jt baner top uzn-2023


Projekts par ekotūrisma iespējām un piedāvājumu Jelgavas pilsētā

1

Piektdien, 26. janvārī, turpinot darbu pie projekta par ekotūrisma iespējām un piedāvājumu Jelgavas pilsētā, 405.grupas izglītojamās ar skolotāju Līgu Orupu Zoom sanāksmē tikās ar Jelgavas reģionālā tūrisma centra vadītāju Ilvu Grasmani, lai pārrunātu līdz šim paveikto un turpinātu darbu pie izpētes.

Līdz šim noteikta potenciālā ekotūrisma definīcija, kas atbilstu Jelgavas pilsētai, un turpinās darbs pie ekotūrisma objektu un resursu apzināšanas.

Iniciatīvas ietvaros tiek plānots arī darbs pie interviju un aptauju veikšanas par ekotūrisma iespējām Jelgavā – ar uzņēmējiem, iedzīvotājiem un pilsētas viesiem.

 

Informācijas dienas

info-1

Interešu pulciņi

interešu pulciņi

Jauna profesija

komerc

Izlaidums 2024

Sociālie mediji

linkedin facebook
instagram youtube
tik tok x
draugiem

E-lietas

skolo uzdevumi
office SkyDrive
mykoob letonika
3td email
namejs namejs

Stundu saraksts

19.02.24.-15.03.24.

 

1.plūsma

1.kurss un 3.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

pusdienu pārtraukums

11:20 – 12:10

5.

12:10 – 12:50

starpbrīdis

10 minūtes

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

2.plūsma

2.kurss un 4.kurss

1. - 2.

8:30 – 9:50

3. - 4.

10:00 – 11:20

5.

11.30 – 12.10

pusdienu pārtraukums

12:10 – 13:00

6.

13:00 – 13:40

7. – 8.

13:50 – 15:10

Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

 Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajam grupām un izglītības iestādēs

piekluve datortehnikaiCopyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022