jt baner top uzn-2023


Profesionālo kompetenču pilnveidošana Eiropā

Līdzfinansē Eiropas Savienība

No 2023. gada 22. maija līdz 2023. gada 26. maijam Erasmus+ programmas ietvaros Jelgavas tehnikums uzņēma Alītas profesionālās izglītības centra (Lietuva) komandas pārstāvjus. Mobilitāti Latvijā īstenoja divi Alītas profesionālās izglītības centra direktora vietnieki, projektu koordinatore un skolas psiholoģe.

Mobilitātes ietvaros kolēģi no Lietuvas iepazinās ar Jelgavas tehnikumu un skolā piedāvātajām iespējām un atbalstu jauniešiem. Jelgavas tehnikumā tika organizēta tikšanās ar vadības komandas pārstāvjiem, sociālo pedagogu un psihologu, lai savstarpēji dalītos pieredzē un pārņemtu labās prakses piemērus dažādu problēmu risināšanā. Mobilitātes dalībnieki arī devās ekskursijā uz Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torni, lai iepazītu Jelgavas pilsētas vēsturi. Pieredzes apmaiņas nolūkos tika organizētas vizītes ne tikai Jelgavas tehnikumā, bet arī Jelgavas pamatskolā – attīstības centrā “Valdeka”, Jelgavas Amatu vidusskolā un Jelgavas Pusaudžu resursu centrā.
Mobilitāte tika īstenota Alītas profesionālās izglītības centra ERASMUS+ programmas mobilitātes projekta Nr. 2020-1-LT01-KA116-077768 “Profesionālo kompetenču pilnveidošana Eiropā” (Improving of professional competences in Europe) ietvaros.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022