Jelgavas Tehnikums - 2. kursa stundu saraksts (14.11.2022.- 02.12.2022.)
Diena
201.
202.
203.
204.
205.A
205.
208.
209.
210.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2
Dabaszinības (I.Domina)
212
Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu
izgatavošana teorija (A.Kopilovs)
211.D
1;2
Mērniecības darbi praktiskie darbi
1.gr./ 2.gr. (V.Ekuzis/ G.Jurēvičs)
113
1;2
Flīzēšana praktiskie darbi
(R.Kokorēviča)
101.A
1;2
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
Uzņēmumā
1;2
Viesu apkalpošana izmitināšanas un
apkalpošanas mītnēs (Z.Miķelsone)
115
1;2
Sociālās zinības un vēsture
(I.Zudiļina)
204.D
1;2
Dabaszinības (bioloģija) (I.Domina)
303
1;2
Svešvaloda I (B2) 1.gr./Iekšējo
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
montāža 2.gr.(M.Petruks/ J.Sutens)
215/
205.A
1;2
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
Uzņēmumā
3;4
Latviešu valoda I un literatūra I
(S.Tretjaka)
206.D
3;4
Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu
izgatavošana teorija (A.Kopilovs)
211.D
3;4
Mērniecības darbi praktiskie darbi
1.gr./ 2.gr. (V.Ekuzis/ G.Jurēvičs)
113
3;4
Flīzēšana praktiskie darbi
(R.Kokorēviča)
101.A
3;4
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
3;4
Viesu apkalpošana izmitināšanas un
apkalpošanas mītnēs (Z.Miķelsone)
115
3;4
Dabaszinības (bioloģija) (I.Domina)
303
3;4
Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula)
306
3;4
Svešvaloda I (B2) 1.gr./Iekšējo
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
montāža 2.gr.(M.Petruks/ J.Sutens)
215/
205.A
3;4
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
5
Sports (G.Veinbergs)
Sporta
zāle
5
Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu
izgatavošana praktiskie darbi
(A.Kopilovs)
102.D
5
Mērniecības darbi praktiskie darbi
1.gr./ 2.gr. (V.Ekuzis/ G.Jurēvičs)
113
5
Flīzēšana praktiskie darbi
(R.Kokorēviča)
101.A
5
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
5
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un
papildpakalpojumu pārdošana (S.Miķelsone-
Braže)
210.A
5
Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula)
306
5
Fizika I (I.Dakša)
304
5
Svešvaloda I (B2) 2.gr./Iekšējo
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
montāža 1.gr.(M.Petruks/ J.Sutens)
215/
205.A
5
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
6
Sports (G.Veinbergs)
Sporta
zāle
6
Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu
izgatavošana praktiskie darbi
(A.Kopilovs)
102.D
6
Mērniecības darbi praktiskie darbi
1.gr./ 2.gr. (V.Ekuzis/ G.Jurēvičs)
113
6
Flīzēšana praktiskie darbi
(R.Kokorēviča)
101.A
6
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
6
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un
papildpakalpojumu pārdošana (S.Miķelsone-
Braže)
210.A
6
Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula)
306
6
Fizika I (I.Dakša)
304
6
Svešvaloda I (B2) 2.gr./Iekšējo
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
montāža 1.gr.(M.Petruks/ J.Sutens)
215/
205.A
6
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
7;8
Brīva stunda
7;8
Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu
izgatavošana praktiskie darbi
(A.Kopilovs)
102.D
7;8
Mērniecības darbi praktiskie darbi
1.gr./ 2.gr. (V.Ekuzis/ G.Jurēvičs)
113
7;8
Flīzēšana praktiskie darbi
(R.Kokorēviča)
101.A
7;8
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
7;8
Audzināšana (E.Preimane)
116.V
7;8
Dabaszinības (Fizika) (I.Domina)
304
7;8
Audzināšana (K.Ļubinskis)
45
7;8
Svešvaloda I (B2) 2.gr./Iekšējo
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
montāža 1.gr.(M.Petruks/ J.Sutens)
215/
205.A
7
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
OTRDIENA
1;2
Automobiļu tehniskā apkope un remonts
1.gr./ 2.gr. (V.Tomsons/ A.Moškanovs)
106.A
1;2
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām praktiskie darbi
(A.Kopilovs)
102.D
1;2
Fizika (I.Dakša)
305
1;2
Sports (K.Osipenko)
Sporta
zāle
1;2
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
Uzņēmumā
1;2
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
1;2
Korporatīvā komunikācija 1.gr./
Svešvaloda I (B2) 2.gr. (M.Pūre/
M.Petruks)
403/ 215
1;2
Datortehnikas komplektēšana un montāža
(K.Ļubinskis)
405
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I
(I.Cunska -Brahmane)
206.D
1;2
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
Uzņēmumā
3;4
Automobiļu tehniskā apkope un remonts
1.gr./ 2.gr. (V.Tomsons/ A.Moškanovs)
106.A
3;4
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām praktiskie darbi
(A.Kopilovs)
102.D
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I
(S.Tretjaka)
206.D
3;4
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
3;4
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
3;4
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
3;4
Korporatīvā komunikācija 1.gr./
Svešvaloda I (B2) 2.gr. (M.Pūre/
M.Petruks)
403/ 215
3;4
Fizika I (I.Dakša)
305
3;4
Valodas kultūras izpratne un izpausmes
(I.Cunska- Brahmane)
206.D
3;4
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
5
Automobiļu tehniskā apkope un remonts
1.gr./ 2.gr. (V.Tomsons/ A.Moškanovs)
106.A
5
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām praktiskie darbi
(A.Kopilovs)
102.D
5
Matemātika (L.Peipiņa)
304
5
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
5
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
5
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
5
Korporatīvā komunikācija 2.gr./
Svešvaloda I (B2) 1.gr. (M.Pūre/
M.Petruks)
403/ 215
5
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
(V.Eglītis)
406
5
Dabaszinības( L.Ķīmija)
306
5
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
6
Automobiļu tehniskā apkope un remonts
1.gr./ 2.gr. (V.Tomsons/ A.Moškanovs)
106.A
6
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām praktiskie darbi
(A.Kopilovs)
102.D
6
Matemātika (L.Peipiņa)
304
6
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
6
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
6
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
6
Korporatīvā komunikācija 2.gr./
Svešvaloda I (B2) 1.gr. (M.Pūre/
M.Petruks)
403/ 215
6
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
(V.Eglītis)
406
6
Dabaszinības( L.Ķīmija)
306
6
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
7;8
Automobiļu tehniskā apkope un remonts
1.gr./ 2.gr. (V.Tomsons/ A.Moškanovs)
106.A
7;8
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām praktiskie darbi
(A.Kopilovs)
102.D
7;8
Svešvaloda (B1) (A.Sidoruka)
211.D
7;8
Audzināšana (E.Preimane)
116.V
7
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
7;8
Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Cunska -
Brahmane)
206.D
7;8
Korporatīvā komunikācija 2.gr./
Svešvaloda I (B2) 1.gr. (M.Pūre/
M.Petruks)
403/ 215
7;8
Datortehnikas komplektēšana un montāža
2.gr./ Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
1.gr.( K.Ļubinskis/ V.Eglītis)
405/ 406
7;8
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
7
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9; 10
9;10
TREŠDIENA
1;2
Metināšanas pamati 2.gr./ Svešvaloda I
(B2) 1.gr. (A. Saveļjevs/ M.Petruks)
204.A/
215
1;2
Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu
izgatavošana teorija (A.Kopilovs)
211.D
1;2
Sociālās zinības un vēsture
(S.Beļajevskova)
211.A
1;2
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
1;2
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
Uzņēmumā
1;2
Viesu apkalpošana izmitināšanas un
apkalpošanas mītnēs (Z.Miķelsone)
115
1;2
Klientu vajadzību izpēte (A.Lēnerts)
104
1;2
Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula)
306
1;2
Latviešu valoda un literatūra I (I.Cunska-
Brahmane)
206.D
1;2
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
Uzņēmumā
3;4
Metināšanas pamati 2.gr./ Svešvaloda I
(B2) 1.gr. (A. Saveļjevs/ M.Petruks)
204.A/
215
3;4
Dekoratīvu koka izstrādājumu elementu
izgatavošana teorija (A.Kopilovs)
211.D
3;4
Fizika (I.Dakša)
304
3;4
Krāsošana (J.Vucēns)
202.A
3;4
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
3;4
Viesu apkalpošana izmitināšanas un
apkalpošanas mītnēs (Z.Miķelsone)
115
3;4
Klientu vajadzību izpēte (A.Lēnerts)
104
3;4
Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.
līmenis) L/V (I.Cunska- Brahmane)
206.D
3;4
Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula)
306
3;4
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
5
Metināšanas pamati 1.gr./ Svešvaloda I
(B2) 2.gr. (A. Moškanovs/ M.Petruks)
204.A/
215
5
Svešvaloda (B1) (O.Turyeva)
210.D
5
Latviešu valoda I un Literatūra I
(S.Tretjaka)
209.D
5
Valodas kultūras izpratne un izpausmes
(1., 2. līmenis) A/V (I.Āboliņa)
215
5
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
5
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
5
Latviešu valoda un literatūra I
(I.Cunska- Brahmane)
206.D
5
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
5
Fizika (V.Cimmere)
305
5
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
6
Metināšanas pamati 1.gr./ Svešvaloda I
(B2) 2.gr. (A. Moškanovs/ M.Petruks)
204.A/
215
6
Svešvaloda (B1) (O.Turyeva)
210.D
6
Latviešu valoda I un Literatūra I
(S.Tretjaka)
209.D
6
Valodas kultūras izpratne un izpausmes
(1., 2. līmenis) A/V (I.Āboliņa)
215
6
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
6
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
6
Latviešu valoda un literatūra I
(I.Cunska- Brahmane)
206.D
6
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
6
Fizika (V.Cimmere)
305
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
7;8
Metināšanas pamati 1.gr./ Svešvaloda I
(B2) 2.gr. (A. Moškanovs/ M.Petruks)
204.A/
215
7;8
Audzināšana (I.Blumberga)
402
7;8
Audzināšana (S.Tretjaka)
209.D
7;8
Latviešu valoda un literatūra I
(I.Cunska- Brahmane)
206.D
7
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
7;8
Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1.
līmenis) L/V (S.Tretjaka)
209.D
7;8
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
7;8
Brīva stunda
7;8
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
209.D
7
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
9;10
9;10
9;10
7;8
7;8
7;8
9;10
CETURTDIENA
1;2
Metināšanas pamati 1.gr./ Svešvaloda I
(B2) 2.gr. (A. Moškanovs/ M.Petruks)
204.A/
215
1;2
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
1;2
Valodas kultūras izpratne un
izpausmes (1., 2. līmenis) A/V
(I.Āboliņa)
212
1;2
Krāsošana (J.Vucēns)
202.A
1;2
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
Uzņēmumā
1;2
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu
pārdošana 1.gr./ Svešvaloda (B1) 2.gr. V/V (S.Miķelsone-
Braže/ T.Dzidzēvica)
212/ 216
1;2
Produkta uzskaites un finanšu
dokumentēšana (D.Tukiša)
403
1;2
Latviešu valoda un literatūra I (I.Cunska-
Brahmane)
206.D
1;2
Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu montāža 1.gr.grupa (J.Sutens)
205.A
1;2
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
Uzņēmumā
3;4
Metināšanas pamati 1.gr./ Svešvaloda I
(B2) 2.gr. (A. Moškanovs/ M.Petruks)
204.A/
215
3;4
Dabaszinības (Ķīmija) I (L.Cekula)
306
3;4
Svešvaloda (B1) (A.Sidoruka)
210.D
3;4
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
3;4
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
3;4
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un papildpakalpojumu
pārdošana 2.gr./ Svešvaloda (B1) 1.gr. V/V (L.Orupa/
T.Dzidzēvica)
214/ 216
3;4
Sociālās zinības un vēsture
(I.Zudiļina)
204.D
3;4
Matemātika (L.Peipiņa)
304
3;4
Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu montāža 1.gr.grupa (J.Sutens)
205.A
3;4
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
5
Dabaszinības (I.Domina)
306
5
Matemātika (L.Peipiņa)
304
5
Latviešu valoda I un Literatūra I
(S.Tretjaka)
205.D
5
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
5
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
5
Lietišķās sarakstes nodrošināšana un
informācijas aprite (L.Orupa)
403
5
Klientu vajadzību izpēte (A.Lēnerts)
104
5
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
5
Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
montāža (I.Gromova)
203.A
5
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
6
Dabaszinības (I.Domina)
306
6
Matemātika (L.Peipiņa)
304
6
Latviešu valoda I un Literatūra I
(S.Tretjaka)
205.D
6
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
6
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
6
Lietišķās sarakstes nodrošināšana un
informācijas aprite (L.Orupa)
403
6
Klientu vajadzību izpēte (A.Lēnerts)
104
6
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
6
Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
montāža (I.Gromova)
203.A
6
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
7;8
Automobiļu tehniskā apkope un remonts
(V.Tomsons)
211.A
7;8
Latviešu valoda un literatūra I (I.Cunska-
Brahmane)
206.D
7;8
Matemātika (L.Peipiņa)
304
7;8
Svešvaloda (B1) (A.Sidoruka)
210.D
7
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
7;8
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
7;8
Klientu vajadzību izpēte (A.Lēnerts)
104
7;8
Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula)
306
7;8
Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu montāža 2.gr.grupa (J.Sutens)
205.A
7
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
9;10
9;10
9;10
Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmu montāža 2.gr.grupa (J.Sutens)
205.A
9;10
PIEKTDIENA
2
Audzināšana (S.Tretjaka)
207.D
1;2
Matemātika (L.Peipiņa)
304
2
Svešvaloda (B1) (A.Sidoruka)
215
1;2
Latviešu valoda un literatūra I
(I.Cunska- Brahmane)
206.D
2
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
Uzņēmumā
1;2
Brīva stunda
2
Audzināšana (K.Tabunova)
103
1;2
Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr./ Lokālo
tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.gr.( K.Ļubinskis/
V.Eglītis)
405/ 406
1;2
Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu
montāža (I.Gromova)
203.A
2
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
Uzņēmumā
3;4
Latviešu valoda I un literatūra I
(S.Tretjaka)
207.D
3;4
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
3;4
Sports (G.Veinbergs)
Sporta
zāle
3;4
Sports (K.Osipenko)
Sporta
zāle
3;4
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
3;4
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un
papildpakalpojumu pārdošana (S.Miķelsone-
Braže)
212
3;4
Produkta uzskaites un finanšu
dokumentēšana (D.Tukiša)
403
3;4
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana
(V.Eglītis)
406
3;4
Matemātika I (G.Ūlande)
302
3;4
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
5
Matemātika (G.Ūlande)
302
5
Sports (G.Veinbergs)
5
Matemātika (L.Peipiņa)
304
5
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
5
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
5
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un
papildpakalpojumu pārdošana (S.Miķelsone-
Braže)
212
5
Produkta uzskaites un finanšu
dokumentēšana (D.Tukiša)
403
5
Datortehnikas komplektēšana un montāža 1.gr./ Lokālo
tīklu ierīkošana un uzturēšana 2.gr.( K.Ļubinskis/
V.Eglītis)
405/ 406
5
Latviešu valoda un literatūra I (I.Cunska-
Brahmane)
206.D
5
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
6
Matemātika (G.Ūlande)
302
6
Sports (G.Veinbergs)
6
Matemātika (L.Peipiņa)
304
6
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
6
Viesu pasūtījumu pieņemšana
pr.d.(D.Tukiša)
6
Tūrisma un viesmīlības pakalpojumu un
papildpakalpojumu pārdošana (S.Miķelsone-
Braže)
212
6
Produkta uzskaites un finanšu
dokumentēšana (D.Tukiša)
403
6
Datortehnikas komplektēšana un montāža 1.gr./ Lokālo
tīklu ierīkošana un uzturēšana 2.gr.( K.Ļubinskis/
V.Eglītis)
405/ 406
6
Latviešu valoda un literatūra I (I.Cunska-
Brahmane)
206.D
6
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)
7;8
7;8
7;8
7;8
7
7;8
Lietišķās sarakstes nodrošināšana un
informācijas aprite (L.Orupa)
116.V
7;8
7;8
Dabaszinības (bioloģija) (I.Domina)
303
7;8
7
Sistēmu programmēšana praktiskie darbi (
D.Dumpe)