jt baner top uzn-2023


LATLIT

Programma

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007 – 2013

Projekta numurs

LLIV-265

Projekta nosaukums 

Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām

Projekta īsais nosaukums 

VocEdu

Projekta nosaukums angļu valodā 

Improvement of vocational education according to the needs of labour market

VocEdu Projekta mērķi

Projekta mērķis: Veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus prasībām un nodrošināt konkurētspējīgu un kvalitatīvu profesionālās izglītības pieejamību reģionā

Specifiskie mērķi:

  1. Stiprināt sadarbību starp profesionālo izglītību un darba tirgu, uzlabojot izglītības programmas atbilstoši darba tirgus prasībām;
  1. Uzlabot skolotāju profesionālo kvalifikāciju, organizējot meistarklases, apmācības, kopīgas pieredzes apmaiņas;
  1. Uzlabot praktisko apmācību bāzi profesionālajās skolās;
  1. Vecināt profesionālās izglītības prestižu un skolēnu piesaisti profesionālajām skolām

Projekta partneri

Vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions

Partneri no Latvijas  - 8 profesionālās izglītības ietādes:

Cīravas arodvidusskola

Jelgavas Tehnikums

Kuldīgas tehnoloģijas un tūrisma profesionālā vidusskola

Liepājas Valsts tehnikums

Laidzes profesionālā vidusskola

Saldus profesionālā vidusskola

Skrundas profesionālā vidusskola

Ventspils Tehnikums

Partneri no Lietuvas  - 4 profesionālās izglītības iestādes, 1 augtskola un 2 reģiona attīstības aģentūras:

Panevežu profesionālās izglītības centrs

Panevežu uzņēmējdarbības konsultāciju centrs

Kauņas pārtikas skola

Kauņas tehniskā universitāte

Kauņas celtniecības apmācību centrs

Šauļu reģiona attīstības aģentūra

Skuodas lauksaimniecības tirdzniecības un pakalpojumu skola

Projekta partneru izvietojums

 

 

Projekta budžets

999 214,95 EUR - ERAF līdzfinansējums

176 332,05 – Nacionālais līdzfinansējums

1 175 547 EUR – Kopā

55,69% - 654 685 EUR no kopējā budžeta plānoti skolu aprīkojumam un iekārtām

Projekta  ieviešanas laiks

2012.gada 2.aprīlis – 2014.gada 1.februārim.

Projekta plānotie nozīmīgākie rezultāti Zemgalē

  • Uzlabotas izglītības programmas un mācību metodiskie materiāli, to satura izstrādē iesaistot uzņēmējus un nozaru profesionālās organizācijas un stiprinot sadarbību starp profesionālajām skolām un darba tirgu;
  • Paaugstināta pasniedzēju profesionālā kvalifikācija, stiprināta sadarbība un pieredzes apmaiņa ar Lietuvas profesionālās izglītības iestādēm;
  • Celts profesionālās izglītības prestižs un pieejamība Zemgales reģionā;
  • Uzlabota profesionālo skolu praktisko apmācību bāze – izveidojot apmācību darbnīcas un laboratorijas ar modernu, mūsdienīgu aprīkojumu, kas nodrošina audzēkņu praktisko iemaņu iegūšana atbilstoši darba tirgus prasībām:

Jelgavas Tehnikums – pilnveidota mācību materiālā bāze izglītības programmā „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, izstrādāti mācību metodiskie materiāli, kas palīdz mācību procesā.

Informāciju sagatavoja:
Aiga Petkēvica
Projekta vadītāja
Kurzemes plānošanas reģiona administrācija
Tālr.: +37128650278
e-pasts:aiga.petkevica@kurzemesregions.lv

Artūrs Veiss
Projekta vadītājs
Jelgavas Tehnikums
Tālr: +37126837378
e-pasts: artursveiss@gmail.com

 

 

 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022