jt baner top uzn-2023


Noslēdzies Nordplus projekts CEĻĀ UZ EKO PROFESIONĀLO SKOLU: NĀC UN SĀC!

NORDPLUS

Ar tehnikuma direktores Janīnas Rudzītes, galvenās grāmatvedes Daigas Grīsles un projekta koordinatores Annas Vinteres mobilitāti uz Jonišķu Lauksaimniecības skolu (Joniskis Agricultural School) ir noslēdzies Nordplus projekts NPJR-2022/10175 “CEĻĀ UZ EKO PROFESIONĀLO SKOLU: NĀC UN SĀC!”, kura mērķis bija sniegt ieguldījumu profesionālo skolu izglītojamo, pedagogu un darbinieku sagatavošanā zaļākai nākotnei. Jelgavas tehnikums šo projektu uzsāka 2022.gada jūnijā un īstenoja sadarbībā ar Jonišķu Lauksaimniecības skolu (LT), Alītus profesionālās izglītības centru (LT), Sāremas reģionālo mācību centru (EE) un Vana-Vigala Tehnisko un servisa skolu (EE).

Tikšanās laikā Jonišķu Lauksaimniecības skolas direktore Juventa Jurgeliene prezentēja skolas eko aktivitātes un projektus, kas vērsti uz “zaļo” pieeju un saistīti ar dažādu dabas materiālu izmantošanu un ekoloģisko saimniekošanu.

Tikšanas otrās sesijas laikā partneri dalījās savā pieredzē par ilgtspējīgas attīstības ideju ieviešanu apmācību procesā, apmainījās ar eko-padomes labās prakses piemēriem, kā arī pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas.

 

Informācijas dienas

info-1

Interešu pulciņi

interešu pulciņi

Jauna profesija

komerc

Izlaidums 2024

Sociālie mediji

linkedin facebook
instagram youtube
tik tok x
draugiem

E-lietas

skolo uzdevumi
office SkyDrive
mykoob letonika
3td email
namejs namejs

Stundu saraksts

19.02.24.-15.03.24.

 

1.plūsma

1.kurss un 3.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

pusdienu pārtraukums

11:20 – 12:10

5.

12:10 – 12:50

starpbrīdis

10 minūtes

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

2.plūsma

2.kurss un 4.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

5.

11.30 – 12.10

pusdienu pārtraukums

12:10 – 13:00

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

 Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

piekluve datortehnikaiCopyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022