jt baner top uzn-2023


Improvement of the vocational education according to the needs of labour market / VocEdu

Project Index: LLIV-265

Project Title: Improvement of the vocational education according to the needs of labour market / VocEdu

Jelgavas Tehnikums piedalās divu dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Lietuvu

Jelgavas Tehnikuma pārstāvji piedalījās vērtīgā pieredzes apmaiņas braucienā kopā ar pārējiem Latvijas – Lietuvas pārrobežu projekta VocEdu Latvijas partneriem. Pasākuma programmā bija apmeklēt astoņas Lietuvas skolas, praktisko mācību depo un uzņēmumu. Notikums risinājās aprīļa pēdējās dienās – 23. un 24. aprīlī.   Vizīte sākās ar Skoudas skolas apmeklējumu, kurā apmāca lauksaimniecības speciālistus, amatniecību, tālāk 23. aprīlī tika apmeklētas Klaipēdas tūrisma skola, reģionālais Telsiai profesionālās izglītības centrs, Šauļu profesionālās izglītības un apmācību centrs. Apmācību centros tika iepazīstināti ar apmācību programmām, novitātēm izglītības jautājumos, īpašu uzmanību pievēršot jauno teholoģiju pielietošanai. Lietuvas skolas plaši izmanto apmācību attālināti, tādējādi nodrošinot, ka jebkurš var mācīties jebkurā vecumā, apvienojot ar darbu, kas šobrīd bieži nepieciešams mainoties darba tehnoloģijām un tirgus situācijai.

Otrajā vizītes dienā tika apmeklēts Paņevežu tirdzniecības un biznesa servisa centrs, kompānija „Szhmitz Cargobull”, Panevežu Margarita tehnoloģiju skola, un Biržai tehnoloģiju un biznesa apmācību centrs.

Kopumā ņemot Lietuvas skolās situācija ir līdzīga kā Latvijā, protams ir lielās skolas un vairāk finansētas un var just, ka tur attīstibas līmenis ir virs vidējā. Kā labu piemēru jāmin Klaipēdas tūrisma skola, kur iegādātās iekārtas un mācību aprīkojums ir nevis 21. gs līmenī, bet gandrīz vai 22.gs. Skolas daudz domā par izglītojamo piesaistīšanu, sākot ar kvalitātes celšanu ne tikai izglītjot skolotājus un iegādājoties jaunas iekārtas, bet arī izvēršot mārketinga aktvitātes. Tiek piedāvātas jaunas mācību programmas, kas ir atbilstošākas darba tirgum vai arī labāk piesaista potenciālos klientus – izglītojamos.

Konkurence ir attīstības dzinējspēks, kas veicina gan kvalitāti, gan paplašina izglītības spektru. Šis vizītes laikā Jelgavas Tehnikums ieguva jaunu pieredzi un iedvesmu ikdienas mācību procesa pilnveidošanai.

 

 

Sagatavoja

A. Veiss

Projekta koordinators

Jelgavas Tehnikums

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022