Jelgavas Tehnikums - 3. kursa stundu saraksts (06.03.2022.-31.03.2023.)
Diena
301.a
301.
302.
303.
304.
305.
306.
308.
309.
310.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2
Automobiļu elektroiekārtu remonts
praktiskie darbi (A.Kreija)
212.A
1;2
Dabaszinības (bioloģija) (I.Domina)
303
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I
(G.Alksne)
207.D
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Tretjaka)
205.D
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Igaune)
211.D
1;2
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu
nodrošināšana teorija(L.Orupa)
210.A
1;2
Konferenču un semināru apkalpošana (Z.Miķelsone)
115
1;2
Klientu vajadzību izpete 1.gr./Lietišķo tikšanos
organizešana 2.gr. (A.Lēnerts/ K.Tabunova)
103/ 104
1;2
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
1;2
Fizika I (V.Cimmere)
305
1;2
Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
(U.Grunde-Zeiferts)
401
3;4
Fizika I (V.Cimmere)
305
3;4
Svešvaloda I (B2) 1.gr. Automobiļu elektroiekārtu
remonts praktiskie darbi 2. gr. (D.Launaga/
A.Kreija)
301/
212.A
3;4
Ķīmija (L.Cekula)
306
3;4
Dabaszinības (bioloģija) praktiskie darbi
(I.Domina)
303
3;4
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
(I.Banka)
208.D
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne)
207.D
3;4
Konferenču un semināru apkalpošana
(Z.Miķelsone)
115
3;4
Klientu vajadzību izpete 1.gr./Lietišķo tikšanos
organizešana 2.gr. (A.Lēnerts/ K.Tabunova)
103/ 104
3;4
Svešvaloda (B1) (O.Turyeva)
210.D
3;4
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
3;4
Programmēšanas tehnoloģijas (D.Dumpe)
403
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Dabaszinības (bioloģija) (I.Domina)
303
5;6
Svešvaloda I (B2) 2.gr. Automobiļu elektroiekārtu
remonts praktiskie darbi 1. gr. (D.Launaga/
A.Kreija)
301/
212.A
5;6
Fizika I (V.Cimmere)
305
5;6
Matemātika (L.Peipiņa)
304
5;6
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
5;6
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu
nodrošināšana praktiskie darbi (L.Orupa)
210.A
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne)
207.D
5;6
Klientu vajadzību izpete 2.gr./Lietišķo tikšanos
organizešana 1.gr. (A.Lēnerts/ L.Falaļejeva)
103/ 104
5;6
Dabaszinības (ķīmija) 1.gr./ Biroja
tehnikas apkope un remonts 2.gr.
(L.Cekula/ D.Dumpe)
306/ 403
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Igaune)
211.D
5;6
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
7;8
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
praktiskie darbi (1., 2.līmenis)
(I.Āboliņa)
213
7;8
Matemātika (L.Peipiņa)
304
7;8
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
7;8
Konsultācijas eksāmenam Topogrāfiskā
uzmērīšana (V.Ekuzis)
113
7;8
Fizika I (V.Cimmere)
305
7;8
Audzināšana (L.Orupa)
210.A
7;8
Konferenču un semināru apkalpošana 1.grupa /
Svešvaloda I (B2) 2.grupa (Z.Miķelsone/
A.Mihailova)
115/ 214
7;8
Klientu vajadzību izpete 2.gr./Lietišķo tikšanos
organizešana 1.gr. (A.Lēnerts/ L.Falaļejeva)
103/ 104
7;8
Dabaszinības (ķīmija) 2.gr./ Biroja
tehnikas apkope un remonts 1.gr.
(L.Cekula/ D.Dumpe)
306/ 403
7;8
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
(I.Banka)
208.D
7;8
Latviešu valoda I un Literatūra I
(G.Alksne)
207.D
OTRDIENA
1;2
Automobiļu šasijas remonts praktiskie
darbi (A.Granskis)
106.A
1;2
Matemātika (L.Peipiņa)
304
1;2
Detaļu izgatavošana ar datorizētām
kokapstrādes iekārtām (A.Kopilovs)
211.D
1;2
Profesionālā angļu valoda (I.Gode)
213
1;2
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu
montāža praktiskie darbi (I.Sondors)
101.A
1;2
Dabaszinības (fizika) teorija (V.Cimmere)
305
1;2
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
praktiskie darbi 1.grupa (I.Banka)
103
1;2
Profesionālā saziņa svešvalodās 1.gr. /2.gr.
O.Turyeva/ I.Āboliņa)
210.D/
215
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I
(I.Gredzena)
205.D
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Igaune)
206.D
1;2
Matemātika (G.Ūlande)
302
3;4
Automobiļu šasijas remonts praktiskie
darbi (A.Granskis)
106.A
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Igaune)
206.D
3;4
Koka izstrādājumu mehanizēta apdare
(A.Kopilovs)
211.D
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Tretjaka)
207.D
3;4
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu
montāža praktiskie darbi (I.Sondors)
101.A
3;4
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
3;4
Dabaszinības (fizika) praktiskie darbi (V.Cimmere)
305
3;4
Profesionālā saziņa svešvalodās 2.gr. /1.gr.
O.Turyeva/ I.Āboliņa)
210.D/
215
3;4
Svešvaloda I (B2) 1.gr./2.gr. (I.Gode/
A.Mihailova)
213/ 214
3;4
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
(I.Banka)
208.D
3;4
Svešvaloda I (B2) 1.gr.Datu bāzu
programmēšana 2.gr. (D.Launaga/
U.Grunde - Zeiferts)
301/ 401
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Automobiļu šasijas remonts praktiskie
darbi (A.Granskis)
106.A
5;6
Dabaszinības (ķīmija) 2.gr./ Automobiļu
elektroiekārtu remonts 1.gr.(L.Cekula/ A.Kreija)
306/
212.A
5;6
Mēbeļu izgatavošanas procesa
plānošana (A.Kopilovs)
211.D
5;6
Svešvaloda (I.Gode)
213
5;6
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu
montāža praktiskie darbi (I.Sondors)
101.A
5;6
3.svešvaloda B1 (kr.v) (O.Turyeva)
210.D
5;6
Matemātika (G.Ūlande)
302
5;6
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
5;6
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
5;6
Dabaszinības (fizika) (V.Cimmere)
305
5;6
Svešvaloda I (B2) 2.gr.Datu bāzu
programmēšana 1.gr. (D.Launaga/
U.Grunde - Zeiferts)
301/ 401
7;8
Automobiļu šasijas remonts praktiskie
darbi (A.Granskis)
106.A
7;8
Dabaszinības (ķīmija) 1.gr./ Automobiļu
elektroiekārtu remonts 2.gr.(L.Cekula/ A.Kreija)
306/
212.S
7;8
Matematika (G.Ūlande)
302
7;8
Audzināšana (B.Lukaševiča)
211.D
7;8
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu
montāža praktiskie darbi (I.Sondors)
101.A
7;8
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu
nodrošināšana pr.d. L.Orupa)
210.A
7;8
3.svešvaloda B1 (kr.v) (O.Turyeva)
210.D
7;8
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
(2.līmenis)V/V (T.Dzidzēviča)
216
7;8
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
7;8
Svešvaloda I (B2) 1.gr./2.gr. (I.Gode/
A.Mihailova)
213/ 214
7;8
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.d
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis)praktiskie darbi 2.grupa (I.Banka)
103
TREŠDIENA
1;2
Automobiļu šasijas remonts praktiskie
darbi (A.Granskis)
106.A
1;2
Fizika I (V.Cimmere)
305
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I
(G.Alksne)
207.D
1;2
Zemes pārvaldības pamati (V.Ekuzis)
113
1;2
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu
montāža praktiskie darbi (I.Sondors)
101.A
1;2
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
1;2
Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana
tūrisma un viesmīlības uzņēmumā (I.Pluce)
213
1;2
Profesionālā saziņa svešvalodās 1.gr. /2.gr.
O.Turyeva/ I.Āboliņa)
210.D/
216
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I
(I.Gredzena)
205.D
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Igaune)
211.D
1;2
Svešvaloda I (B2) 2.gr.Datu bāzu
programmēšana 1.gr. (D.Launaga/
U.Grunde - Zeiferts)
301/ 401
3;4
Automobiļu šasijas remonts praktiskie
darbi (A.Granskis)
106.A
3;4
Valodas kultūras izpratne 2.gr. / Rasēšana 1. gr.
(D.Launaga/ A.Rudzītis)
301/
208.D
3;4
Ķīmija (L.Cekula)
306
3;4
Zemes pārvaldības pamati (V.Ekuzis)
113
3;4
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu
montāža praktiskie darbi (I.Sondors)
101.A
3;4
Uzskaites un atskaites dokumentācijas
sagatavošana tūrisma un viesmīlības
uzņēmumā praktiskie darbi (I.Pluce)
213
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne)
207.D
3;4
Profesionālā saziņa svešvalodās 2.gr. /1.gr.
O.Turyeva/ I.Āboliņa)
210.D/
216
3;4
Matemātika (G.Ūlande)
302
3;4
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
3;4
Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
(U.Grunde-Zeiferts)
401
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Automobiļu šasijas remonts praktiskie
darbi (A.Granskis)
106.A
5;6
Valodas kultūras izpratne 1.gr. / Rasēšana 2. gr.
(D.Launaga/ A.Rudzītis)
301/
208.D
5;6
Fizika I (V.Cimmere)
305
5;6
Inženierģeodēziskā uzmērīšana (V.Ekuzis)
113
5;6
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu
montāža praktiskie darbi (I.Sondors)
101.A
5;6
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un
viesmīlības uzņēmumā (I.Pluce)
213
5;6
3.svešvaloda B1 (kr.v) (O.Turyeva)
210.D
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne)
207.D
5;6
Dabaszinības (ķīmija) 1.gr./ Biroja
tehnikas apkope un remonts 2.gr.
(L.Cekula/ D.Dumpe)
306/ 403
5;6
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,
2.līmenis) (A.Mihailova)
214
5;6
Matemātika (G.Ūlande)
302
7;8
Automobiļu šasijas remonts praktiskie
darbi (A.Granskis)
106.A
7;8
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Igaune)
211.D
7;8
Audzināšana (A.Kopilovs)
211.D
7;8
Inženierģeodēziskā uzmērīšana praktiskie
darbi (V.Ekuzis)
113
7;8
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu
montāža praktiskie darbi (I.Sondors)
101.A
3.svešvaloda B1 (kr.v) (O.Turyeva)
207.D
Matemātika (G.Ūlande)
302
7;8
Klientu apkalpošana (L.Falaļejeva)
104
7;8
Dabaszinības (ķīmija) 2.gr./ Biroja
tehnikas apkope un remonts 1.gr.
(L.Cekula/ D.Dumpe)
306/ 403
7;8
Fizika I (V.Cimmere)
305
7;8
Svešvaloda I (B2) 1.gr.Datu bāzu
programmēšana 2.gr. (D.Launaga/
U.Grunde - Zeiferts)
301/ 401
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
CETURTDIENA
1;2
Automobiļu elektroiekārtu remonts
praktiskie darbi (A.Kreija)
212.A
1;2
Automobiļu šasijas remonts (A.Granskis)
211.A
1;2
Fizika I praktiskie darbi (V.Cimmere)
305
1;2
Profesionālā angļu valoda praktiskie darbi
(I.Gode)
213
1;2
Matematika (G.Ūlande)
302
1;2
3.svešvaloda B1 (kr.v) (O.Turyeva)
210.D
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne)
207.D
1;2
Svešvaloda I (B2) 1.gr./2.Ggr. (D.Launaga/
A.Mihailova)
301/ 214
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I
(I.Gredzena)
205.D
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Igaune)
209.D
1;2
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
3;4
Automobiļu šasijas remonts (A.Granskis)
211.A
3;4
Fizika I (V.Cimmere)
305
3;4
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Tretjaka)
207.D
3;4
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,
2.līmenis) (I.Gode)
213
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne)
207.D
3;4
3.svešvaloda B1 (kr.v) (O.Turyeva)
210.D
3;4
Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis)
(A.Kreija)
212.A
3;4
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (2.līmenis)
(I.Banka)
208.D
3;4
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
3;4
Sabiedrības un cilvēka drošība (1.,
2.līmenis) (A.Kreija)
212.A
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Fizika I (V.Cimmere)
305
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Igaune)
209.D
5;6
Ķīmija (L.Cekula)
306
5;6
Svešvaloda (I.Gode)
213
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Igaune)
209.D
5;6
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu
nodrošināšana teorija(L.Orupa)
210.A
5;6
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis) (I.Banka)
1.grupa/ Svešvaloda 2.grupa (I.Banka/ A.Mihailova)
208.D/
214
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne)
207.D
5;6
Biroja tehnikas apkope un remonts 2.gr./
Serveru izvēle un uzstādīšana 1.gr.
(D.Dumpe/ K.Ļubinskis)
403/ 405
5;6
Inženiersistēmu ierīkošanas un uzturēšanas
plānošana un organizēšana praktiskie darbi
1.gr./2.gr. (I.Gromova)
203.A
5;6
Svešvaloda I (B2) 2.gr.Datu bāzu
programmēšana 1.gr. (D.Launaga/
U.Grunde - Zeiferts)
301/ 401
7;8
Latviešu valoda I un Literatūra I
(S.Igaune)
209.D
7;8
Sports (K.Osipenko)
Sporta
zāle
7;8
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
7;8
Matemātika (L.Peipiņa)
304
7;8
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes (1.,
2.līmenis) (I.Gode)
213
7;8
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu
nodrošināšana pr.d. (L.Orupa)
210.A
7;8
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
(I.Banka) 2.grupa/ Svešvaloda 1.grupa (I.Banka/
A.Mihailova)
208.D/
214
7;8
Fizika (V.Cimmere)
305
7;8
Biroja tehnikas apkope un remonts 1.gr./
Serveru izvēle un uzstādīšana 2.gr.
(D.Dumpe/ K.Ļubinskis)
403/ 405
7;8
203.A
7;8
Svešvaloda I (B2) 1.gr.Datu bāzu
programmēšana 2.gr. (D.Launaga/
U.Grunde - Zeiferts)
301/ 401
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
PIEKTDIENA
2
Audzināšana (L.Cekula)
306
2
Audzināšana (N.Bergfelde)
305
2
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
1;2
Profesionālā angļu valoda praktiskie darbi
(I.Gode)
213
1;2
Audzināšana (G.Ūlande)
302
1;2
3.svešvaloda B1 (kr.v) (O.Turyeva)
210.D
1;2
Audzināšana (S.Miķelsone- Braže)
212
1;2
Audzināšana (L.Falaļejeva)
104
1;2
Audzināšana (J.Poriķe)
403
2
Inženiersistēmu ierīkošanas un uzturēšanas
plānošana un organizēšana teorija
(I.Gromova)
203.A
1;2
Audzināšana (U.Sokolovs)
303
3;4
Svešvaloda I (B2) (I.Gode)
213
3;4
Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula)
306
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I
(G.Alksne)
207.D
3;4
Matemātika (L.Peipiņa)
304
3;4
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu
montāža (J.Vucēns)
202.A
3;4
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
3;4
Matemātika (G.Ūlande)
302
3;4
Fizika praktiskie darbi (V.Cimmere)
305
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I
(I.Gredzena)
205.D
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Igaune)
208.D
3;4
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Matemātika (L.Peipiņa)
304
5;6
Dabaszinības (bioloģija) (I.Domina)
213
5;6
Fizika praktiskie darbi (V.Cimmere)
305
5;6
Svešvaloda (I.Gode)
213
5;6
Matematika (G.Ūlande)
302
5;6
3.svešvaloda B1 (kr.v) (O.Turyeva)
210.D
5;6
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
5;6
Svešvaloda I (B2) 1.gr./2.Ggr. (D.Launaga/
A.Mihailova)
301/ 214
5;6
Biroja tehnikas apkope un remonts 1.gr./
Serveru izvēle un uzstādīšana 2.gr.
(D.Dumpe/ K.Ļubinskis)
403/ 405
5;6
Matemātika (Dž.Vilkāja)
303
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I
(G.Alksne)
207.D
7;8
7;8
7;8
7;8
7;8
7;8
7;8
7;8
7;8
7;8
7;8