jt baner top uzn-2023


„Sadarbība – priekšnoteikums profesionālās izglītības konkurētspējīgai attīstībai Latvijā un Lietuvā”,

Jelgavas Tehnikums 2014. gada 3. jūnijā piedalījās konferencē „Sadarbība – priekšnoteikums profesionālās izglītības konkurētspējīgai attīstībai Latvijā un Lietuvā”, lai noslēgtu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. projektu „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām. Konferencē diskutēja par sadarbības nozīmi starp profesionālās izglītības iestādēm un darba devējiem, kā arī profesionālās izglītības lomu darba tirgus un jauniešu bezdarba problēmu risināšanā.

Šī konference norisinājās projekta LLIV- 265 „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām”/VocEdu, kura ietvaros 8 profesionālās izglītības iestādes no Latvijas (Jelgavas Tehnikums, Liepājas valsts tehnikums, Ventspils, Kuldīgas, tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Laidzes, Cīravas, Saldus, Skrundas profesionālās vidusskolas) sadarbībā ar 4 profesionālās izglītības iestādēm Lietuvā no Kauņas, Paņevežiem un Skuodas uzlaboja praktisko apmācību materiāli – tehnisko bāzi tādās izglītības programmās kā  „Lauksaimniecības tehnika” , „Autotransports” , „Tērpu stila speciālists”  , „Būvnieks”, „Kokizstrādājumu izgatavošana”, „Ēdināšanas pakalpojumi”,  „Metinātājs” un „Elektriķis”, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” iegādājoties modernu tehniku un aprīkojumu, kas ļauj audzēkņiem iegūt prasmes un iemaņas, ko sagaida darba devēji.

Realizējot šo projektu tika Jelgavas Tehnikums iegādājās modernu aprīkojumu izglītības programmā "Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas", realizēja vairākus pieredzes apmaiņas braucienus Lietuvā, uzņēma viesus no Kauņas celtniecības skolas.

Jelgavas Tehnikums konferences laikā noslēdza Sadarbības deklarāciju starp izglītības iestādēm Latvijā un Lietuvā izglītību programmu veidošanā, mācību tehniskās bāzes attīstībā, skolotāju kvalifikācijas celšanā, audzēkņu apmaiņā, kā arī kopīgu iniciatīvu Eiropas Savienības programmas līdzfinansētu projektu ieviešanā.

 

 

 

 

Sagatavoja:

A.Veiss

Projekta vadītājs

 

Papildus informācija:

http://www.jelgavastehnikums.lv/prpjekti-mm/latlit/548-jt-uznem-viesus-no-kaunas

http://ej.uz/latlit_jelgava 

 

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022