Jelgavas Tehnikums - 3. kursa stundu saraksts (14.11.2022.- 02.12.2022.)
Diena
301.a
301.
302.
303.
304.
305.a.
306.
308.
309.
310.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2
Autovadītāju apmācības programma
(G.Zemjānis)
1;2
Autovadītāju apmācības programma
(I.Poga)
1;2
Ķīmija I (L.Cekula)
306
1;2
Brīva stunda
1;2
Svešvaloda I (B2) (I.Gode)
216
1;2
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu
nodrošināšana 2.grupa/ Svešvaloda I (B2
(S.Miķelsone- Braže/ A.Mihailova)
210.A/
214
1;2
Preču un pakalpojumu iepirkšana
tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
(I.Pluce)
213
1;2
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
1;2
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
1;2
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
Uzņēmumā
1;2
Svešvaloda (B1) (O.Turyeva)
210.D
3;4
Autovadītāju apmācības programma
(G.Zemjānis)
3;4
Autovadītāju apmācības programma
(I.Poga)
3;4
Fizika I (V.Cimmere)
305
3;4
Svešvaloda I (B2) (I.Gode)
216
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I (S.Igaune)
207.D
3;4
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu
nodrošināšana 2.grupa/ Svešvaloda I (B2
(S.Miķelsone- Braže/ A.Mihailova)
210.A/
214
3;4
Uzskaites un atskaites
dokumentācijas sagatavošana
tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
(I.Pluce)
213
3;4
Profesionālā saziņa svešvalodās teorija
(O.Turyeva)
210.D
3;4
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
3;4
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
3;4
Sports (K.Osipenko)
Sporta
zāle
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Autovadītāju apmācības programma
(G.Zemjānis)
5;6
Autovadītāju apmācības programma
(I.Poga)
5;6
Svešvaloda I (B2) (A.Mihailova)
214
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I
(S.Tretjaka)
207.D
5;6
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
5;6
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un
viesmīlības uzņēmumā (I.Pluce)
213
5;6
Fizika I (V.Cimmere)
305
5;6
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
(I.Banka)
208.D
5;6
Dabaszinības (Bioloģija) (I.Domina)
303
5;6
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
5;6
Datu bāzu programmēšana 1.gr./
Svešvaloda I (B2) 2.gr.(U.Grunde/
D.Launaga)
401/ 301
7;8
Autovadītāju apmācības programma
(G.Zemjānis)
7;8
Autovadītāju apmācības programma
(I.Poga)
7;8
Brīva stunda
7;8
Lietvedība un dokumentu pārvaldība
(T.Ceriņa)
(9:10) Profesionālā angļu valoda
(I.Gode)
103
216
7;8
Dabaszinības (Bioloģija) (I.Domina)
303
7;8
Audzināšana (S.Miķelsone- Braže)
210.A
7;8
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
7;8
Dabaszinības (fizika) (V.Cimmere)
305
7;8
Svešvaloda (B1) (O.Turyeva)
210.D
7;8
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
7;8
Datu bāzu programmēšana 2.gr./
Svešvaloda I (B2) 1.gr.(U.Grunde/
D.Launaga)
401/ 301
OTRDIENA
1;2
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
praktiskie darbi (1., 2.līmenis)
(I.Āboliņa)
215
1;2
Matemātika (L.Peipiņa)
304
1;2
Matemātika I (G.Ūlande)
302
1;2
Mērniecības tiesiskie pamati
(V.Ekuzis)
113
1;2
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
(I.Banka)
208.D
1;2
Svešvaloda I (B2) (O.Turyeva)
210.D
1;2
Viesu uzņemšanas dienesta
pakalpojumu nodrošināšana
(L.Orupa)
212
1;2
Klientu apkalpošana(L.Falaļejeva)
104
1;2
Brīva stunda
1;2
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
Uzņēmumā
1;2
Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
(U.Grunde- Zeiferts)
401
3;4
Matemātika (L.Peipiņa)
304
3;4
Latviešu valoda I un literatūra (S.Igaune)
205.D
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I
(G.Alksne)
207.D
3;4
Mērniecības tiesiskie pamati
(V.Ekuzis)
113
3;4
Matemātika I (G.Ūlande)
302
3;4
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
(I.Banka)
208.D
3;4
Svešvaloda I (B2) (O.Turyeva)
210.D
3;4
Svešvaloda I (B2 ) 1.gr./2.gr.
( D.Launaga/A.Mihailova)
301/ 214
3;4
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
3;4
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
3;4
Tīmekļa vietņu programmēšana (WEB)
(U.Grunde- Zeiferts)
401
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
(1., 2.līmenis) (I.Āboliņa)
216
5;6
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
5;6
Svešvaloda I (B2) (A.Mihailova)
214
5;6
Topogrāfiskā uzmērīšana praktiskie
darbi (V.Ekuzis)
113
5;6
Latviešu valoda I un literatūra (S.Igaune)
205.D
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne)
207.D
5;6
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
5;6
Profesionālā saziņa svešvalodās teorija (
O.Turyeva)
210.D
5;6
Serveru izvēle un uzstādīšana
(K.Ļubinskis)
405
5;6
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
5;6
Programmēšanas tehnoloģijas (D.Dumpe)
403
7;8
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
7
Sports (K.Osipenko)
Sporta
zāle
7;8
Svešvaloda (B1) (O.Turyeva)
210.D
7;8
Topogrāfiskā uzmērīšana praktiskie
darbi (V.Ekuzis)
113
7;8
Ķīmija praktiskie darbi (L.Cekula)
306
7;8
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
7;8
Viesu uzņemšanas dienesta
pakalpojumu nodrošināšana
praktiskie darbi (L.Orupa)
210.A
7;8
Profesionālā saziņa svešvalodās (I.Āboliņa)
215
7;8
Serveru izvēle un uzstādīšana
(k.Ļubinskis)
405
7
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
7;8
Dabaszinības (Bioloģija) (I.Domina)
304
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
Dabaszinības (Bioloģija) (I.Domina)
304
9;10
TREŠDIENA
1;2
Latviešu valoda I un literatūra (S.Igaune)
209.D
1;2
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
1;2
Ķīmija (L.Cekula)
306
1;2
Mērniecības tiesiskie pamati
(V.Ekuzis)
113
1;2
Fizika (V.Cimmere)
305
1;2
Uzskaites un atskaites dokumentācijas sagatavošana
tūrisma un viesmīlības uzņēmumā (I.Pluce)
213
1;2
Svešvaloda I (B2) (O.Turyeva)
210.D
1;2
Klientu apkalpošana (L.Falaļejeva)
104
1;2
Matemātika (G.Ūlande)
302
1;2
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
Uzņēmumā
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I
(G.Alksne)
207.D
3;4
Valodas, kultūras izpratne un izpausmes
(1., 2.līmenis) (I.Āboliņa)
216
3;4
Latviešu valoda I un literatūra (S.Igaune)
209.D
3;4
Sporta
zāle
3;4
Mērniecības tiesiskie pamati
(V.Ekuzis)
113
3;4
Ķīmija praktiskie darbi (L.Cekula)
306
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne)
210.D
3;4
Uzskaites un atskaites
dokumentācijas sagatavošana
tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
(I.Pluce)
213
3;4
Profesionālā saziņa svešvalodās teorija
(O.Turyeva)
210.D
3;4
Fizika (V.Cimmere)
305
3;4
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
3;4
Matemātika (G.Ūlande)
302
Sports (N.Avdotina)
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Rasēšana praktiskie darbi (A.Rudzītis)
208.D
5;6
Sociālās zinības un vēsture
(S.Beļajevskova)
211.A
5;6
Fizika (V.Cimmere)
305
5;6
Topogrāfiskā uzmērīšana praktiskie
darbi (V.Ekuzis)
113
5;6
Dekoratīvo dizaina un akustisko sistēmu
montāža (J.Vucēns)
202.A
5;6
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
1.gr./ Svešvaloda I (B2) (S.Miķelsone - Braže/ A.Mihailova)
210.A/
214
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I
(G.Alksne)
207.D
5;6
Klientu vajadzību izpēte 2.grupa / Klientu
apkalpošana 1.grupa (A.Lēnerts/ L.Falaļejeva)
104/ 103
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I
I.Gredzena)
205.D
5;6
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
5;6
Datu bāzu programmēšana 1.gr./
Svešvaloda I (B2) 2.gr.(U.Grunde/
D.Launaga)
401/ 301
7;8
Rasēšana praktiskie darbi (A.Rudzītis)
208.D
7;8
Fizika (V.Cimmere)
305
7;8
Mēbeļu izgatavošana (A.Kopilovs)
211.D
7;8
Topogrāfiskā uzmērīšana praktiskie
darbi (V.Ekuzis)
113
7;8
Dabaszinības (Bioloģija) (I.Domina)
306
7;8
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
1.gr./ Svešvaloda I (B2) (S.Miķelsone - Braže/ A.Mihailova)
210.A/
214
7;8
Matemātika (Dž.Vilkāja)
305
7;8
Klientu vajadzību izpēte 2.grupa / Klientu
apkalpošana 1.grupa (A.Lēnerts/ L.Falaļejeva)
104/ 103
7;8
Svešvaloda (B1) (O.Turyeva)
210.D
7
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
7;8
Datu bāzu programmēšana 2.gr./
Svešvaloda I (B2) 1.gr.(U.Grunde/
D.Launaga)
401/ 301
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
CETURTDIENA
1;2
Automobiļu šasijas remonts praktiskie
darbi (A.Granskis)
106.A
1;2
Matemātika (L.Peipiņa)
304
1;2
Fizika I (V.Cimmere)
305
1;2
Matemātika (L.Peipiņa)
304
1;2
Matemātika (G.Ūlande)
302
1;2
Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne)
207.D
1;2
Preču un pakalpojumu iepirkšana
tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
(I.Pluce)
213
1;2
Klientu vajadzību izpēte 1.grupa / Klientu
apkalpošana 2.grupa (A.Lēnerts/ K.Tabunova)
104/ 103
1;2
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
1;2
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
Uzņēmumā
1;2
Svešvaloda (B1) (O.Turyeva)
210.D
3;4
Automobiļu šasijas remonts praktiskie
darbi (A.Granskis)
106.A
3;4
Virsbūves remonta pamati (V.Tomsons)
211.A
3;4
Matemātika I (G.Ūlande)
302
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I
(S.Tretjaka)
211.D
3;4
Dabaszinības (Bioloģija) (I.Domina)
306
3;4
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un
viesmīlības uzņēmumā (I.Pluce)
213
3;4
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
3;4
Klientu vajadzību izpēte 1.grupa / Klientu
apkalpošana 2.grupa (A.Lēnerts/ K.Tabunova)
104/ 103
3;4
Svešvaloda (B1) (O.Turyeva)
210.D
3;4
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I
(G.Alksne)
207.D
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Automobiļu šasijas remonts praktiskie
darbi (A.Granskis)
106.A
5;6
Dabaszinības (bioloģija) (I.Domina)
306
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I
(G.Alksne)
207.D
5;6
Lietvedība un dokumentu pārvaldība
(T.Ceriņa)
104
5;6
Dabaszinības (Ķīmija) praktiskie darbi I
(L.Cekula)
306
5;6
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
2.gr./ Svešvaloda I (B2) 1.gr.(S.Miķelsone - Braže/
A.Mihailova)
210.A/
214
5;6
Dabaszinības (Fizika) (V.Cimmere)
305
5;6
Klientu apkalpošana (L.Falaļejeva)
104
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I
I.Gredzena)
205.D
5;6
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
5;6
Datu bāzu programmēšana
2.gr./Svešvaloda I (B2) 1.gr. (U.Grunde/
D.Launaga)
401/ 301
7;8
Automobiļu šasijas remonts praktiskie
darbi (A.Granskis)
106.A
7;8
Fizika I (V.Cimmere)
305
7;8
Ķīmija I (l.Cekula)
306
7;8
Audzināšana (B.Lukaševiča)
211.D
7;8
Latviešu valoda I un literatūra (S.Igaune)
206.D
7;8
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu nodrošināšana
2.gr./ Svešvaloda I (B2) 1.gr (S.Miķelsone - Braže/
A.Mihailova)
210.A/
214
7;8
Uzskaites un atskaites
dokumentācijas sagatavošana
tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
(I.Pluce)
213
7;8
Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne)
207.D
7;8
Fizika I (V.Cimmere)
305
7
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
7;8
Datu bāzu programmēšana
1.gr./Svešvaloda I (B2) 2.gr. (U.Grunde/
D.Launaga)
401/ 301
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
9;10
PIEKTDIENA
1;2
Audzināšana (L.Cekula)
306
2
Audzināšana (N.Bergfelde)
301
1;2
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1.,
2.līmenis) (I.Banka)
208.D
1;2
Ģeogrāfikās informācijas sistēmas
(G.Jurēvičs)
113
1;2
Audzināšana (G.Ūlande)
302
1;2
Audzināšana (S.Miķelsone- Braže)
212
2
Audzināšana (L.Orupa)
207.D
1;2
Audzināšana (L.Falaļejeva)
104
1;2
Audzināšana (J.Poriķe)
403
1;2
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
Uzņēmumā
2
Audzināšana (U.Sokolovs)
212
3;4
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
3;4
Matemātika (L.Peipiņa)
304
3;4
Latviešu valoda I un Literatūra I
(G.Alksne)
207.D
3;4
Svešvaloda I (B2) (I.Gode)
216
3;4
Ēku fasāžu siltināšana praktiskie darbi (
R.Kokorēviča)
101.A
3;4
Iniciatīva un uzņēmējdarbība (1., 2.līmenis)
(I.Banka)
208.D
3;4
Preču un pakalpojumu iepirkšana
tūrisma un viesmīlības uzņēmumā
(I.Pluce)
213
3;4
Profesionālā saziņa svešvalodās 2.gr./
Profesionālā saziņa svešvalodās 1.gr. kr/v
(I.Āboliņa/ O.Turyeva)
215/
210.D
3;4
Serveru izvēle un uzstādīšana
(K.Ļubinskis)
405
3;4
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
3;4
Matemātika (G.Ūlande)
302
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
5;6
Virsbūves remonta pamati (V.Tomsons)
211.A
5;6
Latviešu valoda I un literatūra (S.Igaune)
209.D
5;6
Svešvaloda I (B2) (A.Mihailova)
214
5;6
Matemātika (L.Peipiņa)
304
5;6
Ēku fasāžu siltināšana praktiskie darbi (
R.Kokorēviča)
101.A
5;6
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un
viesmīlības uzņēmumā (I.Pluce)
213
5;6
Svešvaloda I (B2) (D.Launaga)
301
5;6
Profesionālā saziņa svešvalodās 1.gr./
Profesionālā saziņa svešvalodās 2.gr. kr/v
(I.Āboliņa/ O.Turyeva)
215/
210.D
5;6
Svešvaloda I (B2) 1.gr./2.gr.
(A.Mihailova/ I.Gode)
214/ 216
5;6
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
5;6
Latviešu valoda I un Literatūra I
(G.Alksne)
207.D
7;8
7;8
7;8
7;8
7;8
Ēku fasāžu siltināšana praktiskie darbi (
R.Kokorēviča)
101.A
7;8
7;8
7;8
7;8
7
Inženiersistēmu būvtehniķa ievadprakse
(J.Sutens)
7;8