jt baner top uzn-2023


Viesmīlības pakalpojumi un Viesmīļi profesijas nedēļa

Iegūtās vietas Viesmīlības pakalpojumu profesijas nedēļas netradicionālajā radošajā darbnīcā "Mūsdienīga galda klājuma tendences":

 1. vieta   2. vieta  3. vieta

Karinai Gubinai,
Anastasijai Korņejevai,
Ksenijai Hohļevai
(305. grupa)

Annai Annijai Celmiņai,
Sindijai Misterei,
Anetei Renātei Lazutkinai,
Jogitai Helēnai Velaitei
(405. grupa)
Sigitai Čapļai,
Viktorijai Radziņai
Evelīnai Laganovskai
(305a. grupa)

 

Beātes Gargurnes simpātiju balva
Kristiānam Šukelovičam, Sandijam Danekam Ērglim (305a. grupa)

Viesmīlības pakalpojumu profesijas nedēļas konkursā
"Jelgavas tehnikuma brokastis 2023":

1. vieta   2. vieta  3. vieta

305.a grupa

405. grupa 305. grupa

 

 

 

Interešu pulciņi

interešu pulciņi

Jauna profesija

komerc

Izlaidums 2024

Sociālie mediji

linkedin facebook
instagram youtube
tik tok x
draugiem

E-lietas

skolo uzdevumi
office SkyDrive
mykoob letonika
3td email
namejs namejs

Stundu saraksts

19.02.24.-15.03.24.

 

1.plūsma

1.kurss un 3.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

pusdienu pārtraukums

11:20 – 12:10

5.

12:10 – 12:50

starpbrīdis

10 minūtes

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

2.plūsma

2.kurss un 4.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

5.

11.30 – 12.10

pusdienu pārtraukums

12:10 – 13:00

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

 Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

piekluve datortehnikaiCopyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022