jt baner top uzn-2023


LATLIT - akvitivātes

2012. gada 15. novembrī notika PROJECT 2nd STEERING AND WORKING GROUP MEETING, Panevežos, Paņevežu profesionālās izglītības apmācību centrā ( Panevežys vocational training centre). No Jelgavas Tehnikuma projektu pārstāvēja projekta vadītājs Artūrs Veiss un  projekta koordinators Guntis Janmers. Tikšanās laikā tika prezentēts paveiktais projektā, vērtēta esošā situācija, nepieciešamie pilnveidojumi projekta attīstībā un stiprināta partneru savstarpējā sadarbība.

Otrājā tikšanās daļa tika lemts par turpmāku projekta attīstību, projekta publicitātes aktivitātēm un sadarbības formām.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022