jt baner top uzn-2023


Aktuāli
 Eiropas Sociālā fonda projekta 

 “Sākotnējās profesionālās izglītības

pievilcības veicināšana”


 INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS DECEMBRIS, 2011.

logozurnalam

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

 


Sešām profesionālās izglītības iestādēm piešķirts profesionālās
izglītības kompetences centra statuss

 


Turpinot darbu pie kvalitatīvas, modernas un reģionu tautsaimniecības un audzēkņu vajadzībām atbilstošas profesionālās izglītības sistēmas izveides, kas vienlaikus sniedz kvalitatīvus izglītības pakalpojumus pieaugušajiem, šodien, 2011.gada 16.augustā, valdība apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotos rīkojumu projektus par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu 6 profesionālās izglītības iestādēm, kuras atbilst izvirzītajiem kritērijiem.

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) rīkojumu projektiem profesionālās izglītības kompetences centra statuss piešķirts Jelgavas Amatniecības vidusskolai, Liepājas Valsts tehnikumam, Rīgas Valsts tehnikumam, Ventspils Profesionālajai vidusskolai, Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikumam un Rīgas Tehniskajai koledžai. No 2011.gada 1.septembra atbilstoši piešķirtajam statusam profesionālās izglītības iestāžu nosaukumi būs:

  • Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs „Jelgavas Amatniecības vidusskola”;
  • Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Liepājas Valsts tehnikums”;
  • Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Rīgas Valsts tehnikums”;
  • Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Ventspils Profesionālā vidusskola”;
  • Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”;
  • Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Rīgas Tehniskā koledža”.

Kritērijus un kārtību, kādā profesionālās izglītības iestādei piešķir profesionālās izglītības kompetences centra statusu, nosaka MK 2011.gada 22.februāra noteikumi Nr.148 „Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība”. Izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks uzsver, ka šai iestādei jāīsteno ne mazāk kā desmit dažādu veidu akreditētu profesionālās izglītības programmu ne mazāk kā piecās atšķirīgās profesionālās vidējās izglītības programmu grupās, kur audzēkņu skaits nav mazāks par 500 (Rīgā – nav mazāks par 700), kā arī audzēkņu mācību sasniegumiem centralizētajos profesionālās kvalifikācijas eksāmenos jābūt atbilstošiem valsts profesionālās izglītības standartam. Izglītības iestādē jābūt iespējai izglītot citu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus darbam ar jaunākajām tehnoloģijām, kā arī paaugstināt nozarē strādājošo kvalifikāciju un īstenot bezdarbnieku un darba meklētāju apmācību, pārkvalifikāciju un kvalifikācijas paaugstināšanu. Izglītības iestāde veic arī reģionālā vai nozares metodiskā centra, pedagogu tālākizglītības centra un ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas funkcijas.

Profesionālās izglītības kompetences centri tiek veidoti līdzīgi kā valsts ģimnāziju tīkls, līdz ar to par metodiskā darba veikšanu kompetences centra īstenotajās profesionālās izglītības programmās (izņemot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās) pedagogu darba samaksai atbilstoši audzēkņu skaitam tiks piemērota 10% piemaksa no pedagoga mēneša darba algas likmes – to paredz šodien valdībā apstiprinātie grozījumi MK 2009.gada 28.jūlija noteikumos Nr.836 „Pedagogu darba samaksas noteikumi”. Vienlaikus Profesionālās izglītības kompetences centru modernizācijā tiek ieguldīti ievērojami Eiropas Reģionālās attīstības fondu līdzekļi.

  

 Profesionālās meistarības konkurss „Automehānika 2011 ”

 

2011. gada 8. martā Rīgā Starptautiskajā izstāžu centrā BT1 Apsveicam 301. grupas Gunāru Černovu un 310. grupas Ritvaru Zamerovski , Ati Mazūdri audzēkņus un skolotājus Jāni Grīnvaldu un Aivaru Granski ar iekļūšanu konkursa finālā, kas notiks no 28. līdz 30. aprīlim!


 

Starts Wilhemshanenā

Apsveicam mūsu puišus – Gintu Granbergu, Aināru Gavaru, Silvestru Grīnbergu un Valteru Važu – ar dalību 34. Starptautiskajās sporta spēlēs Vācijā, Wilhelmshanenā. Sacensības ilgs no 20. aprīļa līdz 29. aprīlim. Vēlam veiksmi!

 

 


 

Konkursa rezultāti :

Labākais grupas plakāts ”Auto mehānika 2011” -  201.grupa

Labākais „Elektrotehnikā”         -                       Mazūdris Atis   310. grupa
Labākais ”Atslēdznieka darbos”-                      Skapovičs Jevgenijs 201. grupa
Labākais „Testā”                                  -           Prtrovs Dzintars 310. grupa 
Labākais „Detaļu atpazīšanā”                -           Grasis Robrts 301. grupa 
Labākais uzdevumā„Ritenis”                             Šimonis Ingus un Vērza Ainārs 110. grupa
Labākais „Spēka vingrinājumā”             Šimonis Ingus 110. grupa
Labākās teorētiskās zināšanas skolā                  Prtrovs Dzintars 310. grupa

1.vieta.        Grasis Roberts       301.grupa
2. vieta.       Mazūdris Atis        310.grupa
3. vieta.       Šimonis Ingus        110.grupa
Grupu sacensībās uzvarēja       310. grupa
Profesijas prezentācija             310. Grupa

Metodiskās komisija: J. Grīnvalds, A. Granskis, A. Kreija, A. Deiko, A. Moškānovs, G. Janmers

Bildes var apskatīt sadaļā "Fotogalerija"

 


Profesionālās meistarības konkurss „Automehānika 2011 ”

2011. gada 8. martā Rīgā Starptautiskajā izstāžu centrā BT1
Apsveicam 301. grupas  Gunāru Černovu un 310. grupas Ritvaru Zamerovski , Ati Mazūdri audzēkņus un skolotājus Jāni Grīnvaldu un Aivaru Granski ar iekļūšanu konkursa finālā, kas notiks no 28. līdz 30. aprīlim!

 


 

Pašlaik gatavojamies Amatnieku Svētkiem, kas notiks Apguldes arodvidusskolā 8. aprīlī. Vēlam veiksmi vokālajam ansamblim, līnijdeju grupai un vēderdejotājam!

 


 

No 14.-18.02.2011. Jelgavas Amatniecības vidusskolā notiks Atvērto durvju dienas saistībā ar "Karjeras nedēļa 2011".Kad citu skolu audzēkņi varēs aplūkot un uzzināt vairāk par mūsu skolā piedāvātajām profesijām.


 

Informācijas dienas

info-1

Interešu pulciņi

interešu pulciņi

Jauna profesija

komerc

Izlaidums 2024

Sociālie mediji

linkedin facebook
instagram youtube
tik tok x
draugiem

E-lietas

skolo uzdevumi
office SkyDrive
mykoob letonika
3td email
namejs namejs

Stundu saraksts

19.02.24.-15.03.24.

 

1.plūsma

1.kurss un 3.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

pusdienu pārtraukums

11:20 – 12:10

5.

12:10 – 12:50

starpbrīdis

10 minūtes

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

2.plūsma

2.kurss un 4.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

5.

11.30 – 12.10

pusdienu pārtraukums

12:10 – 13:00

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

 Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

piekluve datortehnikaiCopyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022