Jelgavas Tehnikums - 4. kursa stundu saraksts (06.03.2022.- 31.03.2023.)
Diena
403
405.A
405.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets
Telpas Nr.
St.
Telpas Nr.
PIRMDIENA
Zemes kadastrālā uzmērīšana (V.Ekuzis)
113
1;2
Telpu dizains un floristika praktiskie darbi
(B.Gargurne)
209.D
1;2
212
Topogrāfiskā uzmērīšana praktiskie
darbi (V.Ekuzis)
113
3;4
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu
nodrošināšana (S.Miķelsone-Braže)
212
3;4
209.D
Inženierģeodēziskā uzmērīšana
(V.Ekuzis)
113
5
Aktīvā tūrisma pakalpojumi praktiskie darbi
(S.Miķelsone- Braže)
212
5
209.D
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Inženierģeodēziskā uzmērīšana
(V.Ekuzis)
113
6
Aktīvā tūrisma pakalpojumi praktiskie darbi
(S.Miķelsone- Braže)
212
6
209.D
Zemes pārvaldības pamati patst. Darbi
(V.Ekuzis)
7;8
Telpu dizains un floristika praktiskie darbi
(B.Gargurne)
209.D
7;8
212
OTRDIENA
Zemes kadastrālā uzmērīšana praktiskie
darbi (V.Ekuzis)
113
1;2
Telpu dizains un floristika praktiskie darbi
(B.Gargurne)
209.D
1;2
212
Zemes kadastrālā uzmērīšana praktiskie
darbi (V.Ekuzis)
113
3;4
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu
nodrošināšana (S.Miķelsone-Braže)
212
3;4
209.D
Inženierģeodēziskā uzmērīšana
praktiskie darbi (V.Ekuzis)
113
5
Aktīvā tūrisma pakalpojumi praktiskie darbi
(S.Miķelsone- Braže)
212
5
209.D
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Inženierģeodēziskā uzmērīšana
praktiskie darbi (V.Ekuzis)
113
6
Aktīvā tūrisma pakalpojumi praktiskie darbi
(S.Miķelsone- Braže)
212
6
209.D
Inženierģeodēziskā uzmērīšana
praktiskie darbi (V.Ekuzis)
113
7;8
Telpu dizains un floristika praktiskie darbi
(B.Gargurne)
209.D
7;8
212
TREŠDIENA
Zemes pārvaldības pamati patst. Darbi
(V.Ekuzis
1;2
Sports (N.Avdotina)
Sporta
zāle
1;2
212
Lietvedība un dokumentu pārvaldība
(L.Falaļejeva)
104
3;4
Viesu uzņemšanas dienesta pakalpojumu
nodrošināšana (S.Miķelsone-Braže)
212
3;4
Sporta
zāle
Profesionālā angļu valoda prakt. darbi
(I.Āboliņa)
216
5;6
Aktīvā tūrisma pakalpojumi praktiskie darbi
(S.Miķelsone- Braže)
212
5;6
204.D
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
6
Topogrāfiskā uzmērīšana (V.Ekuzis)
113
6
113
Profesionālā angļu valoda (I.Āboliņa)
216
7;8
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un
viesmīlības uzņēmumā (I.Pluce)
213
7;8
212
CETURTDIENA
Tālizpētes pamati (V.Ekuzis)
113
1;2
Lietišķās sarakstes nodrošināšana un informācijas
aprite praktiskie darbi (L.Falaļejeva)
104
1;2
209.D
Tālizpētes pamati praktiskie darbi
(V.Ekuzis)
113
3;4
Telpu dizains un floristika praktiskie darbi
(B.Gargurne)
209.D
3;4
104
Ģeogrāfikās informācijas sistēmas patst.
Darbi (V.Ekuzis)
5;7
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un
viesmīlības uzņēmumā patst. Darbi (I.Pluce)
5;7
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
6
6
113
Ģeogrāfikās informācijas sistēmas patst.
Darbi (V.Ekuzis)
7;8
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un
viesmīlības uzņēmumā patst. Darbi (I.Pluce)
7;8
PIEKTDIENA
Ģeogrāfikās informācijas sistēmas patst.
Darbi (V.Ekuzis)
1;2
Preču un pakalpojumu iepirkšana tūrisma un
viesmīlības uzņēmumā patst. Darbi (I.Pluce)
1;2
Ģeogrāfikās informācijas sistēmas patst.
Darbi (V.Ekuzis)
3;4
Konferenču un semināru apkalpošana patst. Darbi
(Z.Miķelsone)
3;4
Profesionālā angļu valoda patst. Darbi
(I.Aboliņa)
5
Konferenču un semināru apkalpošana patst. Darbi
(Z.Miķelsone)
5
Pusdienu partraukums
Pusdienu partraukums
Profesionālā angļu valoda patst. Darbi
(I.Aboliņa)
6
Konferenču un semināru apkalpošana patst. Darbi
(Z.Miķelsone)
6
Profesionālā angļu valoda patst. Darbi
(I.Aboliņa)
7;8
Konferenču un semināru apkalpošana patst. Darbi
(Z.Miķelsone)
7;8