Jelgavas Tehnikums - 2. kursa stundu saraksts (06.03.2022.-31.03.2023.)
Diena
201.
202.
203.
204.
205.A
205.
208.
209.
210.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
Uzņēmumā
1;2
Brīva stunda
1;2
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
Uzņēmumā
1;2
Latviešu valoda I un literatūra I
(I.Cunska - Brahmane)
206.D
1;2
Viesu pasūtījumu izpilde (D.Tukiša)
216
1;2
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
1;2
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
Uzņēmumā
1;2
Brīva stunda
1;2
Matemātika (G.Ūlande)
302
1;2
Matemātika (L.Peipiņa)
304
3;4
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
3;4
Valodas kultūras izpratne un izpausmes
(1., 2. līmenis) L/V (S.Tretjaka)
205.D
3;4
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
3;4
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
3;4
Viesu pasūtījumu izpilde (D.Tukiša)
216
3;4
Latviešu valoda I un literatūra I (I.Cunska -
Brahmane)
206.D
3;4
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
3;4
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
3;4
Sports (K.Osipenko)
Sporta
zāle
3;4
Datu bāzu programmēšana teorija (U.Grunde-
Zeiferts)
401
5
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
5
Valodas kultūras izpratne un izpausmes
(1., 2. līmenis) A/V (I.Āboliņa)
213
5
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
5
Ēku fasāžu siltināšana (J.Vucēns)
202.A
5
Viesu pasūtījumu izpilde (D.Tukiša)
216
5
Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1.,
2. līmenis) L/V (S.Tretjaka)
205.D
5
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
5
Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.
līmenis) A/V (M.Petruks)
215
5
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
5
Svešvaloda (B1) 1.gr.Datu bāzu programmēšana
2.gr.(O.Turyeva/ U.Grunde- Zeiferts)
210.D/
401
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
6
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
6
Valodas kultūras izpratne un izpausmes
(1., 2. līmenis) A/V (I.Āboliņa)
213
6
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
6
Ēku fasāžu siltināšana (J.Vucēns)
202.A
6
Viesu pasūtījumu izpilde (D.Tukiša)
216
6
Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1.,
2. līmenis) L/V (S.Tretjaka)
205.D
6
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
6
Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.
līmenis) A/V (M.Petruks)
215
6
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
6
Svešvaloda (B1) 1.gr.Datu bāzu programmēšana
2.gr.(O.Turyeva/ U.Grunde- Zeiferts)
210.D/
401
7
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
7;8
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
9;10 Fizika (I.Domina) 303
204.D
7;8
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
7;8
Svešvaloda I (B2) (M.Petruks)
215
7;8
Audzināšana (D.Tukiša)
216
7;8
Dabaszinības (I.Domina)
303
7;8
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
7;8
Latviešu valoda I un literatūra I (I.Cunska -
Brahmane) (9:10) Fizika I
(V.Cimmere) - 305. telpa
206.D
7;8
Audzināšana (K.Osipenko)
202.A
7;8
Svešvaloda (B1) 2.gr.Datu bāzu programmēšana
1.gr.(O.Turyeva/ U.Grunde- Zeiferts)
210.D/
401
OTRDIENA
1;2
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
Uzņēmumā
1;2
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām (M.Blumbergs)
211.D
1;2
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
Uzņēmumā
1;2
Grīdu ieklāšana (R.Kokorēviča)
202.A
1;2
Svešvaloda (B1) V/V (T.Dzidzēviča)
216
1;2
Viesu apkalpošana izmitināšanas un
apkalpošanas mītnēs (Z.Miķelsone)
115
1;2
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
Uzņēmumā
1;2
Biroja tehnikas apkope un remonts
1.gr.Svešvaloda I (B2) 2.gr. (D.Dumpe/
M.Petruks)
403/ 104
1;2
Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma
avotam (I.Gromova)
203.A
1;2
Brīva stunda
3;4
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
3;4
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām (M.Blumbergs)
211.D
3;4
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
3;4
Flīzēšana (R.Kokorēviča)
202.A
3;4
Viesu pasūtījumu izpilde (D.Tukiša)
104
3;4
Viesu apkalpošana izmitināšanas un
apkalpošanas mītnēs 2.grupa/ Svešvaloda
(B1) 1.gr. V/V (Z.Miķelsone/ T.Dzidzēviča)
115/ 216
3;4
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
3;4
Biroja tehnikas apkope un remonts
2.gr.Svešvaloda I (B2) 1.gr. (D.Dumpe/
M.Petruks)
403/ 104
3;4
Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma
avotam (I.Gromova)
203.A
3;4
Matemātika (L.Peipiņa)
304
5
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
5
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām praktiskie darbi
(M.Blumbergs)
102.D
5
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
5
Svešvaloda (B1) (A.Sidoruka)
Lasītava
5
Profesionālā saziņa svešvalodās praktiskie
darbi (I.Āboliņa)
215
5
Viesu apkalpošana izmitināšanas un
apkalpošanas mītnēs 1.grupa/ Svešvaloda
(B1) 2.gr. V/V (Z.Miķelsone/ T.Dzidzēviča)
115/ 216
5
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
5
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.gr./
Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr.
(V.Eglītis/ K.Ļubinskis)
406/ 405
5
Apkures sistēmas apkalpošana un
uzturēšana (I.Gromova)
203.A
5
Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1.,
2. līmenis) A/V (M.Petruks)
104
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
6
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
6
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām praktiskie darbi
(M.Blumbergs)
102.D
6
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
6
Svešvaloda (B1) (A.Sidoruka)
Lasītava
6
Profesionālā saziņa svešvalodās praktiskie
darbi (I.Āboliņa)
215
6
Viesu apkalpošana izmitināšanas un
apkalpošanas mītnēs 1.grupa/ Svešvaloda
(B1) 2.gr. V/V (Z.Miķelsone/ T.Dzidzēviča)
115/ 216
6
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
6
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.gr./
Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr.
(V.Eglītis/ K.Ļubinskis)
406/ 405
6
Apkures sistēmas apkalpošana un
uzturēšana (I.Gromova)
203.A
6
Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1.,
2. līmenis) A/V (M.Petruks)
104
7
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
7;8
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām praktiskie darbi
(M.Blumbergs)
102.D
7
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
7;8
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
7;8
Profesionālā saziņa svešvalodās praktiskie
darbi (I.Āboliņa)
215
7;8
Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1.,
2. līmenis) L/V (S.Tretjaka)
207.D
7
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
7;8
Valodas kultūras izpratne un izpausmes (1., 2.
līmenis) A/V (M.Petruks)
104
7;8
Apkures sistēmas apkalpošana un
uzturēšana (I.Gromova)
203.A
7;8
Matematikas speciālas nodaļas 2./ Datu bāzu
tehnologijas 1. (L.Peipiņa/ U.Grunde)
304/ 401
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
Sistēmu programmēšana 1.gr./2.grupa
(M.Mateša/ U.Grunde)
401/ 404
TREŠDIENA
1;2
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
Uzņēmumā
1;2
Mehanizēta koksnes līmēšana praktiskie
darbi (A.Kopilovs)
102.D
1;2
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
Uzņēmumā
1;2
Tapešu līmēsana ( R.Kokorēviča)
202.A
1;2
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
1;2
Viesu apkalpošana izmitināšanas un
apkalpošanas mītnēs (Z.Miķelsone)
115
1;2
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
Uzņēmumā
1;2
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 2.gr./
Datortehnikas komplektēšana un montāža 1.gr.
(V.Eglītis/ K.Ļubinskis)
406/ 405
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I
(I.Cunska- Brahmane)
206.D
1;2
Matemātikas spec.nod.1./ Svešvaloda 2.
(L.Peipiņa/ M.Petruks)
304/ 215
3;4
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
3;4
Mehanizēta koksnes līmēšana praktiskie
darbi (A.Kopilovs)
102.D
3;4
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
3;4
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
3;4
Konsultācijas eksāmenam viesu pasūtījumu
pieņemsana (D.Tukiša)
103
3;4
Viesu apkalpošana izmitināšanas un
apkalpošanas mītnēs (Z.Miķelsone)
115
3;4
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
3;4
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 2.gr./
Datortehnikas komplektēšana un montāža 1.gr.
(V.Eglītis/ K.Ļubinskis)
406/ 405
3;4
Valodas kultūras izpratne un izpausmes
(I.Cunska - Brahmane)
206.D
3;4
Matemātikas spec.nod.2./ Svešvaloda 1.
(L.Peipiņa/ M.Petruks)
304/ 215
5
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
5
Mehanizēta koksnes līmēšana praktiskie
darbi (A.Kopilovs)
102.D
5
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
5
Grīdu ieklāšana (R.Kokorēviča)
202.A
5
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
5
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
115
5
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
5
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.gr./
Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr.
(V.Eglītis/ K.Ļubinskis)
406/ 405
5
Matemātika (G.Ūlande)
302
5
Datu bāzu programmēšana teorija (U.Grunde-
Zeiferts)
401
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
6
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
6
Mehanizēta koksnes līmēšana praktiskie
darbi (A.Kopilovs)
102.D
6
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
6
Grīdu ieklāšana (R.Kokorēviča)
202.A
6
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
6
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
115
6
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
6
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.gr./
Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr.
(V.Eglītis/ K.Ļubinskis)
406/ 405
6
Matemātika (G.Ūlande)
302
6
Datu bāzu programmēšana teorija (U.Grunde-
Zeiferts)
401
7
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
7;8
Mehanizēta koksnes līmēšana praktiskie
darbi (A.Kopilovs)
102.D
7
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
7;8
Latviešu valoda I un Literatūra I
(I.Cunska- Brahmane)
206.D
7;8
Viesu pasūtījumu izpilde (D.Tukiša)
103
7;8
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
7
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
7;8
Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.gr./
Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr.
(V.Eglītis/ K.Ļubinskis)
406/ 405
7;8
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
7;8
Audzināšana (M.Pūre)
112.V
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
CETURTDIENA
1;2
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
Uzņēmumā
1;2
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām (M.Blumbergs)
211.D
1;2
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
Uzņēmumā
1;2
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
1;2
Viesu pasūtījumu izpilde (D.Tukiša)
213
1;2
Lietišķās sarakstes nodrošināšana un
informācijas aprite 1.gr.Svešvaloda (B1) 2.gr.
V/V(L.Orupa/ T.Dzidzēviča)
210.A/
216
1;2
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
Uzņēmumā
1;2
Datortehnikas komplektēšana un montāža
1.gr./Biroja tehnikas apkope un remonts
2.gr.(K.Ļubinskis/ D.Dumpe)
405/ 403
1;2
Svešvaloda I (B2) 2.gr./ Sanitārtehnisko iekārtu
uzstādīšana un pieslēgšana 1.gr. (M.Petruks/
J.Sutens)
215 /
204.A
1;2
Matemātikas speciālas nodaļas 1./ Datu bāzu
tehnologijas 2. (L.Peipiņa/ U.Grunde)
304/ 401
3;4
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
3;4
Matemātika (L.Peipiņa)
304
3;4
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I
(I.Cunska- Brahmane)
206.D
3;4
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
3;4
Lietišķās sarakstes nodrošināšana un
informācijas aprite 2.gr.Svešvaloda (B1) 1.gr.
V/V(L.Orupa/ T.Dzidzēviča)
210.A/
216
3;4
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
3;4
Datortehnikas komplektēšana un montāža
2.gr./Biroja tehnikas apkope un remonts
1.gr.(K.Ļubinskis/ D.Dumpe)
405/ 403
3;4
Svešvaloda I (B2) 2.gr./ Sanitārtehnisko iekārtu
uzstādīšana un pieslēgšana 1.gr. (M.Petruks/
J.Sutens)
215 /
204.A
3;4
Datu bāzu programmēšana teorija (U.Grunde-
Zeiferts)
401
5
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
5
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām (M.Blumbergs)
211.D
5
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
5
Grīdu ieklāšana (R.Kokorēviča)
202.A
5
Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Cunska-
Brahmane)
206.D
5
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
5
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
5
Matemātika (L.Peipiņa)
304
5
Svešvaloda I (B2) 1.gr./ Sanitārtehnisko iekārtu
uzstādīšana un pieslēgšana 2.gr. (M.Petruks/
J.Sutens)
215 /
204.A
5
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
6
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
6
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām (M.Blumbergs)
211.D
6
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
6
Grīdu ieklāšana (R.Kokorēviča)
202.A
6
Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Cunska-
Brahmane)
206.D
6
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
6
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
6
Matemātika (L.Peipiņa)
304
6
Svešvaloda I (B2) 1.gr./ Sanitārtehnisko iekārtu
uzstādīšana un pieslēgšana 2.gr. (M.Petruks/
J.Sutens)
215 /
204.A
6
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
7
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
7;8
Brīva stunda
7
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
7;8
Tapešu līmēsana ( R.Kokorēviča)
202.A
7;8
Svešvaloda (B1) V/V (T.Dzidzeviča)
216
7;8
Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Cunska-
Brahmane)
206.D
7
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
7;8
Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula)
306
7;8
Svešvaloda I (B2) 1.gr./ Sanitārtehnisko iekārtu
uzstādīšana un pieslēgšana 2.gr. (M.Petruks/
J.Sutens)
215 /
204.A
7;8
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
9;10
PIEKTDIENA
1;2
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
Uzņēmumā
1;2
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām (M.Blumbergs)
211.D
1;2
Mērniecības priekšizpētes darbi praktiskie
darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
Uzņēmumā
1;2
Sports (K.Osipenko)
Sporta
zāle
1;2
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
1;2
Audzināšana (E.Preimane)
112.V
1;2
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
Uzņēmumā
1;2
Audzināšana (K.Ļubinskis)
405
1;2
Valodas kultūras izpratne un izpausmes (I.Cunska
- Brahmane)
206.D
1;2
Brīva stunda
3;4
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
3;4
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām (M.Blumbergs)
211.D
3;4
Mērniecības priekšizpētes darbi praktiskie
darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I
(I.Cunska- Brahmane)
206.D
3;4
Viesu pasūtījumu izpilde (D.Tukiša)
115
3;4
Konsultācijas Eksāmenam Tūrisma un viesmīlības
pakalpojumu un papildpakalpojumu pārdošana
(S.Miķelsone - Braže)
212
3;4
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
3;4
Datortehnikas komplektēšana un montāža
2.gr./Biroja tehnikas apkope un remonts
1.gr.(K.Ļubinskis/ D.Dumpe)
405/ 403
3;4
Apkures sistēmas pieslēgšana siltuma avotam
(I.Gromova)
203.A
3;4
Datu bāzu programmēšana 2.gr./ Svešvaloda I
(B2) 1.gr.(U.Grunde - Zeiferts/ M.Petruks)
401/ 215
5
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
5
Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Cunska-
Brahmane)
206.D
5
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
5
Audzināšana (E.Preimane)
112.V
5
Viesu pasūtījumu izpilde (D.Tukiša)
115
5
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
5
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
5
Datortehnikas komplektēšana un montāža
1.gr./Biroja tehnikas apkope un remonts
2.gr.(K.Ļubinskis/ D.Dumpe)
405/ 403
5
Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana
(I.Gromova)
203.A
5
Datu bāzu programmēšana 1.gr./ Svešvaloda I
(B2) 2.gr.(U.Grunde - Zeiferts/ M.Petruks)
401/ 215
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
6
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
6
Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Cunska-
Brahmane)
206.D
6
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
6
Audzināšana (E.Preimane)
112.V
6
Viesu pasūtījumu izpilde (D.Tukiša)
115
6
Sociālās zinības un vēsture (I.Zudiļina)
204.D
6
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
6
Datortehnikas komplektēšana un montāža
1.gr./Biroja tehnikas apkope un remonts
2.gr.(K.Ļubinskis/ D.Dumpe)
405/ 403
6
Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana
(I.Gromova)
203.A
6
Datu bāzu programmēšana 1.gr./ Svešvaloda I
(B2) 2.gr.(U.Grunde - Zeiferts/ M.Petruks)
401/ 215
7
Autoatslēdznieka prakse (A.Granskis)
7;8
Sports (G.Veinbergs)
Sporta
zāle
7
Mērniecības priekšizpētes darbi
praktiskie darbi uzņēmumā (J.Vucēns)
7;8
7;8
7;8
7
Biroja darba organizēšana
(2.līmenis) praktiskie darbi
uzņēmumā (K.Tabunova)
7;8
7;8
7;8
Sistēmu programmēšana 1.gr./2.grupa
(M.Mateša/ U.Grunde)
401/ 402