001JTLOGO  fotoTEHNfasade small

 LV 

  EN 

 

 


Konsultācijas (bezmaksas)

SKOLOTĀJU INDIVIDUĀLAIS KONSULTĀCIJU GRAFIKS

18.01.2021. - 22.01.2021.

Nr.

Pedagoga vārds, uzvārds

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

1

Alksne Guna

15.10. - 16.10.

 

15.10. - 16.10.

 

2

Avdotina Natālija

 

15.10. - 17.10.

 

15.10. - 17.10.

3

Āboliņa Intra

   

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

4

Baikova Irina

       

5

Banka Inta

 

15.10. - 17.10.

 

15.10. - 16.10.

6

Beļajevskova Simona

   

15.10. - 16.10.

15.10. - 16.10.

7

Blumbergs Māris

15.10. - 17.10.

     

8

Blumberga Inita

     

15.10. - 17.10.

9

Brakovska Sigita

 

15.10. - 17.10.

 

15.10. - 17.10.

10

Cimmere Valija

 

15.10. - 17.10.

 

15.10. - 16.10.

11

Cīrule Simona

     

15.10. - 16.10.

12

Cekula Lililta

15.10. - 16.10.

     

13

Cunska-Brahmane Ilga

 

15.10. - 16.10.

15.10. - 16.10.

 

14

Falaļejeva Laila

15.10. - 17.10.

     

15

Dakša Ilze

 

15.10. - 16.10.

15.10. - 16.10.

 

16

Devjakoviča Zigrīda

15.10. - 16.10.

 

15.10. - 17.10.

 

17

Dūrējs Jānis

20.01.2021. no plkst.15.20.līdz 16.20.

18

Dzidzēviča Tamāra

       

19

Eizengrauds Mārtiņš

 

15.10. - 17.10.

   

20

Eglītis Valdis

15.10. - 17.10.

 

15.10. - 17.10.

 

21

Ekuzis Viesturs

15.10. - 17.10.

   

15.10. - 17.10.

22

Gargurne Beate

15.10. - 17.10.

     

23

Grauduša Evija

15.10. - 17.10.

     

24

Roga Inga

15.10. - 17.10.

     

25

Granskis Aivars

 

15.20.-16.20.

 

15.20.-17.20.

26

Grantiņa Ginta

 

27

Gredzena Inga

 

15.10. - 16.10.

 

15.10. - 17.10.

28

Grīnvalds Jānis

15.10. - 16.10.

 

15.10. - 17.10.

 

29

Gode Ina

15.10. - 17.10.

     

30

Grunde-Zeiferts Uldis

15.10. - 17.10.

 

15.10. - 17.10.

 

31

Janmers Guntis

Pieteikties individuāli

32

Kopilovs Andrejs

15.10. - 17.10.

15.10. - 17.10.

   

33

Kokorēviča Rita

 

15.10. - 16.10.

 

15.10. - 16.10.

34

Kraukle Diāna

   

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

35

Kreija Ainārs

 

15.20.-16.20.

 

15.20.-16.20.

36

Krūmiņš Dainis

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

   

37

Kjapsņa Terēza

 

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

 

38

Levics Arsenijs

Pieteikties individuāli

39

Ļubinskis Kaspars

 

15.10. - 17.10.

 

15.10. - 17.10.

40

Lukaševiča Baiba

 

41

Mackēviča Jana

15.10. - 16.10.

 

15.10. - 16.10.

 

42

Mihailova Aļona

15.10. - 17.10.

 

15.10. - 16.10.

 

43

Miķelsone Zaiga

 

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

 

44

Miķelsone-Braže Santa

15.10. - 16.10.

 

15.10. - 16.10.

 

45

Moškanovs Aldis

   

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

46

Orupa Līga

15.10. - 17.10.

   

15.10. - 16.10.

47

Osipenko Kirils

 

15.10. - 16.10.

 

15.10. - 16.10.

48

Pavlovskis Armands

07.30.-08.30.

07.30.-08.30.

   

49

Peipiņa Līga

15.10. - 16.10.

   

15.10. - 17.10.

50

Pluce Ināra

15.10. - 16.10.

15.10. - 16.10.

   

51

Poriķe Judīte

Pieteikties individuāli

52

Rutkovskis Jānis

       

53

Rudzītis Aivars

   

15.10. - 16.10.

 

54

Sokolovs Uldis

       

55

Stankevičs Jānis

   

15.10. - 16.10.

 

56

Strauja Normunds

     

15.10. - 16.10.

57

Sutens Jānis

   

15.10. - 16.10.

 

58

Ūlande Ginta

 

15.10. - 17.10.

 

15.10. - 16.10.

59

Tabunova Krista

 

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

 

60

Tomsons Vilnis

15.20.-16.20.

15.20.-16.20.

15.10. - 17.10.

 

61

Tretjaka Sigita

15.20.-16.20.

   

15.10. - 17.10.

63

Vanaga Sanda

 

64

Veinbergs Gints

15.10. - 17.10.

     

65

Veiss Kārlis

14.50.-15.50

     

66

Veliks Andrejs

   

15.10. - 16.10.

 

67

Vilkāja Džesija

 

15.10. - 17.10.

15.10. - 16.10.

 

68

Zudiļina Inga

15.10.-16.10.

 

15.10. - 16.10.

15.10.-16.10.

 

Copyright www.jelgavastehnikums.lv 2005-2020