jt baner top uzn-2023


Jelgavas Tehnikums uzņem viesus no Kauņas

Project Index: LLIV-265

Project Title: Improvement of the vocational education according to the needs of labour market / VocEdu

Jelgavas Tehnikumā divas dienas no 23. oktobra līdz 24. oktobrim viesojās 9 pedagogi no sadarbības partneru skolas – Kauņas Celtniecības apmācību centra lai īstenotu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. gadam projekta „VocEdu” ieviešanu aktivitāti – pārrobežu semināru / pieredzes apmaiņa zināšanu pārnesei.

Semināra laikā kopā tika organizēta pieredzes apmaiņa starp skolas pedagogiem, lai pilnveidu mācību programmu kvalitāti, pedagogu profesionālitāti un savstarpējo pieredzes apmaiņu. Projektu uzsākot daudz idejas, kā organizēt mācību darbu procesu tika aizgūtas no Kaunas skolas. Šī tikšanās bija brīdis, kad varēja parādīt izdarīto un skolas sasniegto mācību programmas „Siltuma, gāzes un ūdens tehnolģija” ieviešanas rezultātus. Liela nozīme ir tieši pieredzei, uzlabojumiem, kurus varēja ieteikt partneri.

Tikšanās laikā bija gan profesionāļu lekcijas, gan ekskursijas, kas pilnveidoja abu skolu mācībspēku kvalifikāciju profesionālā ziņā.

Tika apmeklēts uzņēmum Fortum, ar kuru Jelgavas Tehnikuma ir izveidojusies lieliska sadarbība, kā arī jāteic liels paldies par labo uzņemšanu un ekskursiju SIA Fortum.

Iepazīstoties ar aprīkojumu, kuru Jelgavas Tehnikums ir iegādājies pateicoties finansējuma projekta ietvaros, Kauņas Celtniecības apmācību centra pedagogi atzinīgi novērtēja aprīkojuma izvēli un vēlēja, lai skolas absolventi būtu profesionāli sagatavoti darba tirgum. Labs profesionālis jebkurā sfērā būs pieprasīts, it īpaši tehniskajās sfērās.

Pēc šīs viesu uzņemšanas Jelgavas Tehnikums plāno braucienu uz Kauņas Celtniecības apmācību centru, lai varētu iepazīt kādus uzlabojumus ir veikusi partnerskola. Šīs vizītes laikā tika izrunāts kādus uzdevumus un konkursus organizēt nākamajā vizītē.

Projekta aktitvitāšu realizācijas turpināšana tika virzīta arī tālāk ārpus projekta ietvariem, satiekoties nozares pārstāvjiem prezentācijā 22.10.2013. Izglītības programmas „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija ” profesiju standarta prasības. Jelgavas Tehnikums ierosina tulkoto grāmatu Santehnikas tehnoloģiju mācību līdzeklis, Alfreds Packevičs meklēt grāmatas drukāšanai, lai varētu iepazīties plašāks speciālistu loks.

Jelgavas Tehnikuma prezentācija http://ej.uz/latlit_jelgava .

 

Sagatavoja

A.Veiss

Projekta koordinators

Jelgavas Tehnikums

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022