jt baner top uzn-2023


Ārpus formālās izglītība

JELGAVAS TEHNIKUMS

Nodrošina ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšanu.
Piedāvājam iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju tiem interesentiem, kuri savas zināšanas un prasmes ieguvuši ārpus formālās izglītības sistēmas vai darba laikā.

Jelgavas Tehnikums piedāvā novērtēt profesionālās kompetences sekojošās kvalifikācijās:

Nr.

p.k.

Izglītības programma

Kvalifikācija

1.

Metālapstrāde

Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) – 3. LKI

2.

Metālapstrāde

Rokas lokmetinātājs (MMA) – 3. LKI

3.

Būvdarbi

Apdares darbu strādnieks – 3. LKI

4.

Būvdarbi

Apdares darbu tehniķis - 4. LKI

5.

Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli

Datorsistēmu tehniķis - 4. LKI

6.

Autotransports

Automehāniķis - 4. LKI

7.

Administratīvie un sekretāra pakalpojumi

Klientu apkalpošanas speciālists - 4. LKI

8.

Restorānu pakalpojumi

Viesmīlis - 4. LKI

9.

Viesnīcu pakalpojumi

Viesmīlības pakalpojumu speciālists - 4. LKI

10.

Kokizstrādājuma izgatavošana

Mēbeļu galdnieks - 4. LKI

11.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Inženiersistēmu būvtehniķis - 4. LKI

  • Profesionālās kompetences tiek izvērtētas atbilstoši tām prasībām, kas iekļautas attiecīgās kvalifikācijas standartā, profesionālās kvalifikācijas eksāmenā, kuru Jelgavas Tehnikums organizēs un īstenos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktai kārtībai.
  • Maksa par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas ietveros sniegtajiem pakalpojumiem ir noteikta 2013. gada 10. septembra Ministra kabineta noteikumos Nr. 791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”.
  • Ikvienam interesantam, pirms dokumentu iesniegšanas, ir iespēja saņemt 2 bezmaksas konsultācijas.
  • Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu var kārtot individuāli vai pievienoties grupai.

Kontaktpersona: Uldis Sokolovs, direktora vietnieks kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā.
Tālrunis: 27767715
E-pasta adrese: uldis.sokolovs@jelgavastehnikums.lv

 

Informācijas dienas

info-1

Interešu pulciņi

interešu pulciņi

Jauna profesija

komerc

Izlaidums 2024

Sociālie mediji

linkedin facebook
instagram youtube
tik tok x
draugiem

E-lietas

skolo uzdevumi
office SkyDrive
mykoob letonika
3td email
namejs namejs

Stundu saraksts

19.02.24.-15.03.24.

 

1.plūsma

1.kurss un 3.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

pusdienu pārtraukums

11:20 – 12:10

5.

12:10 – 12:50

starpbrīdis

10 minūtes

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

2.plūsma

2.kurss un 4.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

5.

11.30 – 12.10

pusdienu pārtraukums

12:10 – 13:00

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

 Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

piekluve datortehnikaiCopyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022