jt baner top uzn-2023


Mēs projektos
Jelgavas Amatniecības vidusskolas dalība projektos


ES struktūrfondu Nacionālās programmas projekts
„Mācību aprīkojuma modernizācija un renovācija izglītības programmā „Autotransports” mūsdienīgu zināšanu, kvalifikāciju un prasmju apgūšanai. Telpu pielāgošana personām ar kustību traucējumiem”
Līguma Nr. VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/1.4.4./000014/014
Finansējums Ls 144 200
24.11.2004. - 31.12.2006.

Eiropas Sociālais fonds
„Izglītības programmu „Datorsistēmas” izstrāde, licencēšana un mācību telpas pielāgošana personām ar kustību traucējumiem”
Identifikācijas Nr. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.3.7./0003/0004
Finansējums Ls 3 800
14.06.2005. - 31.01.2006.

Eiropas Sociālais fonds
„Profesionālās orientācijas un konsultēšanas pasākumi Jelgavas Amatniecības vidusskolā”
Identifikācijas Nr. VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.7.2./0043/0004
Finansējums Ls 6 000
01.11.2005. - 30.04.2006.

Eiropas Sociālais fonds
„Izglītības programmas Kokizstrādājumu izgatavošana mēbeļu galdnieka un galdnieka profesijas izglītojamo mācību prakses īstenošana kokapstrādes uzņēmumos”
Identifikācijas Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3./0137/0004
Finansējums Ls 7 600
01.10.2005. - 31.08.2006.

 
Piedalīšanās Eiropas Savienības struktūrfondos


Projekta nosaukums Darbības laiks Saņemtās tehniskās finansiālais palīdzības apjoms (LVL)
Izglītības programmu „AUTOTRANSPORTS” satura, mācību metodiskā nodrošinājuma un mācību aprīkojuma uzlabošana. (prezentācija)
Projekta vadītāja: Sanita Kalnišķe
No 05.09.2006. līdz 30.06.2008. 135 600
Profesionālās vidējās izglītības programmas „BŪVDARBI” un „APDARES DARBI” audzēkņu prakses vietu uzlabošana.
Projekta vadītāja: Nadzežda Bergfelde
No 11.01.2007. līdz 31.12.2007. 24 983
Profesionālās vidējās izglītības programmas „GALDNIEKS” un „MĒBEĻU GALDNIEKS” audzēkņu prakses uzlabošana.
Projekta vadītājs: Jānis Stankēvičs
No 11.01.2007. līdz 31.05.2008. 24 991
Izglītības programmas „KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA” aktualizācija un profesionālā apmācības procesa pilnveidošana.
Projekta vadītājs: Uldis Sokolovs
No 11.01.2007. līdz 31.07.2008. 64 800
Profesionālās vidējās izglītības programmas „ĒDINĀŠANAS SERVISA SPECIĀLISTS” audzēkņu prakses uzlabošana.
Projekta vadītāja: Zaiga Miķelsone
No 26.01.2007. līdz 31.05.2008. 24 903
 Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022