Jelgavas Tehnikums - 3. kursa stundu saraksts (19.06.2023.-22.06.2023.)
Diena
301.a
301.
302.
303.
304.
305.
306.
308.
309.
310.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2
Brīva stunda
1;2
Brīva stunda
1;2
Mēbeļu izgatavošana (A.Kopilovs)
209.D
1;2
Zemes pārvaldības pamati (V.Ekuzis)
ATTĀLINĀTI
1;2
Audzināšana (G.Ūlande)
302
1;2
Audzināšana (E.Preimane)
116.V
1;2
Brīva stunda
1;2
Valsts aizsardzības mācība 1./2.
(E.Klāsups/ E.Lulbergs)
105/ 117
1;2
Valsts aizsardzības mācība
(K.Randohs)
212
1;2
Audzināšana (Dž.Vilkāja)
303
1;2
Sabiedrības un cilvēka drošība
(A.Kreija)
212.A
3;4
Audzināšana (L.Cekula)
306
3;4
3;4
Mēbeļu izgatavošana (A.Kopilovs)
209.D
3;4
Zemes pārvaldības pamati (V.Ekuzis)
3;4
Audzināšana (G.Ūlande)
302
3;4
Audzināšana (E.Preimane)
116.V
3;4
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
3;4
Valsts aizsardzības mācība 1./2. (E.Klāsups/
E.Lulbergs)
105/ 117
3;4
Valsts aizsardzības mācība (K.Randohs)
212
3;4
Fizika I teorija (V.Cimmere)
305
3;4
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) I.Banka)
208.D
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Audzināšana (L.Cekula)
306
5;6
Audzināšana (N.Bergfelde)
306
5;6
Mēbeļu izgatavošana (A.Kopilovs)
209.D
5;6
Zemes pārvaldības pamati (V.Ekuzis)
5;6
Fizika (V.Cimmere)
305
5;6
Audzināšana (E.Preimane)
116.V
5;6
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
praktiskie darbi (I.Banka)
208.D
5;6
Valsts aizsardzības mācība 1./2. (E.Klāsups/
E.Lulbergs)
105/ 117
5;6
Valsts aizsardzības mācība (K.Randohs)
212
5;6
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
5;6
Fizika I teorija (V.Cimmere)
305
7;8
Automobiļu elektroiekārtu remonts teorija
(A.Kreija) (9;10)Automobiļu
elektroiekārtu remonts praktiskie darbi
(A.Kreija)
212.A
7;8
Audzināšana (N.Bergfelde)
306
7;8
Mēbeļu izgatavošana (A.Kopilovs)
209.D
7;8
Zemes pārvaldības pamati (V.Ekuzis)
7;8
Fizika (V.Cimmere)
305
7;8
7;8
(9;10) Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
praktiskie darbi (I.Banka)
208.D
7;8
Valsts aizsardzības mācība 1./2. (E.Klāsups/
E.Lulbergs)
105/ 117
7;8
Valsts aizsardzības mācība (K.Randohs)
212
7;8
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
7;8
(7;8;9;10) Fizika praktiskie darbi
(V.Cimmere)
305
OTRDIENA
1;2
Brīva stunda
1;2
Profesionālā angļu valoda praktiskie darbi
(I.Gode)
MĀCĪBU EKSKURSIJA
1;2
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis )
teorija (I.Banka) 40 min
208.D
1;2
Svešvaloda (O.Turyeva)
210.D
1;2
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
1;2
Audzināšana (J.Poriķe)
405
1;2
Brīva stunda
1;2
Fizika I teorija (V.Cimmere)
305
3;4
Mēbeļu izgatavošana (A.Kopilovs)
102.D
3;4
Profesionālā angļu valoda praktiskie darbi
(I.Gode)
3;4
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
praktiskie darbi (I.Banka) 3 ST
208.D
3;4
Svešvaloda (O.Turyeva)
210.D
3;4
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
(I.Banka)
208.D
3;4
Serveru izvēle un uzstādīšana teorija
(K.Ļubinskis)
405
3;4
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
3;4
Fizika I teorija (V.Cimmere)
305
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Mēbeļu izgatavošana (A.Kopilovs)
102.D
5;6
Profesionālā angļu valoda praktiskie darbi
(I.Gode)
5;6
5;6
Fizika (V.Cimmere)
305
5;6
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
5;6
Serveru izvēle un uzstādīšana
2.gr.(K.Ļubinskis)
405
5;6
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
5;6
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) I.Banka)
208.D
7;8
(7;9;9;10) Sports(N.Avdotina)
Sporta
zāle
7;8
Profesionālā angļu valoda praktiskie darbi
(I.Gode)
7;8
7;8
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
(I.Banka)
208.D
7;8
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
7;8
Serveru izvēle un uzstādīšana
2.gr.(K.Ļubinskis)
405
7;8
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
7;8
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) I.Banka)
208.D
TREŠDIENA
1;2
Ģeogrāfikās informācijas sistēmas
(G.Jurevičs)
210.D
1;2
Svešvaloda (O.Turyeva)
210.D
1;2
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) I.Banka)
208.D
1;2
1;2
Audzināšana (Dž.Vilkāja)
303
1;2
Fizika I teorija (V.Cimmere)
305
3;4
Ģeogrāfikās informācijas sistēmas
(G.Jurevičs)
210.D
3;4
Svešvaloda (O.Turyeva)
210.D
3;4
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
I.Banka)
208.D
3;4
Audzināšana (J.Poriķe)
403
3;4
Audzināšana (Dž.Vilkāja)
303
3;4
Fizika praktiskie darbi (V.Cimmere)
305
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Audzināšana (B.Lukaševiča)
210.D
5;6
Fizika (V.Cimmere)
305
5;6
Fizika I teorija (V.Cimmere)
305
5;6
Fizika I teorija (V.Cimmere)
305
5;6
Audzināšana (Dž.Vilkāja)
303
5;6
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) I.Banka)
208.D
7;8
7;8
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
(I.Banka)
208.d
7;8
Fizika I teorija (V.Cimmere)
305
7;8
Fizika I teorija (V.Cimmere)
305
7;8
7;8
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) I.Banka)
208.D
CETURTDIENA
1;2
Profesionālā angļu valoda praktiskie darbi
(I.Gode)
216
1;2
Svešvaloda (O.Turyeva)
210.D
1;2
1;2
Fizika I teorija (V.Cimmere)
305
1;2
Apkures sistēmas apkalpošana un
uzturēšana 1.gr./2.Ggr. (J.Sutens/
I.Gromova)
205.A
1;2
3;4
Profesionālā angļu valoda praktiskie darbi
(I.Gode)
216
3;4
Svešvaloda (O.Turyeva)
210.D
3;4
3;4
Fizika I teorija (V.Cimmere)
305
3;4
Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana
1.gr./2.Ggr. (J.Sutens/ I.Gromova)
205.A
3;4
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5
Profesionālā angļu valoda praktiskie darbi
(I.Gode)
216
5;6
Fizika (V.Cimmere)
305
5;6
5;6
Dabaszinības (bioloģija) (I.Domina)
306
5;6
Apkures sistēmas apkalpošana un uzturēšana
1.gr./2.Ggr. (J.Sutens/ I.Gromova)
205.A
5;6
7;8
7;8
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
1.GRUPA 4 ST. (I.Banka)
208.d
7;8
7;8
Dabaszinības (bioloģija) (I.Domina)
306
7;8
7;8