jt baner top uzn-2023


Neformālā izglītība
Neformālā izglītība

{simplepopup}Neformālā izglītība{/simplepopup}

Jt logo

Jelgavas Tehnikums un Nodarbinātības valsts aģentūra 2014. gada 4. aprīlī noslēdza iepirkuma līgumu par neformālās izglītības programmu īstenošanu bezdarba riskam pakļautajām nodarbinātām un pašnodarbinātām personām Eiropas Sociālā fonda projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, Nr.1 DP//1.2.2.1.2/09/IPIA/NVA/001ietvaros.

 

 

ESF projekts „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, Nr.1 DP//1.2.2.1.2/09/IPIA/NVA/001
Apmācības programmas īstenošana ir finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem

Jelgavas Tehnikums aicina apgūt neformālās izglītības programmas:

Programmas nosaukums

Izglītības programmas

Kopējās apmācību izmaksas vienai personai par visu apmācību periodu (EUR)

Apmācību īstenošanas vietas adrese

stundu skaits

Valsts valoda - vidējais prasmes līmenis (B)

120

498.00

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Svešvaloda (krievu valoda) - bez priekšzināšanām

120

498.00

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Svešvaloda (krievu valoda) - ar priekšzināšanām

120

498.00

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Svešvaloda (angļu valoda) - ar priekšzināšanām

120

498.00

Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava

Datorprasmes (bez priekšzināšanām datora lietošanas pamatos)

120

498.00

Dobeles iela 43, Jelgava

Datorprasmes (ar priekšzināšanām datora lietošanas pamatos)

120

498.00

Dobeles iela 43, Jelgava

Grafiskās datorprogrammas (coreldraw, photoshop)

120

498.00

Dobeles iela 43, Jelgava

Komercdarbības uzsākšana un mikrouzņēmējdarbība

120

498.00

Dobeles iela 43, Jelgava

Grāmatvedības pamati

120

498.00

Dobeles iela 43, Jelgava

Praktiskā lietvedība

60

289.00

Dobeles iela 43, Jelgava

Praktiskais mārketings un mārketinga komunikācija

120

498.00

Dobeles iela 43, Jelgava

Nodokļi uzņēmējdarbībā

60

289.00

Dobeles iela 43, Jelgava

Franšīzes vadīšana

80

348.00

Dobeles iela 43, Jelgava

Biznesa plāna izstrāde

120

498.00

Dobeles iela 43, Jelgava

Klientu attiecību pārvaldība

80

348.00

Dobeles iela 43, Jelgava

 

Jelgavas Tehnikums, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37, Jelgava, 63025628, 29810218,

http://www.jelgavastehnikums.lv/, info@jelgavastehnikums.lv

 

Neformālās izglītības programmu apgūšana ir paredzēta bezdarba riskam pakļautajām nodarbināto un pašnodarbināto personu zināšanu un prasmju pilnveidošanai, lai paaugstinātu konkurētspēju darba tirgū.

Izglītības programmas apguves rezultātā persona saņem Jelgavas Tehnikuma apliecību .

 

Kā rīkoties?

  1. Persona izvēlas vienu no mūsu piedāvātājām neformālāizglītības programmām.
  2. NVA filiāle izsniedz personai apmācību kuponu izvēlētās neformālās izglītības programmas apguvei.
  3. Priekšnoteikumiem dalībai apmācībā ir personas atbilstība normatīvajos aktos definētajiem mērķgrupas nosacījumiem (sīkāka informācijahttp://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=2&txt=3227&from=140).
 Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022