jt baner top uzn-2023


Jelgavas Tehnikums uzņem viesus no Kauņas

 

LAT LIT

 

 

 

Project Index:LLIV-265

Project Title:Improvement of the vocational education according to the needs of labour market / VocEdu

Jelgavas Tehnikums uzņem viesus no Kauņas

Jelgavas tehnikumā no 4. marta līdz 8. martam viesojās 18 izglītojamie un 2 pedagogi no sadarbības partneru skolas –Kauņas Celtniecības apmācību centra lai īstenotu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta „VocEdu” ieviešanu aktivitāti – pārrobežu semināru / pieredzes apmaiņa zināšanu pārnesei.

Semināra laikā kopā tika organizētas vairākas ekskursijas uz Jelgavas uzņēmumiem – rūpnīcu Amoplant (www.amoplant.lv), Jelgavas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs (www.ju.lv), siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas, siltumenerģijas pārvades un realizācijas uzņēmumu SIA Fortum (www.forum.lv ).

Jelgavas Tehnikumā semināra laikā notika vairāks praktiskās nodarbības, kurās apguva siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju pielietojumu, pieredzes apmaiņa starp Latvijas un Lietuvas pieredzi un praktisko risinājumu realizāciju, apmācību procesiem.

Sadarbībā ar rūpnīcu „Evopipes” tika organizēta atvērtā mācību stunda par ūdensapgādes sistēmu, ārējās un iekšējās cauruļvadu sistēmu ražošanu un pielietojumu. Uzņēmums nodarbojas ar modernu risinājumu izmantošanu ražošanas procesos un šī bija lieliska iespēja redzēt pilnu ražošanas procesu, lai izprastu tehnoloģijas un materiālu pielietojuma iespējas.

Pārrobežu seminārs ļāva iepazīt abu valstu, skolu, izglītojamo un pedagogu apmācību procesu, tehnoloģiju un jaunāko materiālu pielietojumu pieredzi, apmainīties ar viedokļiem un kontaktiem. Šis seminārs stiprināja savstarpējo ES valstu sadarbību un paplašina programmā iesaistīto dalībnieku kompetences līmeni.

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022