

Līguma Nr. 2009/0283/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/006

 

Projekta mērķis ir profesionālās izglītības pedagogu prasmju atjaunošana, izmantojot e-vidi apmācību procesā, kā arī sniegt iespēju praktizēties ražojošos uzņēmumos.

Mērķa auditorija: profesionālā izglītībā iesaistītie pedagogi. Projekta ietvaros atbalsts tiks sniegts 130 pedagogiem.

Lasīt tālāk...
 
« SākumsIepriekšējā12NākamāBeigas »

1 lapa no 2

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022