1. kurss (19.02.24.-15.03.24.)
Diena
STUNDU NUMERĀCIJA
101. 101.a 102. 103. 104. 104.a 105. 105.a 106. 108. 109. 110.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
St.
Mācību priekšmets Telpas Nr.
PIRMDIENA
1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D 1;2 Transportlīdzekļu uzbūves pamati (teorija) (V.Tomsons) 210.A 1;2 Sports (K.Osipenko) Sporta zāle 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) praktiskie darbi (S.Brakovska) 404 1;2 Ilgspējības nodrošināšana sausajā būvē (J.Vucēns) 202.A 1;2 Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma  darbības pamatprocesi (L.Orupa) 216 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis) teorija (D.Krone) 402 1;2 Dokumentēšana 1.grupa  /2.grupa (L.Falaļejeva/ K.Tabunova) 104/ 103 1;2 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 1.grupa. / Vienkāršu algoritmu izstrāde 2.grupa (K.Ļubinskis/ K.Veiss) 405/ 401 1;2 Cauruļvadu montāža (teorija) (I.Gromova) 203.A 1;2 Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula) 306
3;4 Transportlīdzekļu uzbūves pamati (teorija) (V.Tomsons) 210.A 3;4 Audzināšana (M.Pūre) 112.V 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) (S.Brakovska) 404 3;4 Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula) 212 3;4 Sausā apmetuma veidošana (R.Kokorēviča) 211.A 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) (D.Krone) 402 3;4 Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma  darbības pamatprocesi (L.Orupa) 216 3;4 Dabaszinības praktiskie darbi (B.Lukaševiča) 306 3;4 Dokumentēšana 1.grupa  /2.grupa (L.Falaļejeva/ K.Tabunova) 104/ 103 3;4 EIKT nozares tehnisko darbu pamatiemaņas 2.grupa. / Vienkāršu algoritmu izstrāde 1.grupa (K.Ļubinskis/ K.Veiss) 405/ 401 3;4 Cauruļvadu montāža (teorija) (I.Gromova) 203.A 3;4 Fizika I  (V.Cimmere)     305
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Atslēdznieka darbi (teorija) (V.Tomsons) 210.A 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 5;6 Matemātika (L.Peipiņa) 304 5;6 Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos 1.gr./2.gr. (G.Jurevičs/ A.Aleksandrovs) 113 5;6 Sports (G.Veinbergs) Sporta zāle 5;6 Sports (G.Veinbergs) Sporta zāle 5;6 Sports (N.Avdotina) Sporta zāle 5;6 Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprocesi (teorija) (Z.Miķelsone) 115 5;6 Dokumentēšana 1.grupa  /2.grupa (L.Falaļejeva/ K.Tabunova) 104/ 103 5;6 Datortehnikas komplektēšana un montāža (K.Ļubinskis) 405 5;6 Cauruļvadu montāža (praktiskie darbi) 1.grupa/ 2.grupa  (J.Sutens/ A.Saveļjevs) 205.A 5;6 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 1.gr.Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 2.gr. (K.Veiss/ S.Mazā) 401/ 403
7;8 Audzināšana (S.Beļajevskova) 212.A 7;8 Atslēdznieka darbi (teorija) (V.Tomsons) 210.A 7;8 Audzināšana (S.Mazā) 403 7;8 Normatīvo aktu piemērošana mērniecības un zemes lietu darbos 1.gr./2.gr. (G.Jurevičs/ A.Aleksandrovs) 113 7;8 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde praktiskie darbi (J.Vucēns) 202.A 7;8 7;8 Audzināšana (S.Vaice) 112.V 7;8 Telpu un vides sagatavošana  (L.Orupa) 216 7;8 Dokumentēšana 1.grupa  /2.grupa (L.Falaļejeva/ K.Tabunova) 104/ 103 7;8 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana (V.Eglītis) 406 7;8 Cauruļvadu montāža (praktiskie darbi) 1.grupa/ 2.grupa  (J.Sutens/ A.Saveļjevs) 205.A 7;8 Algoritmēšanas un programmēšanas pamati 2.gr.Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr. (K.Veiss/ D.Krone) 401/ 402
OTRDIENA
1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 1;2 Individuālu (vienkāršu) koka izstrādājumu izgatavošana 1.gr.2.gr. (M.Blumbergs/ A.Kopilovs) 102.D 1;2 Sports (N.Avdotina) Sporta zāle 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) praktiskie darbi (S.Brakovska) 404 1;2 Ilgspējības nodrošināšana sausajā būvē (J.Vucēns) 202.A 1;2 Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma  darbības pamatprocesi (L.Orupa) 216 1;2 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 1.grupa (A.Indersons) 115 1;2 Latviešu valoda  I un literatūra I (S.Igaune) 205.D 1;2 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana (V.Eglītis) 406 1;2 Cauruļvadu montāža (teorija) (I.Gromova) 203.A 1;2 Fizika I  (V.Cimmere)     305
3;4 Transportlīdzekļu uzbūves pamati (teorija) (V.Tomsons) 210.A 3;4 Matemātika (Dž.Vilkāja) 303 3;4 102.D 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 3;4 Apmešana teorija (J.Vucēns) 202.A 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) (D.Krone) 402 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D 3;4 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 1.grupa (A.Indersons) 115 3;4 Audzināšana (T.Ceriņa) 112.V 3;4 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana (V.Eglītis) 406 3;4 Cauruļvadu montāža (teorija) (I.Gromova) 203.A 3;4 Sports (K.Osipenko) Sporta zāle
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Matemātika (Dž.Vilkāja) 303 5;6 Transportlīdzekļu uzbūves pamati (teorija) (V.Tomsons) 210.A 5;6 Koksnes mehāniskā apstrāde (M.Blumbergs) 211.D 5;6 Matemātika (L.Peipiņa) 304 5;6 Apmešana teorija (J.Vucēns) 202.A 5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) (D.Krone) 402 5;6 Svešvaloda (B2) 1.gr./2.gr. (D.Launaga/ A.Mihailova) 301/ 214 5;6 Sagatavošanās viesu apkalpošanai (A.Indersons) 115 5;6 Dokumentēšana (L.Falaļejeva) 104 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 5;6 Latviešu valoda  I un literatūra I (S.Igaune) 205.D 5;6 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D
7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D 7;8 Brīva stunda 7;8 Matemātika (L.Peipiņa) 304 7;8 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2. praktiskie darbi (S.Brakovska/ D.Krone) 404/ 402 7;8 7;8 Ilgspējības nodrošināšana sausajā būvē (J.Vucēns) 202.A 7;8 7;8 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 2.grupa (A.Indersons) 115 7;8 Svešvaloda (B2) 1.gr./2.gr. (D.Launaga/ A.Mihailova) 301/ 214 7;8 Audzināšana (I.Zudiļina) 204.D 7;8 Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu montāža (teorija) (I.Gromova) 203.A 7;8 Sabiedrība un  cilvēka drošība (1., 2.līmenis) (A.Kreija) 212.A
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 2.grupa (A.Indersons) 115 9;10 9;10 9;10 9;10
TREŠDIENA
1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2. praktiskie darbi (S.Brakovska/ D.Krone) 404/ 402 1;2 Matemātika (Dž.Vilkāja) 303 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 1;2 Audzināšana (I.Pluce) 213 1;2 Audzināšana (I.Pluce) 213 1;2 Tūrisma un viesmīlības uzņēmuma  darbības pamatprocesi (L.Orupa) 216 1;2 Sports (N.Avdotina) Sporta zāle 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I (S.Igaune) 206.d 1;2 Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula) 306 1;2 Tranšeju ierīkošana inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai 1. grupa/2.grupa (I.Sondors/ A.Saveļjevs) 101.A 1;2 Matemātika (E.Ērmane) 212
3;4 Transportlīdzekļu uzbūves pamati (teorija) (V.Tomsons) 210.A 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1./2. praktiskie darbi (S.Brakovska/ D.Krone) 404/ 402 3;4 Sports (N.Avdotina) Sporta zāle 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I (S.Igaune) 206.D 3;4 Latviešu valoda I un literatūra I (S.Igaune) 206.D 3;4 Viesmīlības pamatprincipi tūrisma un viesmīlības uzņēmumā (I.Pluce) 213 3;4 Telpu un darba vietas sagatavošana  (L.Orupa) 213 3;4 Dokumentēšana 1.grupa  /2.grupa (L.Falaļejeva/ K.Tabunova) 104/ 103 3;4 Matemātika (E.Ērmane) 212 3;4 Tranšeju ierīkošana inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai 1. grupa/2.grupa (I.Sondors/ A.Saveļjevs) 101.A 3;4 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Sports (G.Veinbergs) Sporta zāle 5;6 Transportlīdzekļu uzbūves pamati (teorija) (V.Tomsons) 210.A 5;6 Koksnes mehāniskā apstrāde (M.Blumbergs) 211.D 5;6 Ģeodezisko darbu izpilde (G.Jurevičs) 113 5;6 Sausā apmetuma veidošana (R.Kokorēviča) 211.A 5;6 Ilgspējības nodrošināšana sausajā būvē (J.Vucēns) 202.A 5;6 Matemātika (D.Gaidule) 304 5;6 Dabaszinības praktiskie darbi (B.Lukaševiča) 306 5;6 Sports (N.Avdotina) Sporta zāle 5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr./2.gr. (D.Krone/ S.Mazā) 402/ 403 5;6 Tranšeju ierīkošana inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai 1. grupa/2.grupa (I.Sondors/ A.Saveļjevs) 101.A 5;6 Fizika I  (V.Cimmere)    305
7;8 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D 7;8 Sports (G.Veinbergs) Sporta zāle 7;8 Koksnes mehāniskā apstrāde (M.Blumbergs) 211.D 7;8 Mērniecības priekšizpētes darbi (G.Jurevičs) 113 7;8 Matemātika (D.Gaidule) 304 7;8 Matemātika (D.Gaidule) 304 7;8 Sports (N.Avdotina) Sporta zāle 7;8 Latviešu valodaI un literatūra I (S.Tretjaka) 106 7;8 Dokumentēšana 1.grupa  /2.grupa (L.Falaļejeva/ K.Tabunova) 104/ 103 7;8 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana (V.Eglītis) 406 7;8 Tranšeju ierīkošana inženierkomunikāciju montāžas darbu veikšanai 1. grupa/2.grupa (I.Sondors/ A.Saveļjevs) 101.A 7;8 Audzināšana (I.Zudiļina) 204.D
9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10 9;10
CETURTDIENA
1;2 Atslēdznieka darbi 1.gr./2.gr. (A.Deiko/ A.Moškanovs) 106.A 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (I.Gredzena) 205.D 1;2 Koksnes mehāniskā apstrāde (M.Blumbergs) 211.D 1;2 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 1.grupa  (J.Vucēns) 202.A 1;2 Apmešana (praktiskās mācības) (I.Sondors) 101.A 1;2 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana praktiskie darbi (R.Kokorēviča) 101.A 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis) 2.gr./Svešvaloda I (B2) 1.gr.(S.Brakovska/ D.Launaga) 404/ 301 1;2 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 1.grupa/ (A.Indersons)/ Svešvaloda I (B2) 2.gr. (A.Mihailova) 213/ 214 1;2 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr. (D.Krone) 402 1;2 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 2.grupa/ Datortehnikas komplektēšana un montāža 1.gr. (V.Eglītis/ K.Ļubinskis) 406/ 405 1;2 Matemātika (L.Kučina) 304 1;2 Matemātika (E.Ērmane) 302
3;4 Atslēdznieka darbi 1.gr./2.gr. (A.Deiko/ A.Moškanovs) 106.A 3;4 Matemātika (Dž.Vilkāja) 303 3;4 Koksnes mehāniskā apstrāde (M.Blumbergs) 211.D 3;4 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde teorija (J.Vucēns) 202.A 3;4 Apmešana (praktiskās mācības) (I.Sondors) 101.A 3;4 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana praktiskie darbi (R.Kokorēviča) 101.A 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis) 2.gr./Svešvaloda I (B2) 1.gr.(S.Brakovska/ D.Launaga) 404/ 301 3;4 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 1.grupa/ (A.Indersons)/ Svešvaloda I (B2) 2.gr. (A.Mihailova) 213/ 214 3;4 Matemātika (L.Kučina) 304 3;4 Matemātika (E.Ērmane) 302 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr./2.gr. (D.Krone/ S.Mazā) 402/403 3;4 Fizika I  (V.Cimmere)    305
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums 210.D Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
6;7 Atslēdznieka darbi 1.gr./2.gr. (A.Deiko/ A.Moškanovs) 106.A 6;7 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) (A.Kreija) 212.A 6;7 Sports (K.Osipenko) Sporta zāle 6;7 Ģeodezisko darbu izpilde (G.Jurevičs) 113 6;7 Apmešana (praktiskās mācības) (I.Sondors) 101.A 6;7 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana praktiskie darbi (R.Kokorēviča) 101.A 5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis) 1.gr./Svešvaloda I (B2) 2.gr.(S.Brakovska/ A.Mihailova) 404/ 301 5;6 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 2.grupa/ (A.Indersons)/ Svešvaloda I (B2) 1.gr. (D.Launaga) 213/ 301 5;6 Matemātika (L.Kučina) 304 5;6 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.grupa/ Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr. (V.Eglītis/ K.Ļubinskis) 406/ 405 5;6 Matemātika (L.Kučina) 304 5;6 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr./2.gr. (D.Krone/ S.Mazā) 402/ 403
8;9 Atslēdznieka darbi 1.gr./2.gr. (A.Deiko/ A.Moškanovs) 106.A 8;9 Svešvaloda (B1) 1.gr./2.gr. (O.Turyeva/ O.Sizoņenko) 210.D/ 301 8;9 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) (A.Kreija) 212.A 8;9 Mērniecības darbi (G.Jurevičs) 113 8;9 Apmešana (praktiskās mācības) (I.Sondors) 101.A 8;9 Sausās būves materiālu un instrumentu izvēle un sagatavošana praktiskie darbi (R.Kokorēviča) 101.A 7;8 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1.līmenis) 1.gr./Svešvaloda I (B2) 2.gr.(S.Brakovska/ A.Mihailova) 404/ 301 7;8 Sagatavošanās viesu apkalpošanai 2.grupa/ (A.Indersons)/ Svešvaloda I (B2) 1.gr. (D.Launaga) 213/ 301 7;8 Latviešu valoda  I un literatūra I (S.Igaune) 207.D 7;8 Lokālo tīklu ierīkošana un uzturēšana 1.grupa/ Datortehnikas komplektēšana un montāža 2.gr. (V.Eglītis/ K.Ļubinskis) 406/ 405 7;8 Brīva stunda 7;8 Dabaszinības (ķīmija) (L.Cekula) 306
10;11 10;11 10;11 10;11 Tehnisko zīmējumu un skiču izstrāde 2.grupa  (J.Vucēns) 202.A 10;11 10;11 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 2.gr. (D.Krone) 402
PIEKTDIENA
1;2 Fizika I (V.Cimmere) 305 1;2 Atslēdznieka darbi 1.gr./2.gr. (A.Deiko/ A.Moškanovs) 106.A 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D 1;2 Audzināšana (N.Bergfelde) 305 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I (S.Igaune) 210.D 1;2 Latviešu valoda I un literatūra I (S.Igaune) 210.D 1;2 Latviešu valoda I un Literatūra I (G.Alksne) 207.D 1;2 Sagatavošanās viesu apkalpošanai (A.Indersons) 213 1;2 Biroja darba organizēšana (1.līmenis) praktiskie darbi (K.Tabunova) Uzņ. 1;2 Matemātika (E.Ērmane) 303 1;2 Fizika I (I.Domina) Attālināti 1;2 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
3;4 Atslēdznieka darbi (teorija) (V.Tomsons) 210.A 3;4 Atslēdznieka darbi 1.gr./2.gr. (A.Deiko/ A.Moškanovs) 106.A 3;4 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) (A.Kreija) 212.A 3;4 Ķīmija I (L.Cekula) 306 3;4 Matemātika (D.Gaidule) 302 3;4 Matemātika (D.Gaidule) 302 3;4 Sports (N.Avdotina) Sporta zāle 3;4 Sagatavošanās viesu apkalpošanai (A.Indersons) 213 3;4 Biroja darba organizēšana (1.līmenis) praktiskie darbi (K.Tabunova) Uzņ. 3;4 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) 1.gr./2.gr. (D.Krone/ S.Mazā) 402/ 403 3;4 Fizika I (I.Domina) Attālināti 3;4 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu partraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums Pusdienu pārtraukums
5;6 Sabiedrības un cilvēka drošība (2.līmenis) (A.Kreija) 212.A 5;6 Atslēdznieka darbi 1.gr./2.gr. (A.Deiko/ A.Moškanovs) 106.A 5;6 Ķīmija I (L.Cekula) 306 5;6 Matemātika (L.Peipiņa) 304 5;6 Ģeodēzisko darbu izpilde (G.Jurevičs) 113 5;6 Ilgspējības nodrošināšana sausajā būvē (J.Vucēns) 202.A 5;6 Matemātika (D.Gaidule) 302 5;6 Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprocesi (teorija) (Z.Miķelsone) 115 5;6 Biroja darba organizēšana (1.līmenis) praktiskie darbi (K.Tabunova) Uzņ. 5;6 Datortehnikas komplektēšana un montāža (K.Ļubinskis) 405 5;6 Fizika I (I.Domina) Attālināti 5;6 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti
7;8 7;8 Atslēdznieka darbi 1.gr./2.gr. (A.Deiko/ A.Moškanovs) 106.A 7;8 7;8 7;8 Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (1., 2.līmenis) praktiskie darbi (S.Brakovska) 404 7;8 Ilgspējības nodrošināšana sausajā būvē (J.Vucēns) 202.A 7;8 Svešvaloda (B2) 1.gr./2.gr. (D.Launaga/ A.Mihailova) 301/ 214 7;8 Ēdināšanas uzņēmuma darbības pamatprocesi (teorija) (Z.Miķelsone) 115 7;8 Biroja darba organizēšana (1.līmenis) praktiskie darbi (K.Tabunova) Uzņ. 7;8 7;8 Fizika I (I.Domina) Attālināti 7;8 Sistēmu programmēšana praktiskie darbi 1./2. (M.Mateša/ U.Grunde- Zeiferts) Attālināti