jt banner  top


Tehnikuma izglītojamie teorētiskās zināšanas nostiprina praksē ārvalstīs

Šonedēļ vairāku specialitāšu izglītojamie Erasmus+ mobilitātes projekta Nr. 2022-1-LV01-KA122-VET-000070474 “Jelgavas Tehnikuma izglītojamo un personāla profesionālo kompetenču” ietvaros iziet praksi vairākos ārvalstu uzņēmumos

Portugālē, sadarbībā ar uzņēmumu APLICAPROPOSTA LDA, Braga mob:

  • “Klientu apkalpošanas speciālists”: Marika Klāviņa un Elīna Teiviša, uzņēmumā Capela s Casa dos Coimbras;
  • “Mērniecības tehniķis”: Kristaps Ķergalvis un Kristers Dreimanis, uzņēmumā Sinergo Lda

Lietuvā, sadarbībā ar Alītas Profesionālās izglītības centru:

  • “Automehāniķis“: Markuss Mareks Žiedas un Dāvids Daniels Sniedze, autoservisā Automedika

Lietuvā, sadarbībā ar Kauņas Tehniskās profesionālās izglītības centru:

  • “Datorsistēmu tehniķis”: Krista Faulbauma un Kristers Gaidlazda
  • “Inženiersistēmu būvtehniķis”: Jānis Rudzītis un Adrians Emils Klimovičs

Prakses laikā izglītojamiem ir iespēja iepazīties ar uzņemošo organizāciju, apmeklēt attiecīgā profila uzņēmumus, iepazīties ar uzņemošās valsts vēsturi un kultūru, kā satikt un iepazīties ar citu valstu profesionālo skolu izglītojamiem.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022