001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

Konsultācijas (bezmaksas)

SKOLOTĀJU INDIVIDUĀLAIS KONSULTĀCIJU GRAFIKS

23.05.2022.-27.05.2022.

 

Nr.

Pedagoga vārds, uzvārds

Telpas Nr.

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

1

Alksne Guna

207.D

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

2

Avdotina Natālija

Sporta zāle

07.30. - 08.30

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

3

Banka Inta

Attālināti

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

4

Beinaroviča Tatjana

208.D

15.10. - 17.10.

5

Beļajevskova Simona

202.A

6

Blumbergs Māris

211.D

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

7

Blumberga Inita

402

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

8

Brakovska Sigita

404

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

9

Cimmere Valija

305

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

10

Cīrule Simona

103

11

Cekula Lililta

306

15.10. - 16.10.

15.10. - 17.10.

12

Cunska-Brahmane Ilga

206.D

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

13

Falaļejeva Laila

104

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

14

Devjakoviča Zigrīda

202.A

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

15

Dzidzēviča Tamāra

103

15.10.-17.10.

16

Domina Ina

212

15.10. - 17.10.

17

Eizengrauds Mārtiņš

213

15.10.-17.50.

18

Eglītis Valdis

406

15.10.-17.10.

15.10.-16.10.

19

Ekuzis Viesturs

113

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

20

Gargurne Beate

209.D

21

Grauduša Evija

214

22

Granskis Aivars

211.A

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

23

Gredzena Inga

205.D

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

24

Gode Ina

216

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

25

Gromova Iveta

203.A

15.10. - 16.10.

26

Grunde-Zeiferts Uldis

401

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

27

Igaune Santa

209.D

15.10. - 17.10.

27

Janmers Guntis

211.A

28

Jurevičs Guntis

211.A

15.10.-17.10.

29

Kopilovs Andrejs

211.D

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

30

Kokorēviča Rita

202.A

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

31

Kreija Ainārs

212.A

15.10. - 16.10.

32

Koļaņikovs Nikolajs

405

33

Launaga Dace

301

15.20.-17.20.

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

34

Levics Arsenijs

204.A

15.10. - 17.10.

35

Ļubinskis Kaspars

405

15.20. - 17.20.

36

Mateša Mareks

401

15.10. - 17.10.

37

Mackēviča Jana

205.D

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

38

Mihailova Aļona

214

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

39

Miķelsone Zaiga

115

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

40

Miķelsone-Braže Santa

212

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

41

Moškanovs Aldis

106.A

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

42

Orupa Līga

403

15.10.-17.10.

43

Osipenko Kirils

sporta zāle

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

44

Peipiņa Līga

304

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

45

Petruks Maksims

215

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

46

Pluce Ināra

213

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

47

Poriķe Judīte

408

Pieteikties individuāli

48

Rutkovskis Jānis

203.A

49

Roga Inga

Attālināti

15.10.-17.10.

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

50

Rudzītis Aivars

208.D

51

Saveļjevs Aleksandrs

204.A

15.10. - 17.10.

52

Sidoruka Anastasija

210.D

15.10. - 17.10.

53

Stankevičs Jānis

102.D

15.10. - 16.10.

54

Sondors Ints

211.A

15.10.-17.10.

55

Sutens Jānis

203.A

56

Ūlande Ginta

302

15.10.-17.10.

15.10. - 17.10.

57

Tabunova Krista

103

15.10. - 16.10.

15.10. - 16.10.

58

Tomsons Vilnis

210.A

15.10. - 16.10.

15.10. - 16.10.

59

Tretjaka Sigita

209.D

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

60

Turyeva Olga

210.D

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

61

Tukiša Darja

115

15.10. - 16.10.

62

Veinbergs Gints

Sporta zāle

15.10. - 16.10.

63

Veiss Kārlis

404

15.10. - 17.10.

64

Vilkāja Džesija

303

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

65

Zudiļina Inga

204.D

15.10. - 16.10.

15.10. - 17.10.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2022